Ons Kerkgebou

Argiewe

God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Tema: God voorsien: Wees geduldig, dankbaar en vol vertroue!

Inleiding:

Geliefdes in die Here. Hoekom moet 250 sterf mense in ‘n vliegongeluk? Hoekom moet daar oorloë plaasvind waarin onskuldige mense gedood word? Hoekom moet ‘n siekte soos varkgriep uitbreek en mense regoor die wêreld doodmaak? Hoekom moet ‘n ma haar seun van 12 jaar aan ‘n siekte soos kanker verloor? Hoekom moet ‘n oupa van 80 jaar al vir die afgelope 10 jaar aan ‘n vreeslike siekte soos alzheimer’s ly?

Hierdie is vrae of soortgelyke vrae wat al in ons almal se gedagtes was. Met groot worsteling is hierdie tipes nie vrae wat ons aan mense rig nie, maar aan God: Waarom Here, moet U toelaat dat sulke verskriklike dinge gebeur in ons lewens? Hoekom kan U dit nie keer nie?

En as ons bietjie dink aan die omstandighede van die Christene in die tyd wat Paulus ‘n apostel was, sal dit nie vreemd wees dat hulle soortgelyke vrae gevra het nie. Die kinders van God is in daardie tyd Lees Verder…

Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Tema: Met lof en dank wag ons geduldig en gereed op die koms van die Lam van God!

Inleiding:

Geliefdes in die Here Jesus. Wanneer ons met die boek Openbaring besig, moet ons altyd onthou dat ons hier met ‘n troosboek te doen het. In die tyd wat Johannes die Openbaring van Christus ontvang het, is die Christene verskriklik vervolg deur keiser Domitianus. Johannes self is ook deur hierdie vervolging getref, deurdat hierdie selfde keiser hom na die eiland Patmos verban het. Op grond van hierdie vervolging kom vertroos Christus sy Kerk deur hierdie Openbaring aan Johannes te gee en hom dit te laat opskryf.

Hierdie troos ervaar ons dan ook duidelik in die woorde van ons teksgedeelte. Om die trooswoorde van ons teksgedeelte egter beter te verstaan, kom ons kyk net vlugtig na die inhoud van die vorige twee hoofstukke. Al drie hierdie hoofstukke (hoofstuk 17-19) handel in besonder oor die val van Babilon. In hoofstuk 17 word Babilon se gruwels teen God en die Lam beskryf in ‘n visioen. In hoofstuk Lees Verder…

Die Here het ‘n heilige Naam – Eks.3 en Sondag 47

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

Inleiding:

‘n Opregte gebed tot die ware God, is ‘n ware gebed. So het Jesus Christus ons geleer. Om opreg te kan bid is in die eerste plek nodig dat jy die ware God reg sal ken. Daarom is die eerste gebed of dan bede in die Onse Vader die gebed dat God self ons sal help om Hom reg te ken: Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word.

Tema: Die Here het ‘n heilige Naam

  1. Kennis van die Here se heilige Naam

Ons Vader in die hemel het ‘n heilige Naam. Wat beteken dit wanneer ons sê die Here het ‘n heilige Naam? God se Naam is heilig, want sy Naam is afgesonder van al die ander name om net vir Hom gebruik te word. Verder is sy Naam heilig, want sy Naam sê Wie God self is. Wanneer jy van God se Naam praat, praat jy van Homself. Dit is daarom baie belangrik dat ons sy Naam reg sal ken en Lees Verder…

Die lig van die Middelaar – Hebr.2 en Sondag 6

Tema: Die lig van die Middelaar

Inleiding:

In die vorige Sondag het die lig van verlossing deurgebreek. Wat die lig so besonders maak, is dat die belydenis oor ‘n middelaar na vore gekom het. Vanaand verbly ons ons dan in die lig van die Middelaar en Verlosser wat van God af kom.

Tema: Die lig van die Middelaar

  1. Die Middelaar as mens en God tegelyk

Die sondeval van ons eerste ouers Adam en Eva was baie diep en erg. Die gevolg van hulle val was die verdorwenheid van die ganse mensdom. Die ellende van die sondeval verder was dat God in sy geregtigheid sonde met die dood straf. Maar, die Here laat ons nie in die duisternis van sonde en die dood nie. Nee, daar is die moontlikheid van ‘n middelaar.

Ons verdorwenheid is egter so erg, dat die middelaar ‘n baie besondere en unieke middelaar moet wees.

In die eerste plek, so bely ons, moet die middelaar ‘n ware regverdige mens wees.

Die eerste vraag in Sondag 6 lui: “Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens Lees Verder…

My huwelik vir die Here Gen. 2:24

Tema: My huwelik vir die Here

Inleiding:

Die Here praat met ons in sy Woord oor elke aspek van ons hele lewe. Hy praat met ons ook oor die huwelik. Een van die ernstigste gesinskrisisse in ons tyd is juis die krisis wat huwelike beleef. Die tweede preek in die reeks oor my huis vir die Here kom daarom uit Genesis 2, een van die dele in die Bybel waar God ons sy wil vir die huwelik leer. Die tema vir vanoggend se preek is dan: My huwelik vir die Here.

