Ons Kerkgebou

Argiewe

Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen. -Rom.1

Vir ‘n sondige mens is ware geloof die kosbaarste skat. Gedurende die Hervorming het die Gereformeerdes baie gemaak van die noodsaaklikheid van geloof. Kom ons leer vanoggend uit God se Woord, hoe belangrik ware geloof is.

 Tema: Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen.

 1. Die noodsaaklikheid van God se geregtigheid – my sondeskuld

Wanneer Paulus aan die gemeente in Rome skryf, skryf hy reeds in die begin van sy brief oor God se geregtigheid. Trouens, geregtigheid is deel van die hooftema van die hele brief.

Waarom so?

Kom ons kyk eers wat geregtigheid is. Oor God se geregtigheid kan baie en lank gepreek word. Hier in Rom.1:17 beteken geregtigheid die vryspraak van straf en oordeel wat God gee vir elkeen wat glo.

Elke mens het sondeskuld. Ek het sondeskuld voor die heilige God. Ek is skuldig tot die dood. Dit mag niemand van ons ooit vergeet nie. Daarby maak ek elke dag wanneer ek sondig in wat ek dink en sê en doen, my sondeskuld meer. Elkeen van ons moet baie goed besef: Ek sondig en die heilige God straf sonde met die dood!

Ek mag nooit leef, sonder om te besef hoe ernstig my sondeskuld is nie. Ek mag ook nooit die erns van my sondige gedagtes en woorde en dade van elke dag vergeet nie. Onthou: God se toorn is verskriklik oor my erfsonde, sowel as die sonde wat ek self doen (HK, Sondag 4).

Soos wat ek vanoggend hier voor God in die erediens is, verdien ek, sondige mens, die ewige dood!
Wanneer Christus as Regter kom, moet Hy vir my sê: Gaan weg van my af, Ek het jou nooit geken nie!
Hy moet dan opdrag gee dat ek saam met al die ander mense wat so aanhou sondig het, in die buintenste duisternis gegooi moet word saam met die duiwel, want dis waar ek met my sonde hoort! Lees Verder…

Ware geloof is die wapen wat God gee, sodat ek my teen die bose kan verdedig. -Jak.4

Die wapenrusting wat God gee, is die volmaakte wapenrusting teen die duiwel en al sy magte. Die wapenrusting wat Hy gee, is die enigste wat kan help en wat sal werk in ons geestelike oorlog teen die Bose. Vanoggend kyk ons na geloof as deel van die wapenrusting wat God gee.

 1. Die brandende pyle waarmee die bose aanval

Die beeld. ‘n Pyl en boog was in die vroeë tyd ‘n dodelike wapen. Die skutter het op ‘n afstand gestaan en die pyl geskiet. Soms het die boogskutters agter mure of die skip se wand geskuil. Wanneer die soldate die pyle sien aankom, was dit te laat om te vlug. Soms is die pyle blykbaar aan die brand gesteek. Sulke pyle het dodelike gevolge gehad en kon daartoe lei dat ‘n hele skip of ‘n soldatekamp of selfs ‘n stad vernietig word.

Die werklikheid – Die pyle van die Bose is brandend met vuur, want die pyle kom uit die hel en is bedoel om mens in die hel te laat beland.

Mense in die Bybel wat deur die Bose se pyle getref is:

 • Saul – Saul het die Woord van die Here verwerp, daarom het die Here hom verwerp (1 Sam15:23).
 • Dawid – Dawid het die Here geminag toe Hy owerspel met Batseba gepleeg het (2 Sam.12:10).
 • Petrus – Petrus het sy Verlosser voor ander verloën (Mt.26:75).
 • Ananias en Safira – Hulle het vir die Heilige Gees gelieg toe hulle ‘n vals voorstelling van hulle dankoffer gedoen het (Ha.5:3).

Elkeen van ons vandag wat deur pyle getref word:

Die Bose se pyle tref wanneer wat in die wêreld gebeur, vir my mooier en lekkerder en beter is, as dit wat in die koninkryk van die hemel gebeur.

 • Om op ‘n Sondag na ‘n oord toe te ry of by vriende te kuier of laat te lê, is lekkerder as om in ‘n erediens in die Here se geselsskap te wees.
 • Om ‘n film te kyk of ‘n boek te lees of al die interessante dinge op die selfoon te sien, is baie mooier en baie meer interessant as die Bybel.
 • Om allerhande duur artikels soos die beste televisie of nuutste rekenaar of selfoon te koop, is baie beter as om daardie geld aan die Here af te staan.
 • Om van iemand anders agter daardie persoon se rug te praat, het ‘n gewoonte geword, waaraan baie gelowiges deelneem en dit geniet, al is dit sonde teen die negende gebod.

