Ons Kerkgebou

Waarom Here? 1 Pet 1

Waarom Here?

1 Petrus 1:3-9

Die gelowiges aan wie Petrus sy brief geskryf het, was mense met wie dit baie swaar gegaan het. Die mense was Israeliete wat in Jerusalem en omgewing gewoon en gewerk het en rustig hulle bestaan gemaak het.

Hierdie mense het die Evangelie van Jesus Christus gehoor en deur die Heilige Gees geglo.  Onder die heidense Romeinse owerheid is die Christene swaar vervolg. Die gevolg was dat hierdie mense dikwels inderhaas moes vlug met omtrent net die klere aan hulle lyf as hulle enigste besittings.

Hulle kon ook nie net na ‘n ander dorp in Israel vlug nie, want daar sou die Romeine hulle ook kry om dood te maak. Hulle het daarom na ander lande gevlug. In die lande het hulle onder vreemde omstandighede, tussen vreemde mense met vreemde en heidense gewoontes gebly. Hulle moes weer van vooraf begin. Dit was nie maklik nie.

Petrus het geskryf om aan daardie gelowiges destyds sekerheid te gee. Omdat Petrus se brief God se Woord is, is die sekerheid ook bedoel vir gelowiges wat vandag swaar kry.

In vs 6 – 8 skryf Petrus oor beproewing en swaarkry in die lewe van gelowiges. Hy gebruik die beeld van goud wat gesmelt word.

Goud wat nog in die grond is, is reeds kosbaar, maar nog nie suiwer nie. En goud wat nog onsuiwer is, kan mens nie gebruik nie. Om die goud te kry, suiwer en bruikbaar en kosbaar, moet die goud eers deur vuur gaan. Suiwer goud kan deur vuur bly bestaan. Al die ander stowwe soos die erts wat nie suiwer goud is nie, word in die vuur verbrand en van die goud geskei, sodat die suiwer goud alleen oorbly. Jy kry die suiwer goud net deur die erts met vuur te brand.

Die goud wat deur vuur gelouter word, is die beeld wat Petrus onder leiding van die Heilige Gees gebruik om oor ons geloof in tye van swaarkry te praat. Daar is ‘n rede waarom ‘n gelowige swaarkry en selfs soms baie swaar kry. Petrus verduidelik hierdie rede aan ons.

Ons geloof wat ons salig maak en in die hemel moet bring, is geloof wat suiwer moet wees. Dit moet geloof wees wat aan die einde lof en heerlikheid en eer waardig moet wees. Vir so ‘n geloof is daar plek in die hemelse heerlikheid.

Terwyl ons nog hier op aarde is, is ons geloof soos die goud wat nog erts en ander afvalstowwe aan het. Ons geloof is egte geloof, maar nog nie suiwer nie. Daar is nog te veel van die onsuiwer aardse dinge wat ons vashou en onsuiwer maak.

Die Here gebruik swaarkry om ons geloof te suiwer. Hy wil ons nie straf of vernietig deur swaarkry nie. Hy wou dit nie met die gelowiges wat destyds so swaar vervolg is, doen nie, Hy wil dit ook nie met ons vandag doen nie. Hy wil ons geloof so suiwer maak, dat ons wanneer ons voor Jesus Christus verskyn lof en heerlikheid en eer sal ontvang.

Wanneer elkeen van ons vandag na onsself kyk, weet jy dat jy ware geloof in God het. Jy het hierdie geloof van die Heilige Gees ontvang. Maar jy weet ook dat sondige gedagtes en woorde en werke nog onsuiwerhede is wat jou geloof belemmer. Al hierdie onsuiwerhede moet afgewerk word. Dit doen die Here deur swaarkry.

‘n Mens kry net suiwer goud, nadat die erts deur vuur gesmelt is.

‘n Mens kry net suiwer geloof wat lof en heerlikheid en eer waardig is, nadat jy deur die vuur van beproewing gelouter is.

So leer die Heilige Gees ons deur die Here se Woord wat een van die redes is, waarom ook gelowiges hier op aarde soms so swaar kry. Die Heilige Gees wil ons deur 1 Petrus 1:6-8 sekerheid gee, dat God ons nie vergeet het nie, maar dat Hy juis in ons swaarkry met ons besig is. En hierdie swaarkry sal vir elke gelowige uitloop op die dag wanneer jy van jou Verlosser sal hoor dat jou geloof gesuiwer is en dat jou geloof lof en heerlikheid en eer waardig is en dat jy in hemelse heerlikheid opgeneem word!

jn