Ons Kerkgebou

Jesus is die Lewe!

Lees: 1 Johannes 1:1-4

Inleiding:

Lewe word deesdae ernstig bedreig. Wanneer ‘n mens dit sê, sal die meeste mense seker aan Covid-19 en al sy variante dink. Dit is amper asof daar ‘n demper op die alledaagse lewe neergesak het. Hierdie vreemde virus is deel van die bedreiging, ja. Maar, hoe ernstig hierdie bedreiging mag wees, Covid is net ‘n deel van die bedreiging van lewe, ons liggaamlike lewe.

Die ander deel is die bedreiging van ons geestelike lewe. Die drie geestelike bedreigings is die duiwel, die wêreld en my eie sondigheid. Hierdie bedreiging is baie erger as enige liggaalike bedreiging.

Terwyl hierdie bedreiging van ons lewe besig is om te gebeur, begin ons vanoggend ‘n nuwe reeks preke uit die eerste brief van Johannes.

Die groot tema van die reeks is: Die brief met die woorde van die Lewe!

Vanoggend se tema is: Jesus is die Lewe!

Tema: Jesus is die Lewe!

  1. God het die Lewe aan ons geopenbaar

Wanneer ‘n mens oor lewe dink of praat of preek, is dit baie belangrik om op die regte plek te begin. Die mens wat dit nie doen nie, sal in hierdie tyd ernstig bedreig voel. Begin by Covid-19 om oor die bedreiging van lewe in ons land en in die wêreld te praat en die vreemde en gevaarlike siekte met inenting of nie en inperking of nie, sal die gesprek oorheers. Die mens wat wil wegkom van Covid, kan op bedreigings van lewe in ons land wys wat daar was lank voor die Coronavirus en die siekte wat hy veroorsaak. Mens kan van die geweld praat op plase, teen ouer mense, vroue en kinders, die wapenwetgewing en die polisie wat te min doen om die geweld te bekamp. In hierdie gesprek sal geweld en wapens en die owerheid se onvermoë die gesprek oorheers.

Wanneer ‘n siekte of geweld of ‘n owerheid die middelpunt van ‘n gesprek oor lewe gaan, sal ‘n mens nêrens kom nie. Mense en wat mense doen en dinge wat gebeur, het ‘n groot invloed op ons lewe. Maar….niks en niemand op aarde is die oorheersende in ons lewe nie. Ons mag dit ook nie dink nie. Dit is sonde.

Waar is die regte plek om te begin, wanneer dit oor lewe gaan?

Ons is vanoggend by die regte plek.

Ons is by God, die Skepper, die Gewer van Lewe.

Lewe was by God die Vader. Hy het die Lewe aan ons geopenbaar. Die oorspronklike betekenis van die woord openbaar is “om die deksel van ‘n houer op te lig en die houer oop te maak”. Dit is wat God vir ons gedoen het. Hy het die Lewe aan ons geopenbaar.

Wie in ‘n gesprek of preek oor Lewe by God begin, is op die regte plek, by die regte Persoon. Daarom begin ons vanoggend met ‘n reeks preke uit God se Woord, oor Lewe!

  1. Jesus is die Woord, die Lewe

Johannes het die Lewe geken.

Luister na die lied, wil mens amper sê, waarmee Johannes hierdie brief oor die Lewe begin:

“Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe” (1 Joh.1:1).

Johannes het met hierdie woorde van Jesus Christus gepraat.

Jesus is die Woord, die Lewe.

Hierdie is ‘n geweldige belangrike waarheid wat elkeen van ons goed moet verstaan en met sekerheid moet glo.

Hoe is Jesus die Lewe?

God die Vader het die Lewe in Homself. Van ewigheid tot ewigheid is God die Vader en het Hy die Lewe.

Die Vader het die Lewe aan sy Seun gegee om die Lewe in Homself te hê (Joh.5:27). Hierdie het in die ewigheid gebeur. God se Seun, Jesus Christus, wat self God is, is van ewigheid tot in die ewigheid die Lewe. Hy het die Lewe.

Hierdie is die eerste deel wat elkeen van ons moet weet, verstaan en glo: Jesus Christus is die Lewe en Hy het die Lewe.

Nou die baie belangrike tweede deel.

Jesus Christus, die Lewe, het sy lewe vir ons, sondaars, opgeoffer. Ons was almal sondig en was ver van God af, verlore. Jesus Christus het ons sonde op Hom geneem. Hy het sy eie lewe prysgegee en die dood ingegaan. Hy het aan die kruis gesterf. Deur vir ons aan die kruis te sterf het Hy die mag wat die sonde oor ons gehad het, en die skuld oor ons sonde wat ons voor God gehad het, weggeneem.

Jesus het op die derde dag uit die dood opgestaan. Deur sy opstanding het Hy sy lewe teruggeneem en die dood oorwin. Hy het aan ons die nuwe lewe, die ewige lewe gegee.

Jesus is die Lewe deur Wie Hy is – Van ewigheid af God.

