Ons Kerkgebou

Waar is Jesus?

Seën: Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees

Lees: Matteus 23:37-24:2

Inleiding:

In Mt.23:37-34:2 sien ons mense wat gelowiges moes wees, sonder Jesus. Ons sien mense wat nie bereid was om vir Hom plek in hulle lewe te gee nie. Al plek wat Jerusalem, vir Jesus gehad het, was buite die stad aan die kruis. In die tempel, waarin al die offers gewys het op die Verlosser wat sou kom, was daar ook nie plek vir Jesus nie. Hy het van die tempel af weggegaan, om nie weer daarheen terug te gaan nie.

Hierdie gebeure die Dinsdag voor Jesus se kruisiging bring ons vanoggend in die erediens by die vraag: Waar is Jesus? Ons kan die vraag ook in ander woorde vra: Is daar plek vir Jesus in ons lewe?

Tema: Waar is Jesus?

 1. Die tempel het daar gestaan, maar Jesus het weggegaan

Die Dinsdag voor Jesus se kruisiging, was ‘n geweldige dag. Kyk wat het alles daardie dag gebeur.

 • Die priesterhoofde en familiehoofde het Jesus uitgedaag met die vraag met watter gesag Hy gedoen het wat Hy die vorige dag in die tempel gedoen het. Hy het die tafels en stoele van die geldmakers en verkopers omgegooi, hulle uitgejaag en niemand toegelaat om langer in die tempel te koop en te verkoop nie.
 • Nadat die Joodse leiers nie bereid was om eerlik met Jesus te wees nie, het Hy drie gelykenisse vertel: die pa wat vir sy twee seuns gevra het om te gaan werk, die boere wat die eienaar se slawe doodgemaak het en die bruilof waarheen die genooide gaste nie wou kom nie en een gas nie ‘n bruilofskleed aangehad het nie. Die gelykenisse het gewys op die godsdienstige leiers wat nie naby God geleef het nie.
 • Daarna het die leiers drie strikvrae aan Jesus gevra: Die Fariseërs oor belasting, die Sadduseërs oor die huwelik en die opstanding van die liggaam en dan weer die Fariseërs oor die groot gebod.
 • Jesus het ook vertel en geleer Wie Hy werklik was.
 • Jesus het die skrifgeleerdes en Fariseërs ontmasker vir wie hulle werklik was.
 • Op pad weg van die tempel af het Jesus oor die toekoms gepraat, die swaar tye wat voorlê en oor sy wederkoms.

Ons kan al hierdie gebeure saamvat in die volgende woorde: Jesus, die Verlosser wat God gestuur het, was daar binne-in die tempel. Hy, na Wie al die offers en seremonies vir eeue gewys het, het uiteindelik gekom. Hy het vertel en geleer Wie Hy is. Hy het ernstig vermaan en gewaarsku teen ogeloof.

Maar….in die mense se harte daar in die tempel, was daar nie plek vir Jesus nie.

Dit is eintlik verskriklik!

Die tempel in Jerusalem was ‘n indrukwekkende en pragtige gebou. Luister hierna:

Die marmerblokke waarmee die tempel gebou is, was 13m by 5m by 3m. Die blokke was blou en wit en geel. Daar was verskeie gallerye met pilare van marmer tot 13 m hoog. Die tempel het verskillende pleine met ingange gehad. Daar was ‘n plein vir die heidene, ook ‘n plein vir vroue, dan ‘n plein vir die mans, en ‘n plein waar die priesters kon kom. Daar was ook verskillende sale. Baie dele van die tempel was met goud en brons oorgetrek. Binne in die tempel was daar voorwerpe soos kandelaars en kruike en allerhande versierings van goud. Die tempel in Jerusalem was een van die grootste en indrukwekkendste geboue in die antieke wêreld.

Ons kan sê die tempel was ‘n indrukwekkende gebou vol skatte waar baie mense hulle godsdiens kom uitleef het met offers en godsdienstige byeenkomste en feeste.

Maar…in hierdie gebou, wat die tempel van God moes wees, was daar nie plek vir die Verlosser wat God uit liefde vir sondaars gestuur het nie. Terwyl Jesus van die tempel weggegaan het, het sy dissipels vir Hom gesê:”Here, kyk watter geweldige klippe en watter geweldige geboue!” (Mk.13:1). Jesus se antwoord was dat al die klippe en geboue afgebreek sou word.

Die tempel het daar in al sy prag en praal op die berg getroon. Jesus het weggegaan. Hy het nooit weer na die tempel teruggegaan nie. Sonder Jesus, was die tempel in werklikheid leeg en dood.

 1. Jerusalem was daar, maar Jesus was aan die kruis buite die stad

Daardie Dinsdag het Jesus ook oor Jerusalem gepraat. Jerusalem was die stad van Dawid. Die Here het Dawid se koningskap vasgemaak, versterk en geseën, sodat hy ‘n baie goeie en suksesvolle koning vir die verbondsvolk was. Jerusalem was die stad waar Dawid gebly het. In Jerusalem het die Here vir Dawid die belofte gegee dat sy koningskap vir altyd sal bestaan. Die belofte het in werklikheid na die Verlosser wat uit Dawid se nageslag gebore sou word, gewys.

