Ons Kerkgebou

Herder in aggressie – Ef.4:17-32

Tema: DIE HERE IS MY HERDER OOK WANNEER EK AGGRESSIEF IS

INLEIDING:

Die Bybel is bedoel vir elke dag en elke omstandigheid

“U Woord is die……lig op my pad” (Ps.119:105). Jy het elke dag oral waar jy gaan die Bybel nodig in jou lewe. Jy het ook die Bybel nodig wanneer jy kwaad of woedend word en met aggressie in jou lewe.

Die Here leer ons oor die reg en verkeerd van kwaad word

Jy kan in die Here se Woord baie interessante en baie belangrike dinge oor kwaad word of dan, aggressie leer. Wat jy in die Bybel  leer, sal jy altyd kan gebruik. Trouens, die Here wil dat jy sy Woord gebruik (Ef.5:17).

  1. DIE VERSKYNSEL VAN AGGRESSIE:

Om kwaad te word, is nie altyd sonde nie (Ef.4:26)

Mens dink baie keer om kwaad te word, is sonde. Jy dink kwaad word, is sonde en  pas daarom nie by die Bybel en daarom ook nie by ’n gelowige Christen nie.  Maar staan dit werklik in die Bybel dat jy nie mag kwaad word nie? Nee! ’n Mens moet oppas om nie jou eie mening te vorm en dan te dink dit staan in die Bybel nie.

In die Bybel staan dat om kwaad te word nie altyd sonde is nie. Lees mooi: “As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie ‘n dag kwaad afsluit nie” (Ef.4:26). Die sonde lê in die kwaad afsluit van die dag.

Dat om kwaad te word, nie altyd sonde is nie, sien ons by God self.

God word kwaad (Rom.1:18). Jesus het kwaad geword (Mk.3:5)

God word kwaad vir die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense (Rom.1:18). Jesus het kwaad geword vir die mense wat uit sy kerk geld wou maak (Mk.3:5). Maar, hierdie preek gaan nie oor God en oor Jesus se kwaad word nie, maar oor aggressie en dan sondige aggressie.

Die oorsake van aggressie – Biologies, onreg, frustrasie, bedreiging, aangeleer, seerkry

Biologies – ’n afwyking in jou brein kan aggressie veroorsaak. Dan kan jy ook geïrriteerd raak, deur sekere goed wat jy eet of selfs drink. Daar bestaan ’n geval waar ’n seun elke keer na hy ’n piesang geëet het, baie aggressief geword het. Mens dink ook aan die invloed van preserveermiddels en kleurstowwe in koeldranke en ander kos.

Onreg – Wanneer ’n onreg gepleeg word, groei daar aggressie in jou, veral by tieners wat onreg nie kan verdra nie.

Frustrasie – Wanneer jy voel of jy jou elke keer teen ’n muur vasloop. Niemand luister regtig nie en jy het nie meer raad oor een of ander probleem nie, raak mens gefrustreerd.

Bedreiging – Wanneer jy bedreig word, word ’n mens aggressief. Hierdie bedreiging kan liggaamlik of geestelik wees.

Aangeleer – ’n Kind sien aggressie by Pa of Ma. Die kind leer aan om ook aggressief op te tree.

Seerkry – Wanneer jy seergemaak word, liggaamlik, maar veral emosioneel en geestelik, groei daar aggressie in jou. Hierdie aggressie kan vir baie jare, selfs jou hele lewe op aarde in jou bly.

Soorte aggressie – Direk (woorde of dade), passief (opkrop, skinder),

verplaas (kwaad vir die onskuldige persoon)

Daar bestaan drie soorte aggressie.

Direkte aggressie – Jou woorde en jou dade wys jou aggressie.

Passiewe aggressie – Jy is woedend, maar jy krop dit alles binne in jou op. Partykeer weet niemand daarvan nie, net jy……en die Here, jou Herder.

Verplaasde aggressie – Jy haal jou woede op die onskuldige persoon uit. Jy is miskien woedend oor die onreg wat by die werk of by die skool gebeur het. Wanneer jy by die huis kom na werk of skool, moet jou gesin dit ontgeld. Jy is kwaad sommer vir almal, al het jou gesin jou niks gedoen nie.

God het jou gemaak met emosies, sodat jy kwaad kan en moet word, wanneer jy nodig het om kwaad te word. Onthou net, daar is ’n regte manier van kwaad word en ’n verkeerde sondige manier.