Hierdie is die pyle waarmee die Bose na jou toe skiet. Lees Verder…

Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting. -1Pet.2:1-10

Die Evangelie van vrede….nog ‘n deel van die wapenrusting wat God gee. Vanoggend leer ons uit die Here se Woord hoe om hierdie baie belangrike wapen deel van ons geestelike wapenrusting te maak.

 Tema: Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting

 1. Die terrein van die geestelike geveg waarin jy jou bevind

Ons weet nou reeds dat die Here in Ef.6:12 vir ons gesê het dat elkeen van ons ons in ‘n geestelike stryd bevind. Selfs die mees vredeliewende mens moet weet: Jy is in ‘n hewige geestelike geveg teen die duiwel en al sy bose magte gewikkel. Die duiwel is reeds ewig veroordeel en hy wil jou en al die Christengelowiges saam met hom in die ewige verderf hê.

Die vraag is nou: Waar vind hierdie hewige geveg plaas? Dit kan tog nie wees nie, dink ‘n mens, dat die geveg in jou huis plaasvind nie. As jy kyk na alles wat julle in julle huis doen, lyk dit of daar hierdie geweldige stryd teen die duiwel is? Hoe lyk dit by jou werk? Is elke dag by die werk vir jou ‘n stryd teen die duiwel en al sy bose magte wat jou van God af wil wegtrek? Wat van die plek waar jy vakansie hou of die gemeente waarvan jy lidmaat is? Is julle vakansie vir jou ;n tyd van geestelike stryd? Of veg jy in die kerk teen die duiwel?

Mens sal seker “nee” antwoord, ons huis is nie ‘n gevegsterrein teen die duiwel nie, by die werk gee mense probleme, maar dit is ook nie die plek vir ‘n geestelike geveg nie. Vakansietyd is ook glad nie ‘n tyd vir veg nie. Eredienste en aktiwiteite in gemeente is vir geloofsopbou en nie vir veg nie. As nie jou huis, of jou werk, of die plek waar julle vakansie hou of die kerk die terrein vir hierdie hewige geestelike geveg is nie, waar dan?

Waar veg jy teen die duiwel ter wille van jou geloof in God en die ewige lewe met Hom? Waar gebruik jy die wapenrusting wat God gee om jou teen die bose te verdedig of die duiwel en sy magte aan te val?

Waar jy is, daar is jy in hierdie hewige geestelike geveg. Waar jou oë sien, jou ore hoor, jou verstand dink, jou mond praat en jou hart glo, daar is die terrein van jou geestelike geveg.

Jou huis is dus een van die plekke waar hierdie geestelike geveg plaasvind. Hoe gebeur dit?  Wanneer jy in jou huis radio luister of tv kyk en ‘n geestelike gesprek hoor dat ons in hierdie moderne tyd inklusief moet wees en nie vandag meer kan sê dat net Christene wat in Jesus Christus glo, gered word nie, dan is die duiwel binne in julle huis besig om jou weg te wil trek van Christus en sy woorde in Joh.14:6“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur My nie”. Lees Verder…

‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig. -Rom.14:13-23

Geregtigheid is ‘n woord wat die politici graag gebruik. Ons hoor gereeld van politieke, ekonomiese en sosiale geregtigheid. Baie in ons land werk vir hierdie geregtigheid. Van geestelike geregtigheid hoor mens in Suid-Afrika omtrent niks.

Vanoggend se preek gaan juis oor geestelike geregtigheid, die geregtigheid wat God gee. Hierdie is die belangrikste geregtigheid, want dit is ons wapen wat God vir ons gee om ons geestelik teen ons grootste vyand te verdedig.

Tema: ‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig

 1. Jy bevind jou in ‘n geweldige geestelike geveg

In hierdie deel van die brief aan die Efesiërs praat God met sy kerk, met ons oor die wapenrusting wat Hy vir ons gee om in ons geestelike geveg staande te kan bly en te oorwin.

Die Here leer ons dat elke Christengelowige afsonderlik en saam met al die ander Christengelowiges in ‘n geweldige geestelike geveg is. Die Here praat van ‘n stryd om lewe en dood. Hy is alwetend. Hy weet hoe geweldig hierdie geestelike geveg is.

In die Heidelbergse Kategismus bely ons dat hierdie geveg teen ons drie doodsvyande is: Die duiwel, die wêreld en ons eie sondigheid (Sondag 52).