Maar, wat het gebeur toe Jesus, die Verlosser gebore is en in Jerusalem begin vertel en leer het dat Hy gekom het om sondaars te verlos, sodat elkeen wat in Hom glo vergifnis en die ewige lewe sou ontvang? Jerusalem wou Jesus nie hoor nie, nie in Hom glo nie en Hom nie aanvaar nie. Trouens, Jerusalem het Jesus verwerp, sodat daar nie vir Hom plek in die stad was nie.

Daardie Dinsdag in Jerusalem toe dit duidelik geword het dat die godsdienstige leiers van Juda en die mense van Juda self, Jesus nie in hulle lewe wou hê nie, het Hy hierdie hartseer woorde oor die stad van Dawid gesê:”Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe duikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak, maar julle wou nie!” (Mt.23:37).

Hoe verhard Jerusalem was, wys in wat die res van daardie week gebeur het. Na die Dinsdag het die godsdienstige leiers ernstige planne begin maak om Jesus dood te maak. Hulle het met een van Jesus se dissipels, Judas Iskariot in die geheim ooreengekom om te help dat hulle Jesus gevange kan neem. Uiteindelik sou Jesus onskuldig veroordeel word en onskuldig die ergste straf opgelê word. Hy sou gekruisig word. Jerusalem se mense het Jesus so verwerp dat daar nie eers vir Hom plek in die stad was om te sterf nie. Hy moes buite die stad sterf.

Daar het Jerusalem gestaan, die stad van Dawid, maar ‘n stad wat leeg en koud en dood was, want die stad het vir die Verlosser uit die nageslag van Dawid nie plek gehad nie.

 1. Die nagmaaltafel met brood en wyn is hier: Waar is Jesus?

Ons het vanoggend gesien:

 • Die tempel, indrukwekkend en baie mooi was daar op die heuwel in die suidelike deel van die stad – Maar Jesus was nie daar nie. Hy het vir altyd weggegaan.
 • Jerusalem was daar as die stad van Dawid uit wie se geslag die Verlosser sou kom. Maar die stad het nie vir Jesus plek gehad nie. Hy is veroordeel en het aan ‘n kruis buite die stad gesterf.

Ons kan sê: Die verbondsvolk van die Ou Testament het nie plek vir Jesus gehad nie.

Ons, vanoggend hier saam, is die verbondsvolk van die Nuwe Testament, die kerk van Jesus Christus. Hier is ons. Hier is die nagmaaltafel. Die brood en die wyn is hier.

Die baie belangrike vraag vir elkeen van ons is: Waar is Jesus?

Elkeen van ons moet die volgende met sekerheid weet en vas glo: Jesus is nie in die brood en die wyn nie! Die brood en die wyn is die tekens wat na sy liggaam en sy bloed, wat Hy aan die kruis vir ons gegee het, wys.

Ons sal Jesus Christus, ons Verlosser moet soek daar waar Hy wil wees en waar die mense in die tempel en in Jerusalem Hom nie wou hê nie!

Waar is dit?

In ‘n ‘n mens se hart, in elkeen van ons se hart!

Wanneer Jesus Christus in my hart is, het Hy plek in my lewe. Met Hom in my hart, is die leegheid en doodsheid wat in die tempel en in Jerusalem was, nie in my lewe ook nie. Ja, in my verlede was daar ook leegheid en doodsheid weens sonde. Maar, in die plek daarvan het volheid en lewe gekom. Jesus Christus het alles verander! Hy het juis gekom, vir my gesterf en opgestaan, sodat ek ‘n vol lewe van oorvloed kan hê (Joh.10:10). Hy het juis gekom dat ek die ewige lewe kan hê (Joh.3:16).

Hierdie volheid en hierdie lewe gebeur net, wanneer Jesus Christus in my hart is!

Hoe kom Jesus in my hart?

Die Heilige Gees bewerk hierdie wonder! Die Heilige Gees, self almagtige God kom in my hart met die Evangelie van Jesus Christus wat vir my gekruisig is en opgestaan het. Die Gees gee vir my ‘n wedergebore hart wat lewe. In my hart wat lewe, gee Hy geloof in Jesus Christus, my Verlosser. Hierdie geloof maak my een met Jesus, sodat ek in Hom en Hy in my is. Met Jesus in my hart, is ek nie leeg en dood nie, maar het ek die ware lewe!

Waar is Jesus? Die vraag is nie moeilik om te antwoord nie.

Met die Heilige Gees in my, kan ek met vaste sekerheid en diep dankbaarheid antwoord: Jesus is in my hart.

Met vanoggend se nagmaal maak die Heilige Gees my sekerheid dat Jesus in my hart is, nog vaster. Met die brood en wyn wat na Jesus se dood aan die kruis wys, maak die Gees my dankbaarheid nog groter en dieper.

Ek staan dan van die nagmaal af op en stap die lewe en die wêreld wat deurmekaar en onseker en stukkend en sondig is, tegemoet. In my is daar lewe, is daar geloof, is daar moed, want ek het Jesus Christus, my Verlosser in my hart!

Seën: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee