Ons Kerkgebou

Elke Christen wat een met Christus is, het die lewe van oorwinning

Seëngebed: Hemelse Vader gee ons u genade, u barmhartigheid en u vrede deur u Seun, in die krag van die Heilige Gees

Lees: 1 Johannes 2:12-27

Inleiding:

Lewe in Suid-Afrika is die afgelope week deur ‘n slegte vyand bedreig – die misdadiger wat wou afbreek en verwoes. Teen die einde van die week, is die bedreiging redelik goed afgeweer en selfs dalk gestuit. Die mense wat verantwoordelik is vir wet en orde in die land is saam met plaaslike mense gereed indien die misdadigers weer sou wou toeslaan. Die land lyk weer rustig en onder beheer. Hierdie wettelose misdadigheid is beslis ‘n ernstige vyand wat gestuit moet word.

Daar is ‘n ander vyand, meer as een, waaroor vanoggend se boodskap uit 1 Joh.2:12-27 gaan. Hierdie vyande is net so ernstig en nog baie ernstiger as die misdadigers van die afgelope week. Hierdie vyande is die duiwel, die sondige wêreld en die antichris. Vanoggend se boodskap gaan oor die sekerheid van oorwinning oor hierdie drie gevarlike en ernstige vyande in lekeen van ons se lewe.

Tema: Elke Christen wat een met Christus is, het die lewe van oorwinning

  1. Die Heilige Gees maak my EEN met CHRISTUS

Luister na hierdie woorde wat Johannes geskryf het: “Julle is egter deur Christus gesalf met die Heilige Gees…(1 Joh.2:20).

Hierdie woorde het Johannes natuurlik vir sy eerste lesers van destyds geskryf. Hulle was waarskynlik gemeentes in Klein-Asië.

Maar…en dit is baie belangrik…God het hierdie brief in sy Woord laat opneem. Die rede hiervoor is dat Hy wil hê sy kerk van al die tye, dit is elke gelowige in elke gemeente wat op aarde geleef het, moet hierdie woorde lees en hoor.

Hierdie woorde is daarom vir elkeen van ons vandag ook bedoel. Dit is geweldige woorde:”Julle is egter deur Christus gesalf met die Heilige Gees…” (vs 20).

Ten minste twee vrae is baie belangrik:

Hoe en wanneer het Christus ons met die Heilige Gees gesalf?

Vir die woord salf moet ons terug na die Ou Testament. Die dag toe die Here vir Dawid as die nuwe koning van Israel voor Samuel en Dawid se gesin aangewys het, het Samuel Dawid gesalf. Die salwing het destyds so gebeur. Samuel sou ‘n fles met gegeurde olie geneem het. Hy sou die fles oopgebreek het en die olie op Dawid se kop uitgegooi het. Salwing het gebeur deur olie op die gesalfde uit te gooi.

Terug by ons salwing met die Heilige Gees waarvan Johannes geskryf het. Om die Ou Testamentiese manier se taal te gebruik: Christus het die Heilige Gees op ons “uitgegooi”. Die beter en meer bekende woord is “uitgestort”. Christus het sy Gees op sy kerk uitgestort. Sy kerk is elkeen wat in Hom glo, saam met al die ander wat in Hom as ons Verlosser glo.

Die eerste vraag, hoe het Christus ons met die Heilige Gees gesalf?, se antwoord is: Hy het die Heilige Gees op sy kerk, dit is op ons uitgestort.

Hierdie eerste vraag se antwoord, maak die antwoord op die tweede vraag, wanneer ons deur Christus gesalf is, maklik. Christus het sy kerk, sy gelowiges met sy Heilige Gees se uitstorting op Pinkster gesalf. Daardie dag in Jerusalem, het die Heilige Gees na Jesus Christus se kerk toe gekom is Hy in die kerk uitgestort. Daardie dag het Jesus Christus, sy kerk, dit is al sy gelowiges, met sy Heilige Gees gesalf.

Die Heilige Gees doen veral twee baie belangrike geestelike werke in my.

  • Hy gee my geloof in Jesus Christus. Hy maak my deur hierdie geloof een met Jesus Chrisus, die Seun van God, ons Verlosser.
  • Die Heilige Gees help my om Jesus Christus regtig te ken. Ken is om ‘n lewende verhouding met die Here Jesus te hê, en naby Hom en vir Hom te leef. Wanneer ek Jesus Christus so ken, weet ek wat in hierdie lewe die waarheid is wat van God af kom en die leuen is wat van die duiwel af kom.
  1. Ek het die lewe van OORWINNING oor die bose, die wêreld en die antichris

Elke Christengelowige wat deur die Heilige Gees een met Christus is, is in ‘n geestelike geveg my hele lewe deur. Van hierdie geestelike geveg, hierdie stryd lees ons op verskillende plekke in die Bybel. Een so ‘n deel in die Bybel is Ef.6:12“Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug.”

Wie hierdie bose magte en geeste is, beskryf Johannes vir ons in hierdie eerste brief van hom. Luister na sy woorde:

Vs 13 – “Ek skrywe vir julle, jongmense, omdat julle die Bose oorwin het.”