Elke Christengelowige moet weet: Die duiwel en almal by hom het net een doel in hierdie geestelike stryd. Hulle wil jou weg van God verlei, sodat jy saam met hulle ewig in die hel sal beland. Hulle wil jou saam met hulle ewig dood hê.

Die bose magte gebruik ‘n baie slinkse strategie. Hulle gebruik alledaagse situasies om jou weg van God te lei.

 • Die bose gebruik jou besige program, sodat jy dink jy het nie tyd om Bybel te lees en te bid nie. So hou jou doodsvyande jou weg van God af. Jy hoor Hom nie met jou praat nie en jy praat ook nie met Hom nie. Sonder die Bybel en gebed is daar ‘n baie groot afstand tussen jou en God. As jy aanhou om nie daagliks Bybel te lees en te bid nie, sal die afstand al groter en groter word. Die volgende deel van hierdie plan is om jou so min as moontlik eredienste toe te laat kom. As jy jou kom kry, lees jy nie Bybel nie, bid jy glad nie of baie min en jy is min of nooit in die erediens nie. Wanneer jou lewe so lyk, is jou doodsvyande se plan besig om baie goed te werk.
 • Jou doodsvyande gebruik tans die omstandighede in die land, die korrupsie, die geweld, die politiek en die ekonomie om ons gedagtes daarmee vol te maak. Elke koerant, elke nuusberig oor die televisie en die internet praat net hieroor. Ons volg die media. Ons praat ook hoofsaaklik net hieroor. Sonder dat jy agterkom, praat jy vir ‘n hele dag en ‘n hele week nie eenkeer oor God nie. Jy, Christengelowige is dan glad nie ‘n getuie vir Christus nie! Jy praat net oor wêreldse dinge en niks oor geestelike dinge nie. Wanneer dit gebeur, is jou doodsvyande besig om die oorwinnng te behaal.
 • Jou doodsvyande gebruik ook jou vrees vir mense om jou stil te laat bly, wanneer jy eintlik moet praat. Sonde word vandag of geïgnoreer of oor stil gebly of ons ontken dat iets sonde is. Dit gebeur in ons huise, tussen ons familie of vriende en in die kerk. Christengelowiges bly stil oor sonde, want ons is bang wat ander sal sê as ons praat.

Omdat daar so min Bybel gelees word of so min in diepte ondersoek word en omdat die Christengelowiges so baie oor die land se omstandighede en so min oor God praat en soveel keer maar net stilbly oor sonde, word God en sy Woord in werklikheid op die agtergrond geskuif. Wanneer dit gebeur, kom sonde op die voorgrond. Kerklidmate se lewe lyk dan net soos ongelowige en goddelose wêreldmense se lewe. Lees Verder…

God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus. -Rom.10:1-15

Die Kerkhervorming wat God in die 16e eeu beskik het, het ons baie belangrike lewenswaarhede, geloofswaarhede geleer. Daar was vyf belangrike geloofswaarhede:

Die Skrif alleen
Geloof alleen
Christus alleen
Genade alleen
God se eer alleen

Vanoggend se nagmaal is die nagmaal net voor die dag wat ons as Hervormingsdag elke jaar herdenk, die 31e Oktober. Vanoggend se preek gaan oor twee van hierdie baie belangrike geloofswaarhede: Christus alleen en geloof alleen.

Tema: God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus

 Elke mens het Christus nodig om te kan lewe

 Paulus het nie uit sy eie besluit om drie sendingreise aan te pak en die Evangelie aan die destydse bekende wêreld te verkondig nie. Luister hoe stel hy homself bekend aan die begin  van sy brief aan die gemeente in Rome: “Van Paulus, ‘n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die Evangelie van God” (Rom.1:1.)

Jesus Christus het Paulus tot stilstand geruk daardie dag net voor Damaskus. Hy het Paulus daar geroep om na mense te gaan. Paulus moes God se Evangelie, dit is die boodskap dat God ons uit genade sonder enige verdienste deur Christus verlos. Paulus is gestuur, omdat die mensdom verlore was, Christus dringend nodig gehad het en God hierdie mensdom liefgehad het (Joh.3:16).

