Ons Kerkgebou

Argiewe

1 Tes 5:11 Versterk mekaar

Tema: Versterk mekaar

Inleiding:

Indien die wederkoms van Christus in ‘n mens se hart leef, sal jy daaroor praat, veral met ander gelowiges wat saam met jou in die gemeente leef. Jy sal veral daaroor praat om ander gelowiges te versterk, want ons leef in ‘n gebroke wêreld onder druk van baie kante en ons het almal versterking nodig.

Tema: Versterk mekaar

1. Christus se wederkoms is ‘n werklikheid

Christus kom regtig weer

Christus kom regtig weer. Sy wederkoms is naby en die dag sal heeltemal onverwags aanbreek. Die laaste twee hoofstukke in die eerste brief aan die gemeente in Tessalonika gaan juis oor die wederkoms van Christus. Paulus het geskryf om enige onkunde in die gemeente op te klaar en om die gemeente te herinner dat hulle baie goed weet dat Christus weer sal kom, dat sy    wederkoms onverwags sal wees en dat hulle gereed moet wees vir daardie dag.

Die wêreld om ons maak vir baie dinge gereed. Tans is die groot saak die sokker wêreldbeker. Volgende keer sal die wêreld vir die Olimpiese spele Lees Verder…

Hebr 10:25 Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Inleiding:

Almal in die kerk van Christus se lewens stuur af op die grootste kerklike byeenkoms van alle tye wanneer ons by Christus en by God in die hemel bymekaarkom. Tot dan, wil Christus dat sy kerk op aarde byeenkomste hou en veral wil Hy dat gelowiges mekaar aanmoedig om daarheen te gaan.

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

1. Christus bring gelowiges bymekaar

Die dissipels het bymekaar gekom

Christus het die dissipels se lewens heeltemal verander. Hy het hulle geleer van sy sterwe en opstanding en hemelvaart. Wat Hy gesê het, het Hy alles waar laat word. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding het die dissipels bymekaar gekom. Na sy hemelvaart het hulle steeds bymekaar gekom. Hulle was juis saam toe die Heilige Gees op Pinkster uitgestort is (Hand.2:1).

Die eerste gemeente was daagliks saam

Wat ons by die eerste dissipels gesien het, het presies so in die eerste gemeente gebeur. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding en hemelvaart het die Lees Verder…

Gal 6:2 Dra mekaar se laste soos Christus vra

Tema: Dra mekaar se laste soos Christus vra

Inleiding:

Die kerk is Christus se kerk. Hierdie gemeente is Christus se gemeente. Christus het alles vir sy kerk gegee. Hy wil nou dat sy kerk, dat hierdie gemeente op ‘n sekere manier vir Hom en teen die duiwel en die sonde moet lewe. Van oggend leer ons hoe ons volgens Gal.6:2 moet lewe soos Christus van ons verwag.

Tema: Dra mekaar se laste soos Christus vra

  1. Ons laste

Ons dink eerste aan liggaamlike laste

Gal.6:2, “Dra mekaar se laste” is ‘n baie bekende vers onder gelowiges. Die laste waaraan ons gewoonlik dink, is liggaamlike laste. Siekte is seker die liggaamlike las waaraan ons eerste dink. Die tweede las is waarskynlik armoede. Hierdie laste kry dikwels aandag. Dit is belangrik en ook reg so.

Maar, hoe belangrik liggaamlike laste ook mag wees, praat die Here hier nie van liggaamlike laste nie, maar in werklikheid van geestelike laste.

Die Here praat van geestelike laste

Waarom kan mens sê dat die Here hier van geestelike laste praat? Kom ons kyk eers na die Lees Verder…

Kol 3:16 Leer mekaar van Christus

Tema: Leer mekaar van Christus

Inleiding:

Paulus was in die gevangenis toe hy die brief aan die Kolossense geskryf het. Die gemeente in Kolosse was ‘n sterk gemeente van Christus met al die bedrywighede wat die gemeentes destyds gehad het.

Wat is die belangrikste wanneer mens in die gevangenis is? Waaroor skryf Paulus sy brief aan die gemeente in Kolosse? Hy skryf oor Christus! Wat was die boodskap wat die gemeente moes hoor? Christus!

Die belangrikste in jou lewe, die belangrikste in ‘n ware Gereformeerde gemeente is Christus! Daarom is die tema uit Kolossense 3: Leer mekaar van Christus!

Tema: Leer mekaar van Christus

1. Die boodskap van Christus is vir jou

God het ‘n dringende boodskap vir alle mense

Die wêreld sonder Christus is ‘n wêreld wat verlore gaan. Die mens wat net van Christus weet, al is dit selfs baie van Christus weet, maar in wie se hart Christus nie leef nie, is ook ‘n mens wat verlore gaan. Verlore gaan beteken jy is in die mag van die duiwel en die sonde en die dood. Lees Verder…

Gal.5:13 Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

Tema: Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

Inleiding:

‘n Lewende lidmaat in die ware kerk van Christus is ‘n lidmaat wat besig is met dit wat Christus wil. Vanoggend hoor ons dat Jesus Christus wil dat gelowige lidmate wat deur Hom vrygemaak is, mekaar moet dien.

Tema: Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

1. Christus het julle vrygemaak

Jesus het sy hemelse vryheid prysgegee

Jesus Christus, Seun van die lewende God het sy lewe in die hemel verlaat en Homself laat inperk as mens hier op aarde. Die Seun van die lewende God wat in hemelse majesteit geleef het, het alles prysgegee en Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem (Fil.2:7).