Jesus is die Lewe deur wat Hy gedoen het – Aan die kruis gesterf en op die derde dag opgestaan uit die dood

  1. Die verkondiging van Jesus moet gehoor en geglo word

Johannes was eers ‘n dissipel van Jesus Christus. As dissipel het hy Jesus gevolg, by Hom gebly en by Hom geleer. Wat Johannes gesien en geleer het, het hy aan ander vertel. Jesus het na sy opstanding uit die dood, net voor sy hemelvaart die dissipels opdrag gegee om te vertel, te verkonding, te preek. .

Die opdragte kry ons onder andere in –

Mt.28:20 – Die dissipels moes die nasies leer om alles te onderhou wat Jesus hulle beveel het.

Ha.1:8 – Die dissipels moes getuies vir die Here Jesus wees tot aan die uithoeke van die aarde.

Met hierdie opdragte van Jesus Christus het die dissipels, volgelinge van Jesus Christus, apostels, dit is gestuurdes van die Here Jesus geword. Die tyd van die dissipels en apostels het verbygegaan. Nou is daar ander leraars wat Jesus Christus roep en gebruik om sy Evangelie, die Evangelie van die Lewe te preek.

Hierdie leraars is predikante, maar ook elke Christengelowige.

Jesus wil dat Hy, die Lewe verkondig word. Daarom is daar op ‘n Sondag ‘n erediens. Nou dat dit nie kan nie, is daar ander maniere om die boodskap van Jesus Christus, die Lewe, by mense te kry. Een van die maniere is ons nou mee besig.

Die verkondiging van Jesus as die Lewe, moet gehoor en geglo word, veral in ‘n tyd soos hierdie. Die boodskap van die Lewe is ‘n wonderlike boodskap. Ek noem vanoggend net een rede hiervoor:

Jesus, Die Lewe, kan nie meer bedreig word nie!

Hy het ernstigste bedreiging, naamlik, die duiwel en die dood en die sonde oorwin.

Hy het die oorwinning vir ons behaal, sodat elkeen wat in Jesus Christus, die Lewe, glo, nie langer meer in sonde nie, maar in oorwinning leef.

Die Heilige Gees in my, gee my die sekerheid dat die liggaamlike bedreiging van my lewe, my lewe, net ‘n liggaamlike bedreiging is. Daarom sal die bedreiging wat Covid-19 of enige ander siekte of enige ander omstandigheid nie my ware lewe, my geestelike lewe regeer en bepaal nie.

Ek behoort aan Jesus Christus, die Lewe.

Ek behoort met liggaam en siel aan Hom.

Hy regeer en bepaal my lewe.

  1. Wie in Jesus, die Lewe, glo, is een met Hom en met ander gelowiges

Wat wonderlik is in hierdie lewe op aarde in ‘n sondige en stukkende land en wêreld, is dat ek as Christengelowige nie op my eie is nie.

My geloof in Jesus, die Lewe, maak my een met Hom. Ek leef in die innigste verhouding met Jesus Christus. My geloof in Jesus bind my ook aan ander Christengelowiges wat ook in Jesus glo.

In ‘n vreemde tyd soos hierdie is ons daar vir mekaar om mekaar moed in te praat.

Ons kan vir mekaar bid.

Wanneer iemand baie swaarkry en onseker begin voel, kan ons mekaar ophelp.

Die geestelike geloofsgemeenskap wat die Heilige Gees tussen Christengelowiges smee, is ‘n baie sterk band. Hierdie band bestaan tussen ons in ons gemeente. Ons kan en ons moet mekaar moed inpraat en vir mekaar bid.

Hier is maar een van die redes waarom ‘n landswet ons gemeente nie kan verhinder om ‘n gemeenskap van Christengelowiges te wees wat mekaar ken, naby mekaar leef en mekaar se hartseer en vreugde deel nie.

  1. Hierdie geloofseenheid maak gelowiges baie bly

Johannes het hierdie eerste deel van sy brief met hierdie woorde geëindig: “Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees” (1 Joh.1:4).

Elkeen wat deur die Heilige Gees in Jesus Christus, die Lewe glo, is een met Hom. Hierdie eenheid help my en beskerm my, dat nie ‘n pandemie of enigiets op aarde wat my bedreig, my lewe sal oorneem nie. Hieroor is daar ‘n diep blydskap in my hart.

Elkeen wat deur die Heilige Gees in Jesus glo, het ‘n band met ander wat ook in Hom glo en leef hierdie geestelike band uit onder mekaar. Om saam met ander Christene te kan leef, maak my hart ‘n baie bly hart.

‘n Tyd waarin ons lewe liggaamlik bedreig word – ons kan so sê.

Maar ons kan baie meer sê.

Ons kan sê ons het Jesus Christus, die Lewe.

Daarom leef ek nie met vrees en twyfel en verwarring nie.

Ek leef deur die Heilige Gees met sekerheid, ewige geloofsekerheid en met ‘n bly hart.

Gebed

Seën: Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die

gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees

Amen