Elke mens het Christus nodig om te kan lewe. Elkeen van ons vanoggend hier het Hom nodig. Ons het Hom nodig, weens:

Ons sondeskuld. Ons het sonde van ons eerste ouers, Adam en Eva geërf. Hierdie sondeskuld maak elke mens heeltemal sondig, sodat jy sonder Christus heeltemal verdorwe is, dat jy niks wat goed en mooi en reg is kan dink of sê of doen nie. Buiten ons sondeskuld doen ons elke dag sonde in wat ons dink en sê en doen en ook in wat ons nalaat om te dink en te sê en te doen. Om die verkeerde te doen is sonde. Om die regte wat God wil, nie te doen nie, is ook sonde. Lees Verder…

God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg. -Joh.6:48-71

Vanoggend se preek gaan oor die eerste deel van die wapenrusting wat God gee, die eerste wapen. Hierdie eerste wapen is “die waarheid”. Die Here leer ons in sy Woord wat ons nodig het om te weet wat hierdie geestelike wapen is en hoe om hierdie deel van die wapenrusting ons eie te maak.

Tema: God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg

 1. God verwag van my om vir Hom teen die bose te veg

Die lewende en heilige God gee verder opdrag hoe om elke deel van die wapenrusting wat Hy gee, te gebruik.

“Staan dan vas” (53 vert) / “Bly dan op julle pos” (83 vert) – Hierdie woorde kom uit die militêre wêreld. Tydens ‘n geveg het elke soldaat sy pos. Daar moet hy vasstaan. Indien ‘n soldaat sy pos verlaat, verswak hy sy hele eenheid en gee hy die vyandelike magte kans om daar deur te breek.

Elke Christengelowige se pos is om God met volle oorgawe te dien, soos Hy in sy Woord vra. Jou pos waar jy vas moet staan, is met die Bybel in jou hart en in jou hand om te doen wat God van jou vra.

Die eerste wapen wat ‘n Christengelowige nodig het om op jou pos te bly, is:

“julle lendene met die waarheid omgord” (53 vert) / “die waarheid as gordel om julle heupe” (83 vert) – Die mans, die soldate dus ook, het in die outyd rokke gedra wat los om hulle gehang het. Wanneer ‘n soldaat oorlog toe moes gaan, was die eerste wat hy aangetrek het, sy gordel. Met die gordel het hy die los rok om sy lyf vasgemaak, sodat hy maklik kon beweeg en ook sy swaard daar in kon steek. Wanneer ‘n soldaat sy gordel aangehad het, het dit beteken hy was gereed om te gaan veg. Lees Verder…

Vind jou geestelike krag in Christus. -Rom.1:8-17

“Word kragtig in die Here” of dan “Soek julle krag in die Here” is die een groot opdrag wat God in Ef.6:10-20 vir sy kerk gee.

Dit is die lewende God wat hier met sy kerk praat. Sy kerk is elkeen wat opreg in Hom glo. Is jy so ‘n gelowige? Glo jy met jou hele hart in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees?

Is jou antwoord: “Ja ek is so ‘n gelowige”, dan is hierdie woorde vir jou bedoel. God sê vir jou, die almagtige God bevel jou: Word kragtig in die Here. Soek jou krag in die Here.

Tema: Vind jou geestelike krag in Christus

 1. Die evangelie is die krag van God

God se opdrag vir jou staan vas. Dis ‘n baie groot en ernstige MOET in jou lewe. Jy het nie ‘n keuse nie. Jy MOET jouk rag in die Here soek.

Die baie belangrike vraag is nou: Waar moet ek soek?  Waar en hoe kry ek my krag in die Here?

Dit klink na baie moeilike vrae, maar dit is nie!

God self wys ons hoe en waar on sons geestelike krag kan kry!

Luister na wat die Here sê in Rom.1:16: Die Evangelie is die krag van God!

Ek kry dus my geestelike krag in die Evangelie. Kom ons kyk hoeveel krag het die Evangelie. Lees Verder…

Die belangrike waarheid wat God ons oor ons geestelike lewe leer. -Ef.6:10-20

Die brief van Paulus aan die Efesiërs is ‘n brief aan die kerk van Christus oor die kerk van Christus. Die eerste drie hoofstukke gaan oor die beginsels van Christus se kerk:

 • Waar die kerk vandaan kom (Ef.1).
 • Die verlossing van die kerk (Ef.2).
 • Ook die heidene word deur die Evangelie deel van die volk van God (Ef.3).

Die laaste drie hoofstukke gaan oor hoe die kerk moet lewe. Ons kan sê die tweede deel van die brief gaan oor die kerk in praktyk:

 • Hoe die kerk wat Christus ken en volg, nuut behoort te leef (Ef.4).
 • ‘n Lewe in die lig van die Evangelie, veral toegepas op ‘n man en vrou se huwelik, die gesin en die werksituasie (Ef.5-6:9).
 • Die kerk is in ‘n geestelike stryd (Ef.6:10-20).