2. DIE SONDE VAN AGGRESSIE:

Om kwaad te gaan slaap en kwaad wees te vertroetel (Ef.4:26)

Kwaad word, is sonde, wanneer dit vir jou lekker is om kwaad te word, en lekker is om in woede uit te bars. Jy gaan slaap kwaad, met ander woorde jy troetel jou woede. Dit is dikwels baie lekker om so kwaad te bly en nie te vergewe nie.

Aggressie is sonde, wanneer dit wat in Ef.4:30 genoem word, in jou lewe is.

Verbitterd – ’n gesindheid wat ‘skadevergoeding’ eis

Jy is verbitterd, wanneer iemand iets verkeerd aan jou  gedoen het, en jy onthou dit baie goed. Jy doen niks regtig nie, maar jy neem die ander persoon kwalik en jy dra hierdie gevoel in jou. Jy eis in werklikheid skadevergoeding. Jy is nie bereid om te vergewe nie. Dan is jy in werklikheid verbitterd.

Opvlieënd – Onbeheerste uitbarsting

Aggressie is sonde, wanneer jy onbeheersd uitbars in woede. Wanneer jy bekend staan as iemand met ’n humeur, dan is jy aggressief en sondig jy.

Woede – gewelddadige woorde en dade

Geweld is ook sonde. Jy kan gewelddadig wees in wat jy doen, maar ook in wat jy sê en selfs in wat jy dink. Lees weer Sondag 40 van die Kategismus.

Vloek en skel – om op ’n slegte manier te praat

Jy sondig wanneer jy vloek. Dit is ook sonde om op ’n slegte manier te praat, om lelik te praat. Vloek is aggressie. Dit help nie om te dink en te sê “Ag, baie mense vloek, so dit is nie regtig so erg nie”. Wag ’n bietjie!  Is die mense dan vir jou belangriker as die Here? Wees eerlik! Die Here sê: “Moenie vloek of skel nie” (Ef.4:31). Vloek is sondige aggressie. Vra na die Here se wil en doen wat Hy sê.

Om te doen wat sleg is – begeerte om ander leed aan te doen

Jy is aggressief wanneer jy die begeerte het om iemand anders leed aan te doen. Hierdie sondige aggressie kry ons in ons land vandag baie.

Watter OPLOSSING is daar vir aggressie?

Deur te dink en te sê dat jy nou maar eenmaal ’n humeur het, is nie ’n oplossing nie. Dit is sonde om so te sê en te dink. Om te dink dat jy maar aggressief kan bly en nie hoef te verander nie, is ook sonde. Om te dink die Here het nie raad teen aggressie nie, is eweneens sonde.

DIE HERE IS JOU HERDER! Hy praat met jou oor aggressie. Hy gee baie goeie raad in sy Woord!

3. VERLOSSING VAN AGGRESSIE:

Jy het in Christus die nuwe lewe!

Hierdie brief is geskryf vir gelowiges wat Christus geken het (Ef.4:20). Wat beteken dit om Christus te ken? Christus is Jesus wat gekruisig is en opgestaan het en deur sy kruisiging en opstanding sondaars verlos het. Jy ken Christus deur in Hom as jou Verlosser te glo.

Ken jy Christus as jou Verlosser? Dan is hierdie brief ook vir jou! Jou Herder wat sy lewe vir jou afgelê het, praat met jou oor aggressie.

Christus is die antwoord op die groot probleem van sondige aggressie. God het sy Seun, Christus ook vir jou gestuur, jy wat so maklik jou humeur verloor, jy wat so stil is, maar tog soveel woede in jou binnekant dra, jy wat so gereed is om enigeen wat iets skeef van jou sê, daar en dan aan te vat, jy wat maar net nie kan vergewe nie.

Christus het vir jou gesterf en vir jou opgestaan. Hy het jou van al jou sonde verlos, ook van die sonde van aggressie.

Jy is nou ’n NUWE MENS!

Jy is NIE MEER SKULDIG voor God nie!

Jy is VERGEWE EN VRYGESPREEK!

Jy het in Christus DIE NUWE LEWE!

Aggressief-wees pas by die verlede

Aggressie hoort by die sondige mens, wat nog in sonde wil leef soos Kain, soos Saul wanneer die bose gees hom oorweldig het, soos Nebukadnesar wat sy raadgewers sommer maklik wil doodmaak omdat hulle nie vir hom sy droom kan verduidelik nie, soos Barabbas wat mense so maklik doodgemaak het.

Aggressie pas by die verlede, by die mens sonder Christus.

Aggressie pas nie nou by jou as nuwe mens nie!

