Ons Kerkgebou

God is LIG, sodat ons in sy lig kan lewe

Lees: 1 Johannes 1:5-2:11

Inleiding:

In Johannes se eerste brief het hy die volgende vier baie belangrike dinge geskryf:

God is lig – 1 Joh.1:5

Ons is kinders van God – 1 Joh.3:1

God is liefde – 1 Joh.4:8

Die Gees is die Getuie – 1 Joh.5:6

Met hierdie woorde sê God vir ons geweldige belangrike dinge. Vanoggend is ons dan by die eerste van hierdie “Is – waarhede” in Johannes se eerste brief.

Tema: GOD is LIG, sodat ons in sy lig kan lewe

 1. GOD is die enigste BRON van alle lig

God is LIG het ‘n baie bepaalde en baie belangrike betekenis.

Kom ons kyk na wat ons in die Bybel hieroor kry. Die verskillende plekke in die Here se Woord waar ons van God en lig lees, sal ons help om te verstaan wat dit beteken wanneer Johannes skryf: God is Lig.

Ons begin by die skepping. Die aarde was woes en leeg en in donkerte gehul. Geen lewe was moontlik nie. Lig is nodig om te kan lewe.

Dan sê God sy eerste woorde: “Laat daar lig wees!” (Gen.1:3). Op hierdie woorde het die algehele donkerte verdwyn en daar was lig.

Hier sien ons God as die BRON van lig. By Hom begin lig. Hy besit alle lig. Hy gee lig, sodat alles en almal op die aarde kan lewe. Ons kan sê God is die Bron van alle natuurlike lig.

In die Nuwe Testament lees ons in die begin van die Evangelie wat Johannes geskryf het, die volgende: “In Hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie” (Joh.1:4,5).

Johannes skryf natuurlik hier van Jesus Christus, God se Seun, ons Verlosser. Johannes het nie oor natuurlike lig geskryf nie. Hy het geestelike lig bedoel. Waarom was geestelike lig nodig?

Geestelike lig was nodig, want sonde het ongelukkig in die wêreld ingekom. Deur sonde het die donkerte van die dood in ons lewe gekom.

GOD, die BRON van alle lig, het sy Seun na die wêreld gestuur. Jesus Christus moes en Hy het die donkerte van sonde verdryf. Hy het ons sonde op Hom geneem en daarmee aan die kruis gesterf. Deur sy dood aan die kruis het Hy die donker mag van sonde oor ons gebreek en Hy het die donker van ons sondeskuld weggeneem. Hy het uit die dood opgestaan en aan ons nuwe lewe, die ewige lewe gegee.

Deur sy kruisiging en opstanding het Jesus Christus die LIG vir die wêreld geword.

GOD, die Bron van alle lig, gee deur sy Seun, geestelike LIG aan ‘n wêreld donker van sonde. Ons kan sê GOD is die BRON van alle geestelike LIG!

In Gen.1:3 en Joh.1:4,5 het ons die verduideliking van wat Johannes se woorde: “God is lig” beteken. Ons kan hierdie woorde so verstaan –

 • God besit alle lig, natuurlike en geestelike lig.
 • Hy skep natuurlike lig.
 • Hy gee sy Seun as geestelike LIG vir ‘n wêreld vasgevang in die donkerte van sonde.
 • Jesus Christus oorwin die donkerte van sonde en dood deur sy kruisiging en opstanding en is so die LIG vir die wêreld.
 • Wanneer GOD sy LIG gee, kan die donkerte nie aanhou nie.
 1. Elkeen van ons is in ‘n geveg teen die donker

Met die eerste kerngedagte van die tema het ek klaar gemaak met natuurlike lig wat God geskep het. Verder in die preek gebruik ek die woord lig net in ‘n geestelike manier. Dit geld ook vir die woord donker. Dit is nodig om oor geestelike donker en LIG te preek, want dit is ‘n donker wat groter is as die Corona-virus in al sy variante, al het hierdie virus soos ‘n groot donkerte op die hele wêreld neergesak.

Elkeen van ons is in ‘n geveg teen die donker. Hierdie geveg is ‘n geestelike geveg. Niemand van ons kan en mag sê: Ek is nie iemand wat veg nie of ek is nie eintlik ‘n vegter nie. Elke enkele mens, en veral ‘n Christen, is jou lewe deur in ‘n geestelike geveg teen geestelike donkerte.

Johannes skryf vir ons oor hierdie geestelike geveg in drie verse in sy eerste brief:

1 Joh.1:6“Maar as ons beweer dat ons aan Hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie”.

1 Joh.1:8“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie”.

1 Joh.1:10“As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy Woord nie in ons nie”.

Ons kan begin deur te sê dat elkeen van ons se geestelike geveg ‘n geveg teen sonde is!

Waarteen moet ek presies veg?

