Ons Kerkgebou

Argiewe

Die pad van die lewe en my hart…my huis…my woorde -Spr.15:24

Die boek Spreuke is ‘n boek waarin die Here ‘n baie sterk en duidelike onderskeid tussen mense maak. Die Here onderskei tussen mense met wysheid en mense met dwaasheid. Hierdie skeiding is in werklikheid ‘n skeiding tussen geloof en ongeloof, tussen gelowiges wat aan die Here behoort en ongelowiges wat aan Satan behoort. In Spreuke 15 leer die Here ons dat gelowiges op die pad van die lewe is en ongelowiges op die pad van die ewige dood.

 

Vanoggend se preek uit Spreuke 15 is bedoel om ons te leer en toe te rus oor die pad van die lewe.

Lees Verder…

Wysheid beteken ware lewe….dwaasheid beteken die ewige dood -Spr.9:6,18

Spreuke is ‘n boek oor wysheid. Vanoggend leer die Here ons dat wysheid en dwaasheid teenoor mekaar staan. Wysheid beteken lewe en dwaasheid dood. Die preek is bedoel om elkeen toe te rus om wysheid en nie dwaasheid nie, in jou lewe te soek.

 

Tema: Wysheid beteken ware lewe…dwaasheid beteken die ewige dood

 

  1. Die beeld wat die Here gebruik

 

Die boeke in die Bybel oor wysheid is boeke met baie beelde. In Spreuke 9 het ons juis ‘n beeld. Eintlik is hier twee beelde.

Lees Verder…

Ons is so vas aan Jesus Christus dat ons een met Hom is. -Joh.15:5a

Daar is net een Verlosser en Saligmaker – Jesus Christus ons Here! Daar is net een manier hoe ‘n mens gered kan word – Geloof in Jesus Christus! Hierdie waarheid laat mens besef hoe belangrik en hoe kosbaar geloof is. Omdat geloof baie belangrik is, is hier vanoggend ‘n erediens en is ons vanoggend hier. Ons is hier om te luister na wat God vir ons in sy Woord oor ons verlossing deur Jesus Christus sê. Ons is ook hier dat die Heilige Gees ons geloof deur nagmaal sterker kan maak.

 

Tema: Ons is so vas aan Jesus Christus dat ons een met Hom is

 

  1. Die beeld

 

Wingerde was deel van Israel se landskap. Wynboere was algemeen genoeg, sodat die beeld wat Jesus gebruik het, bekend was. Ons kry in die Ou en Nuwe Testamente verwysings na wingerde ( 1 Kon.21en Mt.20:1-16 is voorbeelde).

Lees Verder…

Nie my oë nie, MAAR….my hart vol geloof! -2 Kor.5:7

Om te kan sien is ‘n wonderlike genade. MAAR…wanneer jy in hierdie stukkende wêreld leef net volgens wat jy met jou oë sien, sal dit nie goed nie, maar baie sleg vir jou wees. Die Here leer ons daarom om op ‘n ander manier na die wêreld te kyk. Hy leer ons om deur geloof na alles te kyk en deur geloof te leef.

 

Tema: Nie my oë nie, MAAR…my hart vol geloof!

 

  1. Wat ons sien

 

Kom ons begin by wat Paulus. Ons is vanoggend met een van sy briewe besig. Hy het die volgende gesien:

  Lees Verder…

Wysheid is om te haat wat die Here haat -Spr.6:16

Met Spreuk 6 neem die Here jou na ‘n plek wat mens nie regtig ken nie. Die Here praat direk en prakties oor die wysheid wat Hy van ons verwag. Hoofstuk 6 bestaan uit ses dele. Die vierde deel gaan oor dinge wat die Here haat, dinge wat Hy verafsku – Sterk woorde wat Hy gebruik: Haat en afsku.

 

Vanoggend leer ons in Spr.6:16-19 wat die dinge is wat die Here haat. Ons leer ook wanneer ons weet wat die dinge is wat die Here haat, hoe om met wysheid te leef.

 

Tema: Wysheid is om te haat wat die Here haat

  1. God is liefde, maar Hy haat sekere dinge

 

God is liefde, het Johannes in sy eerste brief geskryf (1 Joh.4:8). Indien mens God in een woord wil beskryf, is die heel beste woord “liefde”. Hy het volmaakte liefde. Liefde begin by Hom. Hy doen alles met liefde. Hy skep met liefde, daarom is sy hele skepping, alles wat Hy in die begin gemaak het, baie goed. Wanneer die hele mensdom sondig en verlore is, wys God sy liefde. Hy tree met liefde op. Hy gee sy enigste Seun om sondaars te verlos.

Lees Verder…

Wysheid is ‘n saak van die hart -Spr.4:23 (53 vert)

Wanneer jy met die boek Spreuke in die Bybel besig is, is jy met ‘n boek oor wysheid besig. Wysheid is vir God baie belangrik is. As iets vir die Here belangrik is, moet dit mos vir ons ook belangrik wees, daarom is dit nodig om te weet wat die Here vir ons oor wysheid sê.