Maar……JY IS NIE MEER SONDER CHRISTUS NIE!

Jy het in Christus die nuwe lewe!

Sondige aggressie pas nie nou meer by jou as nuwe mens nie!

Die Heilige Gees stel jou in staat om nuut te leef

Maar hoe gemaak indien jy reeds vir jare en jare aggressie geleef het? Moenie moedeloos word oor jou swakheid nie. Die Heilige Gees woon in jou. Hy is die Gees van Christus. Hy stel jou in staat om nuut te lewe. Hy gee jou die krag om nuut te leef.

Hoe? Die Heilige Gees lei jou om jou te bekeer!

4. BEKERING VAN AGGRESSIE:

Lewe nuut deur die Heilige Gees

Die Heilige Gees is nie ’n passasier in jou nie. Nee, Hy werk in jou. Hy stel jou in staat om nuut te lewe. Hy gee jou die krag om nuut te lewe. Hoe leef mens nuut? Dit is baie belangrik om te weet dat dit net gelowiges in Christus is wat nuut kan lewe.

Om nuut te kan lewe, is dit nodig dat mens weet wat dit behels. Die Here verduidelik alles in sy Woord. Hy gee jou ook sy Heilige Gees om te doen wat Hy in sy Woord sê. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie in jou eie krag nuut te lewe nie.

Goed dan……Om nuut te kan lewe, moet twee dinge gebeur:

Jy moet iets aflê. Jy moet iets los, jy moet ophou daarmee (Ef.4:22).

Maar om op te hou, is nie goed genoeg nie en dit alleen sal nie werk nie. As jy net wil ophou aggressief wees, sal jy dit nie reg kry nie.

Jy moet terselfdertyd iets nuut opneem of begin (Ef.4:23,24).

Lê af – breek met aggressie

Waarmee moet jy ophou? Met die aggressie soos dit in Ef.4:31 staan. Breek daarmee. Maak dit dood in jou lewe. Span jou in om die aggressie in jou gedagtes, in wat jy sê en wat jy doen uit jou lewe te kry. Maak in die krag van die Heilige Gees ’n einde aan die sonde van aggressie in jou lewe!

Neem op – Leef met nuwe goedgesindheid en spreek die rede vir jou aggressie aan

Neem ook iets op. Begin iets nuut. Wat? Begin om goedgesind en hartlik en te leef. Dink so, praat so en doen so. Moenie jou kwaad word vertroetel binne in jou nie. Spreek die rede vir jou aggressie aan. Gaan praat met die mens wat jou veronreg het. Gaan praat jy alleen met daardie persoon soos die Here in Matt.18:15 raad gee. Volg die raad van Matt.18 enduit en spreek die oorsaak van jou aggressie op die manier aan wat die Here vir jou gewys het. Praat die onreg, die sonde teen jou uit met die ander persoon op die Here se manier. Dit is die enigste manier wat werk!

– Leef vergewensgesind en handel die rede vir aggressie af

vergewensgesind

Dan baie belangrik. Vergewe. Waar begin mens vergewe? Begin by jou eie sonde voor God. Wat het God met jou oor jou sonde gemaak? Hy het sy Seun vir jou gestuur toe jy dit die minste verdien het (Rom. 5:8,10)! Deur Christus wat vir jou gesterf het, het God jou al jou sonde heeltemal vergewe.

Begin jy deur die Heilige Gees self ook vergewe. Vergewe is om klaar te maak met ’n saak en die saak nie weer op te haal nie. Kyk, God dink nie meer oor jou sonde nie. Hy praat nie meer daaroor nie. Doen jy dieselfde.

Vergewe is nie om te sê jy vergewe, maar in jou gedagtes omtrent alles nog te onthou nie! God maak nie so met jou nie. Jy mag ook nie so met ’n ander maak nie! Vergewe is om nie meer aan ’n onreg te dink nie, nie meer daaroor te praat nie en die saak daar te laat. Jy het mos die onreg uitgepraat. Vergewe is om so ’n saak dood te maak en te begrawe in jou lewe en met goedgesindheid in jou hart teenoor die Here en teenoor jou naaste aan te gaan met jou lewe.

SLOT:

Wie in die krag van die Heilige Gees, die Here se raad teen aggressie volg, sal ten minste twee dinge agterkom:

  • Jy sal agterkom dit is soveel beter vir jou om goedgesind en hartlik te leef as aggressief. Jy kan die twee maniere van lewe nie eers naastenby vergelyk nie.
  • Jy sal ook agterkom dat jy soveel makliker kan bid: “Vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe”!

jn