Ons Kerkgebou

Die Here is my Herder wanneer ek eensaam is

Tema: DIE HERE IS MY HERDER OOK WANNEER EK EENSAAM IS

INLEIDING:

“Ek het niemand nie” (Joh.5:7)…..was die woorde van ‘n baie eensame mens. Hy was ‘n man wat reeds vir 38 jaar siek was. Om hom was elke dag baie mense, maar hy het niemand gehad nie, totdat hy by sy Herder uitgekom het en sy lewe heeltemal verander het.

Tema: DIE HERE IS MY HERDER OOK WANNEER

EK EENSAAM IS

  1. WIE IS EENSAAM?

Wat is eensaamheid?

Eensaamheid is ‘n emosionele gevoel van pyn wanneer jy nie goeie kontak met ander mense het nie. Hierdie pyn word vererger deur gevoelens van leegheid binne in jou, minderwaardigheid, afgesonderdheid, mismoedigheid en selfs angs.

Soms is eensaamheid van korte duur, wanneer jy in ‘n nuwe omgewing intrek, by ‘n nuwe werk begin of by ‘n nuwe gemeente aansluit. Eensaamheid kan ook langdurig wees indien jy as gevolg van minderwaardigheid, onsekerheid en vrees vir mense alleen bly leef.

Eensaamheid is deel van die sondige wêreld waarin ons leef.

Die wêreld se mees algemene geestelike probleem

Navorsers het eensaamheid op ‘n keer die wêreld se mees algemene emosioneel geestelike probleem genoem. Soveel mense, ook gelowiges word geraak. Soveel oorsake vererger ‘n mens se eensaamheid. Eensaamheid laat jou al meer minderwaardig voel. Jy raak afhanklik van hulpmiddels soos medisyne, pille, alkohol en dwelms om jou beter te laat voel. Jou verhouding met jou Herder en jou verhouding met die res van die kudde van jou Herder word al swakker en die eensaamheid al groter…..’n bose sirkel van kwaad. Hoe groot is hierdie probleem?

Wie is eensaam ? – die psalmdigter

Die psalmdigter het onder baie moeilike omstandighede hulpeloos gevoel, waarskynlik daar in die vreemde in Babel. Dit was vernederend en pynlik om daar tussen die heidene te leef en nie lig op die pad vorentoe te sien nie. Die digter van Psalm 102 was in sy omstandighede so verlate soos ‘n pelikaan in die woestyn, ‘n uil tussen murasies en ‘n eensame voël op ‘n huis se dak (Ps.102:7,8).

Ander voorbeelde

  • Daniël het as gelowige alleen gestaan tussen die venynige ampsdraers in die parlement van koning Darius wat hom vervolg het as gevolg van sy geloof (Dan.6:5).
  • Josef was eensaam in sy besluit om in die geheim sy verlowing met Maria te verbreek na hy agtergekom het sy was swanger (Matt.1:19).
  • Die man by die bad van Betesda wat reeds 38 jaar siek was en niemand gehad het om hom te help nie, was baie eensaam (Joh.5:5,7).

–  Jy

In jou huwelik –  wanneer jy en jou huweliksmaat verby mekaar leef en verby mekaar praat, die kere wat julle wel praat.

–  wanneer jou huweliksmaat gesterf het en jy hier alleen  agterbly met jou eie hartseer en verlange.

In jou gesin        –   wanneer jy as kind nie goed met jou ouers oor die weg kom  nie miskien ook nie met jou broer of suster nie, jy niemand vertrou nie en alleen leef al is jy deel van ‘n gesin.

By die werk –   wanneer jy alleen jou geloof uitleef en niemand anders dit wil   doen nie. Jy kry teenkanting en staan alleen.

Sonde                 –   Jou sondige gedagtes en woorde en optrede lei jou van God af weg en van medegelowiges af weg. Sonde maak jou die eensaamste mens.

2. DIE HERE IS MY HERDER:

Die Here maak Homself in die lewe van die psalmdigter bekend as die Here wat altyd daar is (Ps.102:13).

Die Here is altyd my Herder

Ons leer in die Ou en Nuwe Testamente dat die herder altyd, dag en nag by sy kudde was. Dawid en die herders die nag met die Here Jesus se geboorte is twee goeie voorbeelde hiervan.

Soveel te meer is die Here as my Herder altyd by my. Hy is by my om my eensaamheid weg te neem. Hoe doen my Herder dit?

Hy het sy Seun na die eensaamheid van hierdie wêreld gestuur

God het sy Seun weggestuur uit die hemelse heerlikheid. Jesus het na die eensaamheid van hierdie wêreld gekom. Die nag met sy geboorte was daar nie vir Hom plek op die aarde nie, behalwe by diere in ‘n stal. Jesus was nie net eensaam in sy geboorte nie, Hy het eensaam geleef.