 

In Spreuke 4 sê die Here die volgende:

 

Vs 5“Sorg dat jy wysheid bekom en insig!”

Vs 6“Maak wysheid jou metgesel.”

Vs 7“Wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom.”

Vs 11“Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is…”

Lees Verder…

Vrees….Wysheid….Christus! -Spr.1:7

In Spr.1:7 kry ons twee woorde waarna ons dieper moet kyk. Die eerste woord is “vrees”. Ons wil die liefde van die Here, die genade van die Here en die goedheid van die Here graag in ons lewe hê. Maar voel ons dieselfde oor die “vrees van die Here”? Dit is nogal ‘n vraag om te antwoord.

 

Die tweede woord is wysheid. Is wysheid kennis, ‘n goeie verstand of lewenservaring of bedoel die Here iets heeltemal anders? Op die oog af lyk dit ook nie of die twee woorde bymekaar pas nie.

 

Kom ons hoor wat ons Here vanoggend in Spreuke 1vir ons oor vrees en wysheid sê.

 

Tema: Vrees….Wysheid….Christus!

 

  1. Vrees en wysheid in dieselfde vers…en wat van Christus?

Lees Verder…

Jesus Christus is die BEGIN en die EINDE van ons geloof -Hebr.12:1,2,3

Die Here leer ons dat 2019 ‘n wedloop is wat voor elkeen van ons lê. Die Here praat nie van ‘n gewone wedloop, soos om nog ‘n jaar se werk klaar te maak of ‘n jaar op skool of universiteit of kollege deur te kom nie. Die Here bedoel ‘n geestelike wedloop, ‘n geloofswedloop. Hy leer ons in Hebr.12:1,2 hoe om hierdie jaar aan die geloofswedloop deel te neem, sodat ons nie geestelik moeg sal word en uitsak nie.

 

Tema: Jesus Christus is die Begin en EINDE van ons geloof

 

  1. Die wolk van getuies rondom ons

 

Die “wolk van getuies” wys na die gelowiges wat in Hebr.11 genoem word. Hebr 11 begin by Abel en eindig die eerste deel by Ragab. Dan kom die tweede deel wat by Gideon en die ander rigters begin tot by die einde van die Ou Testament. Die hele Ou Testament is vol van geloofgetuies.

Lees Verder…

Christus die Leeu -Op.5:5,6

Kerstyd is ‘n tyd van bly wees. Die engel het vir die skaapwagters dardie nag in die veld ‘n boodskap van groot blydskap gebring. Kerstyd is ook ‘n tyd om diep na te dink oor Jesus Christus. Ons lees in Lukas dat Maria, Jesus se ma, al hierdie dinge in haar hart bewaar het. Vanoggend se preek is bedoel om ons diep na te laat dink en die dinge van Christus in ons hart te bewaar.

 

God het alles in die begin baie goed, dit is volmaak, geskep (Gen.1:31). Dieselfde God sal aan die einde van alles steeds volmaak heilig en almagtig wees. Hy is ewig volmaak Hy wil dat alles wat van die begin van die skepping tot aan die einde van alles sal gebeur, volmaak sal wees. Sy volmaakte wil vir wat in die wêreld gebeur, dit is sy wil vir die geskiedenis van die begin tot aan die voleinding van die wêreld, is die boek “in die regterhand van Hom wat op die troon sit” en aan die binne- en buitekant vol geskryf is (Op.5:1).

 

God wil dat alles volmaak gebeur. Maar sonde het alles onvolmaak en sleg en lelik gemaak. Sonde neem mens weg van God en eindig in die ewige dood. Die groot vraag is nou: Hoe kom ons by God se volmaakte wil uit? Dit was die sterk engel met die harde stem se bedoeling toe hy gevra het: Wie is waardig om die boek oop te maak? (Op.5:2).

Lees Verder…

Christus die Lam -Joh.1:29

Daar is waarskynlik nie baie van ons wat kans sien om ‘n weerlose skaaplam se keel af te sny en te slag of te kyk hoe dit gedoen word nie. Dis te verstane, want daar is bloed en daar is dood.

 

Maar….die Here dwing ons in Jesaja 53 en Johannes 1 om tydens Kerstyd aan ‘n lam wat geslag word, te dink. Sonde maak dat dit nie anders kan nie.

 

Dit gaan in die Bybel nie oor ‘n lam wat iemand slag nie, dit gaan oor die Lam wat Homself laat slag het, om dit so uit te druk. Dit gaan in Jesaja 53 en Johannes 1 oor Christus wat na die wêreld gekom om as die Lam van God sy lewe te gee en te sterf.

 

Tema: Christus die Lam

 

  1. Die Seun wat gebore is, is bestem om die Lam te wees

 

Met Kersfees herdenk ons die geboorte van ‘n Seun, die Seun van die mens wat ook die Seun van God is, Jesus Christus. Engele het drie keer ‘n spesiale boodskap oor hierdie Seun gebring. Een van die boodskappe was aan skaapwagters in die veld naby Betlehem die nag met Jesus geboorte.

Lees Verder…