 • Teen die sonde dat ek sê ek glo in Jesus Christus, maar in wat ek dink en sê en doen, is ek in die donkerte van sonde. My gedagtes en my woorde en my dade pas nie by iemand wat in Jesus Christus glo en een met Hom is nie. Daar was mense toe Johannes hierdie brief geskryf het en daar is wat vandag steeds so leef: My geloof en wat ek met my lewe doen het niks met mekaar te maak nie. Die mens wat so dink en leef lewe ‘n leuen.
 • Teen die ontkenning dat ek sonde het. Dit is sonde om te dink ek het nie regtig sonde het nie. Ek staan soggens op met die gedagte dat ek nie vandag in ‘n geestelike geveg teen sonde hoef te wees nie. Ek dink so, want ek dink eintlik hier diep binne my dat ek nie ‘n sondige mens is wat sonde doen nie. Al wat ek in werklikheid doen, is om myself te bedrieg.
 • Teen die ontkenning dat ek sonde gedoen het of om sonde minder verkeerd te wil maak as wat dit is. Twee voorbeelde is: Ek gebruik vuil taal teen die Here se opdrag in 4:29 of ek bly baie weg van die erediens (ek praat van voor die Coronavirus) teen die Here se opdrag in Hebr.10:25. Ek doen hierdie verkeerde dinge, maar dit is nie vir my sonde nie, want ek dink ek kan redes gee waarom ek gedoen het wat ek gedoen het. Wie so dink en leef, maak in werklikheid vir God tot ‘n leuenaar.

Elke Christen het nodig om te hoor wat die Heilige Gees vir my in Johannes se eerste brief sê. Elkeen moet besef dat ek in ‘n baie ernstige veg teen die donkerte van die sonde in my lewe besig moet wees, my hele lewe deur.

 1. Deur JESUS CHRISTUS kan ons in die LIG lewe

Hierdie deel van Johannes se brief gaan oor GOD wat LIG is. Ons weet nou dat Hy sy LIG vir ons gee in sy Seun wat Hy na die wêreld gestuur het.

Oor ons lewe in die LIG deur Jesus Christus, het Johannes so in sy brief geskryf:

1 Joh.1:7 – “Maar as ons in die lig lewe soos Hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan die selfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde”.

1 Joh.1:9“Maar as ons ons sonde bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

1 Joh.2:1,2“….En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die Regverdige, as ons Voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld.”

Om sonde te wil ontken of minder verkeerd te wil maak, laat my in groot moeilikheid beland. Ek leef dan weg van Jesus Christus. As ek my lewe deur my sonde ontken of dink my sonde is darem nie so reg nie, leef ek in werklikheid my lewe deur sonder Jesus Christus, al sê ek ek glo in Hom. As ek nie so baie sonde het nie en as my sonde nie so erg is nie, waarom moes Jesus die verskriklike dood aan die kruis gesterf het?

Daar is net EEN manier om in GOD se LIG te lewe. Eintlik moet mens anders praat. Daar is net EEN Persoon wat my kan help om in GOD se LIG te lewe. Hierdie Persoon is God se Seun, Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het.

Elkeen van ons moet weet en dan sonder enige twyfel weet:

 • Ek het Jesus Christus elke oomblik van my hele lewe op aarde nodig!
 • Sonder Hom is ek in die totale donkerte van sonde en kan ek nie leef nie!

Glo daarom in Jesus Christus wat vir jou gekruisig is en vir jou opgestaan het met jou hele hart.

Hierdie geloof met ‘n opregte hart, kry jy net by die Heilige Gees.

Die Heilige Gees gee hierdie geloof net deur God se Woord, die Bybel.

Sorg daarom dat jy jou lewe deur gereeld en in diepte met die Bybel besig is.

Die Heilige Gees kom in jou verstand en hart in, sodat jy kan glo.

Laat die Heilige Gees dan in jou werk.

Laat Hy jou lewe met God se Woord regeer en beskik.

Lewe dan deur die Gees met opregte geloof in Jesus Christus naby God en vir Hom.

So ‘n lewe is nie langer ‘n lewe in die donkerte van sonde nie, maar in die LIG wat GOD gee.

 1. Lewe in die LIG is lewe in gehoorsaamheid en liefde

In die laaste kerngedagte kyk ons hoe na hom om in die LIG wat GOD gee te leef.

Gehoorsaamheid aan God (1 Joh.2:4) – Dit help nie ek sê ek ken God nie, maar ek gehoorsaam nie sy gebooie nie. God het tien gebooie gegee. Ons kry die gebooie in Eks.20 en Dt.5. Die verklaring van die gebooie kry ons in Mt.5 – 7 en Sondag 34 – 44 van die Heidelbergse Kategismus.

Liefde vir my medegelowige (1 Joh.2:10) – Johannes gebruik die woord broer. Hy bedoel die mens wat in Jesus Christus glo en God as Vader het. Johannes skryf daarom hier oor liefde vir my medegelowige in my gesin, in my gemeente, by my werk of waar ek met ander gelowiges in Jesus Christus in aanraking kom. Johannes skryf nie oor liefde vir enigeen nie. Hy skryf hier oor liefde vir my medegelowige. Liefde waarvan Johannes skryf is liefde wat doen. Ek het my medegelowige lief wanneer ek goed aan hom of haar doen.

Lewe in ons land lyk so sondig en stukkend, omdat gehoorsaamheid en liefde deur verreweg die meeste mense weggegooi is. Hierdie sondige en stukkende land het Christene nodig wat in GOD se LIG leef deur gehoorsaamheid aan Hom en liefde vir my medegelowige.

Laat die Heilige Gees jou beheers.

Leef deur die Heilige Gees wat jou lei.

Wees jy die Christen wat God openlik gehoorsaam.

Wees jy die Christen wat jou medegelowige liefhet en jou liefde wys in die goed wat jy doen.

Gebed

Seën: Drie-enige God ons bid vir u genade, u liefde en u gemeenskap, want ons het dit so nodig.

Amen