Ons Kerkgebou

Die wondergenade van die Hemelse Regter!

DIE WONDERGENADE VAN DIE HEMELSE

REGTER

Die Hemelse Regter? Wie is Hy?

1. Hy is die almagtige Skepper van hemel en aarde.

Iets oor die skepping

 • Ons mense hier op aarde gebruik meters en kilometers elke dag. ‘n Atleet wat 10,31m per sekonde hardloop (100 m in 9,7 sekondes) haal die voorblad van die koerante wêreldwyd. Maar….. Dit is heeltemal onprakties en sinneloos om die heelal in terme van meter en kilometer te wil meet.
 • ‘n Ligstraal deur God geskep beweeg teen ±300 000 (299, 792,5) km per sekonde. Dit is 7 keer om die aarde in 1 sekonde. In een jaar trek lig 9 460 563 614 000 kilometer. Dit is 1 ligjaar.
 • Die son is 8 minute van die aarde ( 150 000 000 km). Die maan is 1 sekonde ver. Dis nou te sê, wanneer jy God se meetinstrument gebruik.
 • Ons sonnestelsel of galaksie staan bekend as die Melkweg. Ons galaksie is deel van ‘n groep van 30 galaksies. Die Melkweg is 100 000 ligjare lank en bevat tussen 100 000 000 en 300 000 000 sterre. Die son is een van hierdie sterre. Die Melkweg is plat en lensvormig soos 2 gebakte eiers rug aan rug teenmekaar. In die middel is ‘n dik naaf 20 000 ligjare breed. Krom spiraalspeke steek van hierdie naaf uit buitentoe. Op die kant van een van hierdie speke, twee derdes na die punt, 33 000 ligjare van die as, is ons son. Hierdie wiel draai 1 keer elke 225 000 000 jaar om sy as teen 300 km per sek. Dit is ‘n kosmiese jaar.
 • Wanneer ons temperatuur van 36 grade Celsius meet, is dit ‘n snikhete warm dag. Wanneer ‘n mens se eie temperatuur hoër as 38 grade Celsius styg het jy koors en moet jy aandag kry. Die son se oppervlaktemperatuur is 6000 grade Celsius.
 • M31 is een van die 2 grootste galaksies in ons groep. M31 is 2 000 000 ligjare ver. Kyk ons na die galaksie, sien ons hom soos hy 2 000 000 jaar gelede gelyk het. In die heelal is daar duisende miljoene galaksies.
 • Ons naaste ster is Proxima Centauri. PC is 4,3 ligjare van ons af, meer as 100 000 000 keer verder as die maan.

Hy het die mens onder andere so geskep –

 • Jou beenmurg vervaardig rooibloedselle teen 1,200 000 per sekonde.
 • ‘n Brein bevat 100 000 neurone. Hierdie neurone beweeg teen ‘n spoed van ± 400 kpu. Integrasie tussen die liggaam en die brein vind plaas teen ‘n spoed van ±296 kpu.
 • Jou hart pomp elke 7 minute genoeg bloed om ‘n gemiddelde voertuig se brandstoftenk te vul.
 • ‘n Volwasse persoon se liggaam bevat 45 liter water.
 • Elke nier bevat miljoene filtreerders.
 • Menslike been is 4 keer sterker as beton. Been so groot soos ‘n vierhoutjiedosie kan 9 000 kg gewig dra.

2. Hy is die heilige Regter wat oor die ganse mensdom oordeel.

God, die heilige Regter van hemel en aarde, tree in ‘n regsaak met die mensdom. Die brief aan die Romeine is van hoofstuk 1 tot 8 om hierdie rede juis in die basiese vorm van ‘n regsaak geskryf.

Rom.1:18-3:20 – Die aanklag – Skuldig tot die dood!

 • 1:18-32 – Die heidene is skuldig. Hulle kan in die skepping sien, dat God almagtig is, maar skep hulle eie gode.
 • 2:1 – 3:8 – Die Jode is skuldig. Hulle het God se Wet, maar onderhou die Wet nie.
 • 3:9-20 – Alle mense is skuldig voor God. Niemand het enige verweer nie.

Rom.3:21 – 4:25 – Die uitspraak – vrygespreek deur

Christus!

 • 3:21-26 – God maak ons regverdig deur geloof in Christus.
 • 3:27-31 – Nie ons goeie werke nie, alleen God se genade maak regverdig.
 • 4:1-25 – Regverdigmaking deur geloof geld al vanaf die verbond met Abraham.

Rom.5-8 – Die vonnis – Lewe nuut en vry!

 • 5:1-21 – In Christus het gelowiges vrede met God, bevry van God se toorn.
 • 6:1-22 – In Christus is gelowiges vry van die sonde se mag.
 • 7:1-25 – In Christus is gelowiges vry van die Wet.
 • 8:1-30 – In Christus is gelowiges nou vry van die dood deur die Gees wat lewendmaak.
 • 8:31-39 – Die oorwinningslied van die verlostes.

3. Sy wondergenade vir jou

Die almagtige Skepper en heilige Regter is in beheer. Hy beheer die regsaak teen die sondige mens. Dit is sy regsaak teen die mensdom.

Gesien teen die agtergrond –

 • van die geweldige groot heelal wat aan God behoort en waarmee Hy Hom besighou,
 • van die feit dat die galaksie waarvan ons deel is, ‘n stippeltjie in die heelal uitmaak,
 • van die verdere feit dat die hele mensdom nie eers ‘n stippeltjie van die heelal uitmaak nie en
 • dat ‘n enkele mens, ‘n individu, minder as ‘n stippeltjie van die heelal is,

is dit onbegryplik dat God moeite met die mensdom, om van ‘n enkele mens nie eers te praat nie, sal doen.

Die genade is daarom:

 • God weet van jou.
 • Hy ken jou.
 • Hy weet van al jou sonde.
 • Hy tree in ‘n regsaak met jou.
 • Jy staan saam met die ganse mensdom voor die Heilige Regter met ‘n klag teen jou.
 • Jy het geen verweer nie. Niemand anders het enige verweer nie. Elke enkele mens saam met al die ander, is skuldig voor God tot die dood.
 • Maar…..God oordeel nie op grond van jou skuld nie. Hy oordeel op grond van Christus wat die straf op die sonde en die skuld reeds ten volle gedra het.
 • Hy spreek elkeen vry wat in Christus glo.
 • Hy gee sy Heilige Gees dat jy kan glo.
 • Deur die Heilige Gees kan elkeen wat glo, vry leef.

Die afstand van lig, 300 000 km per sek is onbegryplik.

‘n Ligjaar, 9 460 563 614 00 km per jaar wat lig beweeg, is ver bo enige mens se begrip.

‘n Kosmiese jaar 225 000 000 jaar, is ook onbegryplik.

So onbegryplik en nog meer

 • is dit dat God sy Seun deur die Heilige Gees, mens kon laat word.
 • is dit dat Jesus Christus sy lewe aan die kruis gegee het in ons plek en op die derde dag weer vir ons opgestaan het.
 • is die werk van die Heilige Gees wat geloof in Christus in ons harte plant.
 • is die ewige lewe wat jy nou reeds het, wat vir jou gaan uitloop op die ewige hemelse saligheid by Christus en by God.

Onbegryplik, maar waar….. DIE WONDERGENADE VAN DIE HEMELSE REGTER!

jn