Vs 14b – “Ek het vir julle geskrywe jongmense, omdat julle sterk is en die Woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.”

Die Bose is die duiwel. Johannes noem die duiwel in hoofstuk 8 van sy Evangelie wat hy oor Jesus Christus geskryf het die moordenaar van mense en die vader van die leuen (Joh.8:44).

Eers iets oor Johannes wat die kinders, die jongmense en die vaders aanspreek. Hy bedoel nie hier kleiner kinders en meer volwasse jongmense en dan ouer vaders nie. Almal is kinders van God ons Vader (1 Joh.3:1). Jongmense wys daarop dat gelowiges nog baie het om te leer van Christus. Vaders wys op die gelowiges wat al ‘n tyd lank Christene is en Jesus Christus ken.

Hierdie brief en hierdie woorde is daarom vir alle Christengelowiges bedoel.

Die tweede vyand waarteen ons moet veg is die sondige wêreld. Johannes het so oor hierdie vyand geskryf:

Vs 15“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. Asd iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie.”

Die sondige wêreld is die tydsgees waarin ‘n mens leef. Tans is die sondige wêreld besig om al sterker te beweer dat alle gode gelyk is en enige mens op enige manier verlos kan word, sodat Jesus Christus nie meer die enigste Verlosser is nie. Hiermee saam is die mening baie sterk dat Jesus Christus se kerk nie meer belangrik en nodig is nie. Ons sien hierdie tydsgees van die sondige wêreld in ons land en in die stad waar ons bly.

Die derde vyand waarteen ons sal moet veg is die antichris. Johannes het so oor die antichris geskryf:

Vs 18 – “Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ‘n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.”

Vs 22“Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die antichris, hy wat nie die Vader en die Seun wil  erken nie.”

Die antichris is teen Christus. Daar is meer as een, leer die Here ons in Johannes se eerste brief. Ons moenie dink dat ons nog vir die antichris moet wag nie. Daar was reeds in Johannes se tyd baie antichriste. In ons tyd is daar ook baie.

Elkeen wat God nie as die enige ware God wil erken nie, is ‘n antichris.

Elkeen wat nie erken dat Jesus Christus self God is en ons enigste Verlosser is nie, is ‘n antichris.

Dit is eintlik verskriklik erg, maar daar is reeds in ons land en die stad waar ons woon baie antichriste.

Hierdie drie vyande is baie sterk en gevaarlik.

Maar….niemand wat in Jesus Christus glo as ons enigste Verlosser hoef in vrees vir hierdie vyande te leef nie.

Die taal en die woorde wat Johannes gebruik wanneer hy oor hierdie slegte vyande geskryf het, is nie woorde van twyfel en vrees nie. Inteendeel! Die Heilige Gees het Johannes in oorwinningstaal laat skryf!

Vs 14 – Die gelowige in wie die Woord van God bly, het die oorwinning oor die Bose.

Vs 15 – Die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar die gelowiges wat God se wil doen, bly ewig lewe.

Vs 20 – Wie deur die Gees gesalf is, ken die waarheid en sal nie deur die leuen van die antichris bedrieg en verlei word nie.

Hieruit sien en leer ons net weer hoe ‘n wonderlike genade dit is om ‘n Christen te kan wees! Elke Christen kan nou reeds en in ewigheid in oorwinning oor ons vyande leef.

  1. Jesus Christus is my SEKERHEID nou en in ewigheid

In die laaste kerngedagte onder vanoggend se tema kyk ons na waarom ons so seker kan wees.

Die lewe in oorwinning oor die duiwel, die sondige wêreld en die antichris is nie ‘n miskien nie. Elke Christengelowige se oorwinning is reeds ‘n sekerheid!

Jesus Christus is ons sekerheid!

Sy belofte van die ewige lewe is ons sekerheid. In Joh.6:35; 6:40; 10:10; 14:1-3 het ons van die verse in die Bybel wat Jesus Christus se beloftes van die ewige lewe bevat.

Hy het sy belofte waar gemaak. In Joh.19:30 kry ons Jesus se woorde “Dit is volbring”. Daardie woorde beteken dat Jesus sy verlossingswerk volmaak afgehandel het. Die afstand tussen God en ons het Hy weggeneem. Die lewe met God, dit is die ewige lewe het Hy deur sy opstanding uit die dood vir ons verdien (1 Pet.1:3).

Dan het het Jesus Christus en sy Vader die Heilige Gees gestuur. Luister na hierdie woorde oor die Heilige Gees in Ef.1:14:”Die Heilige Gees is die waarborg dat ons verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos…”  Hierdie volkome verlossing wys op die wederkoms van Jesus Christus.

Elke Christen het die genade van geloofsekerheid dat ek deur Christus nou en in ewigheid in oorwinning oor my geestelike vyande kan leef.

Hiervoor behoort ek God elke dag uit my hart in my gebede te dank.

Gebed

Seëngebed: Drie-enige God, gee ons nou u genade, u liefde en u gemeenskap, want ons het dit so nodig.

Amen