Jesus het eensaam geleef

Die eensaamste deel van sy lewe was teen die einde toe die Fariseërs en Skrifgeleerdes almal saamgestaan het om Hom dood te maak. In die tuin van Getsémané was Jesus baie eensaam. Die baie mense wat Hom gevolg het, wat deur Hom gesondgemaak is en wat van Hom kos ontvang het, het skielik verdwyn. Die dissipels wat Hy in Getsémané gevra het om saam met Hom wakker te bly, het Hom daar ook alleen gelaat. Na Jesus gevange geneem is, was niemand wat voorheen naby Hom geleef het, langer naby Hom nie.

Hy het eensaam gesterf….vir jou

Die eensaamste oomblik in die Here Jesus se lewe op aarde, was daardie Vrydag aan die kruis buite Jerusalem op Golgota. Niemand na aan Hom was daar nie. Almal het of weggegaan of ver van Hom bly staan. Maar….die eensaamste was toe sy Vader Hom ook verlaat het (Matt.27:46).

Daar aan die kruis heeltemal alleen, eensaam en verneder het Jesus voor God die straf en oordeel op jou sonde gedra. Jesus het heeltemal eensaam gesterf vir jou. Hy het eensaam gesterf, sodat jy seker kan wees dat jy in ewigheid nooit sonder God sal wees nie.

Jesus het self na sy opstanding die sekerheid aan sy dissipels gegee: “Ek is by julle tot aan die voleinding van die wêreld” (Matt.28:20). Jy gelowige, het dieselfde sekerheid as die dissipels dat Jesus Christus altyd by jou sal wees.

Hy is nou in sy Heilige Gees altyd by jou

Na sy opstanding het Jesus na die hemel opgevaar, maar Hy het sy belofte gehou. Hy en sy Vader het die Heilige Gees gestuur. Die Heilige Gees het op Pinkster gekom (Hand.2:17,18). Die Heilige Gees is die Gees van Christus. Jesus Christus is nie net by jou nie, Hy is so naby aan jou dat Hy deur sy Heilige Gees in jou is. Jou Herder is in sy Heilige Gees altyd by jou.

3. LEEF NABY JOU HERDER:

Rig jou lewe deur die Heilige Gees op Jesus Christus

Daar is soveel omstandighede wat mens eensaam kan laat. Die eensaamste is om ver van Christus te wees. Rig jou lewe deur die Heilige Gees op Jesus Christus jou Herder en verdryf so die eensaamheid.

Leef jy naby jou Herder – geloof, gebed

Glo in jou Herder met ‘n lewende geloof. Ken Christus as jou Herder wat sy lewe vir jou afgelê het. Ken Hom as jou Herder wat in sy Heilige Gees altyd by jou is. Vertrou Hom in jou eensaamste tye. Vertrou dat Hy by jou is.

Bid. Leef naby jou Herder deur gebed. Praat met jou Herder. Maak tyd vir gebed. Maak alles aan jou Herder bekend. Bid. Jou Herder luister (Ps.102:18).

Leef naby die kudde van jou Herder

Jou Herder het jou uit genade deel van sy kudde gemaak. Jy is in werklikheid omring van jou geloofsbroers en geloofsusters. Leef naby die kudde van jou Herder.

Leef jy naby jou Herder se kudde in die gemeente waaraan jy behoort. Daar is genoeg gelowiges om jou te ondersteun. Leef so naby aan mekaar dat jy ook ander kan ondersteun.

Rig jou op Jesus wat weer kom om alle eensaamheid vir ewig te verdryf

Eensaamheid word net verdryf wanneer jy ‘n verhouding met Jesus Christus jou Herder het. Hy verlig jou eensaamheid hier op aarde, want Hy is altyd by jou en Hy maak jou deel van sy kudde.

Jy kan ook uitsien na die dag wanneer alle eensaamheid finaal beëindig sal word. Wanneer Jesus Christus weer kom, sal niemand ooit weer eensaam wees nie, nie jy nie en nie enige ander gelowige nie.

Elke ongelowige sal die eensaamste dag van sy/haar hele lewe tegemoet gaan wanneer Jesus weer kom. Wie die Here Jesus nie geken het nie, sal heeltemal alleen voor Hom as Regter staan en die ewige oordeel ontvang.

Maar jy gelowige, jy het die sekerheid dat jou Herder daardie dag jou nader sal roep om ewig by Hom te wees en ewig saam met die res van sy kudde vir Wie Hy plek gereed gemaak het in hemelse heerlikheid.

Rig jy jou dan op Jesus Christus jou Herder. WEET EN ONTHOU jy is nooit sonder Hom nie, nie nou nie en nie in ewigheid nie.

Gebed