Ons Kerkgebou

Argiewe

God gee liefde en Hy vra liefde

1 Joh.3:16,23,24

Wie is Jesus?

Ha.9:4,5

Waar is Jesus?

Mt.24:1,2

Jesus is die Lewe!

1 Joh.1:1

Die konings van die aarde en die God in die hemel

Dan.10:21a; 11:2a (11:19,27,29,35,45)

REDES WAT BEWYS DIE HERE KOM BESLIS WEER!

2 PETRUS 1:16-21

Verootmoediging en verlossing

Dan. 9: 2,3,21,22

Voorbereiding bring my by belydenis

1 Joh 1:9

Die boek Daniël

Daniël

As die Here wil

Jak.4:15

5 SEËNINGE VAN DIE KONING VAN KERSFEES!

MATTEUS 2:1-12

Dawid en Rispa: Verootmoediging…liefde…geloofskrag

2 Sam.21:1,6(b),10,14(b)

God gesoek…God gevind

Ps.42:2

‘n Lewe wat die beeld van God wys

Gen.1:26,27

Wysheid is ‘n saak van die hart

Spr.4:23

Vrees....Wysheid....Christus!

Spr.1:7

Christus die Leeu

Op.5:5,6

Christus die Lam

Joh.1:29

Christus die Seun

Jes.9:5,6 en Lk.1:31,32

Van verleentheid tot verwondering

Lk.24:3,4,10-12

Vergifnis gee aan ons lewe!

Lk.23:34

Die boodskap van die kerk

Lk.1:46

Die wonder van die erediens

Ps.122:1

Ons IS nuwe mense….lewe nuut!

Kol.3:1

Moet die swaard dan vir ewig verteer?

2 Sam.2:26,27, 3:1

Lewe verloor…is LEWE gekry!

Mk.8:34,35

Verlos en nie verlore!

Ef.6:17a

Vind jou geestelike krag in Christus.

Rom.1:8-17

Groei 7 - Verryk jouself deur medelidmaatliefde

2 Pet.1:7, 1 Joh.4:21

Groei 6 - Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

2 Pet.1:6, Spr.1:7

Groei 5 - Hou aan om geestelik te groei

2 Pet.1:6 en 2 Kor.4:16-18

Groei 3 - Ken die Here meer en meer

2 Pet.1:5, Ps.1:1-3

Groei 2 - 'n Lewe wat pas by geloof in God

2 Pet.1:5, Jer.17:7,8

Versterk mekaar

1 Tes 5:11

Leer mekaar van Christus

Kol 3:16

Om die Here te ken

1 Sam. 3

Die Here sorg vir ons huis

Deut.8

Bid dat God se koninkryk volmaak sal kom

Mat 25 en Sondag 48

Koninkryk en kerk

Hand 2 en Sondag 48

Die Here het 'n heilige Naam

Eks.3 en Sondag 47

Die lig van die Middelaar

Hebr.2 en Sondag 6

My huwelik vir die Here

Gen. 2:24

Die lig van verlossing

Jes 9 en Sondag 5

God se straf op sonde

Eks.34 en Sondag 4

Die sondeval van die mens

Ps. 51 en Sondag 3

My huis leef vir die Here

Jos 24

Die kerk wat op rots gebou word

Mt.16:18

Die ware kerk is 'n heilige kerk

Open2: 18

Om een met Christus te wees

Johannes 6:54

God se rol vir die huisgesin in sy kerk

Handelinge16: 11-15

Die tweede myl

Is daar 'n God?

Moenie oordeel nie

Hoe sal ek weet?