Hy Homself ook oorgee om gevangene te wees

Hy het Homself gewillig oorgegee om gevange geneem te word, asof Hy ‘n misdadiger was. Hy het Homself oorgegee om onskuldig veroordeel te word en saam met die ergste misdadigers op Golgota gekruisig te word. Jesus Christus het sy volkome vryheid prysgegee om ‘n gevange te word van Lees Verder…

1 Pet.4:7,9 Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Tema: Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Inleiding:

Almal van ons weet wat dit is om gereed te maak. Ons het dit die afgelope twee maande gedoen. Ons het gereed gemaak vir die einde van die jaar se vakansie. Ons het gereed gemaak om weer te begin werk. Gesinne het gereed gemaak vir studente wat universiteit of kollege toe moes gaan of vir jongmense wat die eerste keer moes gaan werk. Wanneer jy gereed maak vir iets, is jy hoofsaaklik daarmee besig. Jy dink daaroor, jy praat daaroor, jy doen iets daaraan.

Die preek uit 1 Pet.4 gaan oor ‘n baie groot geleentheid waarvoor omtrent niemand gereed maak nie. Die groot geleentheid is Christus se wederkoms. Hoe vreemd is dit nie, dat omtrent niemand dink of praat oor Christus wat weer kom nie en dat omtrent niemand iets daaraan doen nie.

Vanoggend se preek is bedoel om ons ernstig aan te spreek hieroor en om toe te rus, sodat ons sal begin gereed maak vir die belangrikste dag in die geskiedenis Lees Verder…

Rom.13:8 Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

Inleiding:

Liefde, seker die belangrikste woord in die Bybel. God se hele Wet kan mos in een woord saamgevat word – liefde! Vanoggend se preek gaan oor die liefde wat God in Rom.13:8 van sy gemeente hier in Akasia vra – liefde vir mekaar. Luister asseblief goed na die preek, want julle is nog nie waar God julle wil hê nie. Die preek uit Rom.13 is bedoel om julle toe te rus om te begin besig wees met wat God wil.

Tema: Wees lief vir mekaar, want God wil dit hê

1. Gee jou liefde

Die lewende God praat met jou

Die Here praat net met draaie nie. Sy manier is om reguit te praat. Of dit nou die hele Israel is, en of dit die koppige Moses is of die jong skaam Maria of die onseker Josef of Paulus op die verkeerde pad, die Here praat direk met ‘n mens.

Daarom lees ons in Rom.13:8julle”. Die Here praat in die eerste plek met die gemeente Lees Verder…

Ef.4:3 Werk hard aan die eenheid van die Gees

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

Inleiding:

Mens hoor nogal dikwels mense sê: Die kerk bring my nie in die hemel nie. Dit is ‘n baie gevaarlike halwe waarheid. Die hele waarheid is: Net Christus bring jou in die hemel. Maar dan moet jy vas wees aan Christus, een met Hom wees. En net die kerk is vas aan Christus en een met Hom. So, niemand buite die kerk of los van die kerk gaan nie in die hemel kom nie (NGB art.28). Net die mense wat vas aan die kerk is, is vas aan Christus en is oppad na die ewige lewe in die hemel. Hierdie vas-wees aan Christus en vas-wees aan sy kerk, word in Efesiërs genoem die eenheid van die Gees. Vanoggend se preek en die reeks wat volg, gaan hoofsaaklik oor die vas-wees van gelowiges aan mekaar.

Tema: Werk hard aan die eenheid van die Gees in die gemeente

1. Die eenheid van die Heilige Gees

Baie belangrik

Efesiërs is by uitnemendheid die Bybelboek oor Lees Verder…

Deut. 32 Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Inleiding:

Ons het die jaar 2010 ingegaan. Voor ons lê ‘n jaar van lewe in die wêreld met die gevaar van sonde en die duiwel wat ons wil vernietig en alles wat daarmee saamgaan, en sonde en die duiwel is doodsgevare in ons lewe! Maar…..voor ons lê ook ‘n jaar van lewe in die koninkryk van die hemel en dit is lewe by God, lewe in vryheid! Die Here gebruik in Dt.32:11,12 die beeld van ‘n arend wat sy kleintjie leer om te vlieg om aan ons te sê dat Hy ons dra in hierdie lewe, in 2010 en die toekoms in. Die tema van die preek is dan: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend.

Tema: Lewe met God is soos die vlug van ‘n arend

Die agtergrond van die beeld van die arend

Die Here was van die begin af heeltemal in beheer van Israel se lewe en Hy was elke oomblik by hulle. Die verbondsluiting met Abraham, Jakob Lees Verder…

Huisgodsdiens hou ons gesin op koers – Ps 78

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

Inleiding:

Ons leef in ‘n tyd van verwarde en gebroke gesinslewens. Mans en vroue het verhoudingsprobleme met mekaar. Die talle egskeidings en deesdae ook die aanrandings en moorde op huweliksmaats is alles sterk getuies van die krisis waarin soveel huwelike is. Die afhanklikheid van dwelms wat hier in die Noord al erger word onder jongmense en die selfmoorde onder tieners is eintlik maar die baie tragiese getuies van die ernstige verhoudingsprobleme tussen ouers en kinders.

Waar begin mens, wanneer jy hieroor wil praat? Waar begin mens wanneer jy iets aan ‘n ernstige gesinskrisis wil doen?

Daar is net een plek om te begin: Saam as gesin voor God. Daarom is die tema vanoggend: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers.

Tema: Ons huisgodsdiens hou ons gesin op koers

  1. Die opdrag om huisgodsdiens te hou

Huisgodsdiens is ‘n opdrag van die Here

Huisgodsdiens is in werklikheid ‘n moet vir elke gesin. Waarom? Nie omdat dit ‘n goeie gewoonte is nie. Ook nie omdat mens so groot gemaak is nie. Nee, die Lees Verder…