Ons kry eers ‘n oorsig oor die hele deel, voor ons in, as die Here wil, in ‘n reeks preke meer leer van die wapenrusting wat God gee. Vanoggend se preek gaan daarom oor die geestelike lewe van Christus se kerk.

Tema: Die belangrike waarheid wat God ons oor ons geestelike lewe leer

 1. God se opdrag

Die deel oor die geestelike lewe van die kerk, of soos die deel by baie gelowiges bekend is, die wapenrusting van God, bestaan eerstens uit twee groot opdragte van God:

Opdrag 1 – Ef.6:10“Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte” (53 vert) of dan “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag” (83 vert).

Opdrag 2 – Ef.6:11a,13a“Trek die volle wapenrusting aan wat God gee.” Lees Verder…

‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom teruggegee moet word. -1Sam.1

Wanneer mens die Bybel lees, is dit baie belangrik om vas te stel wat God van Homself in hierdie deel van die Bybel sê en hoe wat God sê, my lewe raak.

Veral wanneer ‘n mens ‘n hoofstuk soos 1 Samuel 1 lees, sal jy biddend deur die Heilige Gees moet lees, sodat jy kan hoor en glo wat God vir jou sê. Doen mens dit nie, kan jy maklik vasval in die gedagte dat die hoofstuk in 1 Samuel maar net oor Elkana en Hanna en Samuel gaan en jou nie raak nie.

Luister dan vanoggend na wat God vir elkeen van ons in 1 Samuel 1 sê en glo wat God vir jou in sy Woord sê.

 Tema: ‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom terugegee moet word

 1. In die koninkryk van God leef gewone mense

In 1 Samuel 1 ontmoet ons ‘n Israelitiese gesin. Die gesin het bestaan uit ‘n man en twee vrouens. Die man se naam was Elkana en die twee vrouens Hanna en Peninna.  Die gesin was ‘n alledaagse gesin van destyds. Die gesin het bepaalde probleme gehad. Een van die probleme was dat die een vrou, Peninna kinders gehad het, hoeveel word nie gesê nie, terwyl die ander vrou, Hanna, nie kinders gehad het nie. Kinderloosheid was destyds in Israel om baie redes ‘n baie ernstige probleem. Die tweede gesinsprobleem was dat Peninna vir Hanna gespot en verneder het, wat Hanna baie ongelukkig gemaak het. Peninna se gespot het vir Hanna diep hartseer gemaak en haar baie laat huil. Hanna was dikwels so hartseer dat sy nie eers wou eet nie. Elkana het Hanna liefgehad en haar elke keer probeer troos, maar dit het nie regtig gehelp nie.

Op ‘n keer het Hanna, toe die gesin vir offers by die tempel was, opgestaan om te bid. Terwyl Hanna haar hartseer aan die Here opgedra het, het sy die hele tyd onbedaarlik gehuil. Hanna se optrede het Eli, die priester in die tempel laat dink dat sy dronk was. Hy het na ‘n tyd opgestaan en haar ernstig vermaan. Hanna het vir Eli vertel wat aan die gang was, waarna Eli haar gerus gestel het en haar toegewens het dat God haar gebed sal verhoor. Lees Verder…

Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe! -Ef.5:21-33

Ek glo dit pla elkeen van ons baie wanneer ons hoor ‘n klein dogtertjie of ‘n jong meisie of ‘n vrou is aangerand of verkrag of doodgemaak.

Dink ons as Christengelowiges, as kerk van Christus, net die polisie en maatskaplike werkers of ander organisasies kan iets aan hierdie ernstige probleem doen?

OF

Is ons as kerk bereid om die lig van Jesus Christus ons Here op die ernstige probleem van huislike geweld te laat skyn?

Tema: Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe!

 1. Die wêreld aan die woord oor gesinsgeweld

Die afgelope tyd was dit asof die geweld teen vroue en kinders in ons land die hoogte in geskiet het. Hier is ‘n paar statistieke van die afgelope jare: In 2016 is 42 596 verkragtings van vroue aangemeld. Dit is 116 per dag en 4 elke uur. Teen die tyd dat ons erediens verby is, is vier vroue in ons land verkrag. Verder is 1 uit elke vier vroue ‘n slagoffer van huislike geweld. In 2012 het ‘n verslag verskyn oor geweld teen kinders. In daardie jaar was 50 688 kinders slagoffers van geweldsmisdade. Dit is 138 kinders elke dag. Daardie jaar is 793 kinders vermoor en 758 was slagoffers van poging tot moord. Dit is 130 kinders elke maand. Hierdie is skokkende syfers wat jaarliks min verander. Geweld teen vrouens en kinders bly ‘n geweldige probleem in ons land. Lees Verder…