Tema: My huwelik vir die Here

  1. ‘n Nuwe verhouding

‘n Gesin, begin by ‘n huwelik. Die Here het dit so bepaal in die begin. Ja, ek weet daar is vandag baie gesinne sonder ‘n huwelik, maar in die begin was dit nie so nie. ‘n Gesin sonder ‘n huwelik is buite die Here se wil. Alles buite die Here se wil is nie reg nie en dus sonde. Nou kom dit deesdae so algemeen voor dat dit amper al aanvaar word. Dit mag nie. Lees Verder…

Die lig van verlossing Jes 9 en Sondag 5

Tema: Die lig van verlossing

Inleiding:

Na die eerste deel oor die mens se ellende, volg die tweede deel van die Kategismus, die deel oor die verlossing van die mens. Sondag 5 is die eerste Sondag in hierdie tweede deel waarin die lig van verlossing deurbreek. Die tema van vanaand se preek is dan ook: Die lig van verlossing.

Tema: Die lig van verlossing

  1. Die noodsaaklikheid van voldoening aan God se geregtigheid

Die eerste deel van die Kategismus eindig in die duisternis van God se straf op sonde. Omdat God God is, en by Hom alles moontlik is, lui die eerste vraag van die deel oor verlossing so: “Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word?”

Ons kan die vraag anders stel: Hoe kan die lig van verlossing weer deurbreek in die donker lewe van sondaars wat God se straf verdien?

Die antwoord is klinkklaar: “God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons Lees Verder…

God se straf op sonde Eks.34 en Sondag 4

Tema: God se straf op die sonde van die mens

Inleiding:

In die vorige Sondag het ons die totale sondigheid van alle mense gesien. Ons het ook gesien dat nie God nie, maar die mens self, verantwoordelik is vir hierdie sondigheid. Vanaand kyk ons in Eksodus 34 en Sondag 4 na God se straf op sonde.

Tema: God se straf op die sonde van die mens

  1. Die regverdigheid van God se straf op sonde

God is die heilige God wat sonde nie duld nie. Hy tree teen sonde op. Hy straf sonde. Die eerste vraag in Sondag 4 het te doen met die vraag na die regverdigheid van God se straf op sonde. Die vraag lui: Doen God die mens dan nie onreg aan as Hy in sy Wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie?”

Hierdie vraag gaan uit van die verdorwenheid van die mens en dat daar dan versagtende omstandighede vir die mens sou kon wees. Die Heidelbergse Kategismus verwoord in hierdie vraag die woorde van die sondige mens wat na Lees Verder…

Die sondeval van die mens Ps. 51 en Sondag 3

Tema: Die sondeval van die mens

Inleiding:

In die Heidelbergse Kategismus Sondag 2 bely die Gereformeerde gelowige onomwonde dat ‘n mens nie die eis van God se Wet kan nakom nie. Trouens, in plaas daarvan dat ek God en my naaste lief het soos God in sy Wet vereis, is ek eerder van nature geneig om God en my naaste te haat.

Sondag 2 is die eerste Sondag in die eerste deel van die Kategismus, die deel oor die ellende van die mens. Sondag 3 bou voort op Sondag 2 en daarin bely ons die oorsprong van hierdie sondigheid in elke mens. Die tema vir vanaand se erediens is: Die sondeval van die mens.

Tema: Die sondeval van die mens

  1. Die hoë posisie van die mens voor die sondeval

Die eerste vraag in Sondag 3 is: “Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep?” Dit is soos ons in Sondag 2 bely.  In hierdie vraag sien ons die soeke na die oorsprong van die sondigheid van die mens. Ons kan die vraag ook anders Lees Verder…

My huis leef vir die Here Jos 24

Tema: My huis leef vir die Here

Inleiding:

Gesinne in Suid-Afrika beleef ‘n krisistyd. Die rede vir hierdie krisis het hoofsaaklik gekom omdat gesinne nie meer die duidelike riglyne van God oor hoe ‘n Christelike huis behoort te lyk en te leef, ken nie en daarom ook nie meer uitleef nie.

Wat staan ‘n gelowige te doen? Om te maak asof die krisis nie bestaan nie, of om te dink die krisis sal vanself weggaan, of om te verwag dat ander mense my krisis vir my sal oplos, sal die situasie net vererger. Christengelowiges sal op ‘n ander plek ‘n oplossing moet kry. Daardie plek is in die Here se Woord. Dit is die bedoeling van hierdie reeks met die hooftema: My huis leef vir die Here. Vanoggend se preek is die inleiding vir hierdie reeks preke.

Tema: My huis leef vir die Here

  1. Die Here se verhouding met My

Josua het op ‘n dag by Sigem met Israel oor hulle lewe met God in die beloofde land gepraat. Die kern van wat Josua daardie dag Lees Verder…

Die kerk met ‘n opregte getuienis – Op.3

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

Inleiding:

“n Kerk wat stilbly is ‘n kerk wat sterf. Geen opregte gelowige wil tog aan ‘n sterwende kerk behoort nie. Kom ons leer vanoggend by ons Here God hoe belangrik dit is dat ‘n kerk nie sal stilbly nie, maar sal praat, sal getuig. Kom ons leer en kom ons gaan doen daarna.

Tema: Die ware kerk van Christus is die kerk met ‘n opregte getuienis

  1. Die opdrag aan die kerk om te getuig

Jesus Christus maak Homself in hierdie brief aan die gemeente in Laodicéa bekend as “die Amen, die geloofwaardige en ware Getuie, Hy deur Wie God alles geskep het” (Op.3:14). Hy noem Homself as die geloofwaardige en ware Getuie. Jesus Christus is dus ‘n Getuie.

Hy is deur God na die wêreld gestuur om te getuig. Hy het met sy woorde en sy dade getuig.

Sy getuienis deur sy woorde – Jesus Christus het oor God se koninkryk getuig (Mat.4:17 – Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het Lees Verder…