Ons Kerkgebou

Argiewe

Die kerk wat op rots gebou word

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

Inleiding:

Daar is mense wat sê: Die kerk se tyd is verby. Daar is mense wat sê: Die kerk kan jou nie in die hemel bring nie. Daar is mense wat sê: Ek glo, maar ek behoort nie aan ʼn kerk nie. Eintlik sê al hierdie mense een en dieselfde ding: Ek het die kerk nie nodig nie.

Dit is wat mense sê, maar wat sê Jesus Christus, God se Seun?

Tema: Die kerk wat op rots gebou word

1. Die rots waarop gebou word

Wie is die rots?

Cesarea Filippi was ʼn dorp heel in die noorde van Israel. Onderkoning Filippus het die dorp vergroot en na Keiser Augustus vernoem, vandaar die naam Cesarea Filippi.

Dit was ʼn gewone dag in die omgewing van die dorp toe Jesus sy dissipels gevra het: “Wie, sê die mense is, is die seun van die mens?”

Dit is nou baie belangrik om te sien hoe verskillend die mense oor Jesus geglo het. Die dissipels het geantwoord: Johannes die Doper, Elia, Jeremia of Lees Verder…

Die ware kerk is ‘n heilige kerk

Inleiding:

Wat is belangrik in die ware kerk? Ons het nou reeds gesien dat liefde, lewe en die Woord baie belangrik is. Vanoggend kyk ons na heiligheid. Terwyl heiligheid ‘n baie sterk woord in die Bybel is wat ‘n baie goeie betekenis het en baie voorkom, is heiligheid nie vir ons ‘n woord wat ons baie gebruik nie. Wanneer ons wel praat oor heiligheid is dit in ‘n slegte sin. As iemand ons teregwys, sal ons maklik sê die persoon moet hom of haar nie so heilig hou nie. Ons gebruik wel die woord skynheilig, wat iets sleg is, en dan baie meer as “heilig”. So ons gebruik die woord heilig eintlik heeltemal verkeerd. Dit sal ons moet verander. Om heilig te wees is een van die dinge wat baie belangrik in die kerk is.

1. Die kerk van Christus is geheilig

Jesus Christus is self die heilige God

Jesus Christus maak Homself in die brief aan Tiatira bekend as die Seun van God wat oë het soos ‘n vuurvlam en sy voete so Lees Verder…

Om een met Christus te wees

Inleiding:

Die heel belangrikste by Nagmaal, is dat daar ‘n baie spesiale band tussen jou en Jesus Christus sal wees. Uit die Bybel leer ons dat ‘n gelowige een met Christus moet wees, om werklik sinvol Nagmaal te kan gebruik en daardeur in jou geloof versterk te word.

Tema: Om een met Christus te wees

1. Jy het Jesus Christus nodig om te kan leef

Die duisende mense wat daardie besondere dag in die omgewing van die See van Tiberias by Jesus was, sou niks te eet gehad het nie, as Jesus hulle nie deur ‘n wonder iets gegee het om te eet nie. Die mans alleen was vyfduisend. Jesus het vyf brode en twee visse vermeerder, sodat daardie skare genoeg gehad het om te eet.

Israel het in die woestyn oppad na Kanaän toe ook die wonder van kwartels en die manna beleef, toe God hulle deur ‘n wonder kos gegee het om te eet.

Dit is vandag steeds nie anders nie. God versorg ons steeds, sodat ons kan eet en drink en kan leef. Lees Verder…

God se rol vir die huisgesin in sy kerk

God begin nie met volke nie, maar sekere persone wat Hy uitverkies het, soos:

*   Noag,
*   Abram,
*   Dawid,
*   Jesaja,
*   Jeremia, en
*   die apostels.

God werk egter nie net met hulle nie, maar ook met hul nageslagte, byvoorbeeld:

*   Noag moes met sy hele gesin die ark ingaan.

*   God se verbond met Abram sluit ook sy nageslag in.

*   Dawid se nageslag sal altyd op die troon sit.

*   Lidia en die tronkbewaarder kom tot geloof, maar beide se hele huise word saam met hulle gedoop.

Die verbondslyn loop dus deur families. (Dink aan al die geslagregisters)

Helaas was daar baie wat die verbond verag het, soos:
*   Esau,
*   Saul,
*   Eli se seuns, en
*   die wat afgode aanbid het.

Hulle is deur die loop van die eeue uitgesnoei – en so het telkens net die kern oorgebly.

In die Nuwe Testament is daar gelowiges uit alle nasies, stamme, volke en tale, maar dit is duidelik net die kern van elke volk.

Ons eerste stelling uit die Skrif is:

God begin by familiehoofde (Noag, Abram, Lidia) en sluit net die nageslag in wat aan die verbond van God getrou bly. Die afvalliges word vir Lees Verder…

God gebruik mense soos Juda om sy doel te bereik

By die geboorte van Ruben het Lea gesê:
“Die Here het my smart raakgesien. Nou sal my man my liefhê.”

By die geboorte van die tweede (Simeon):
“Die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het Hy my dié seun gegee.”

By die geboorte van die derde (Levi):
“Nou sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al drie seuns vir hom gegee.”

Hoor u? Alles draai om Lea – al sleep sy die Naam van die Here daarby in! Haar smart, haar verwerpte liefde, haar vernedering, haar worsteling oorheers haar lewe so dat sy nooit suiwer by God kan uitkom nie!

Juda

By die geboorte van Juda hoor jy meteens ‘n ander Lea – sy prys die Here! Sy gee die kind ook ‘n naam wat van “prys” afgelei is. Haar hart was sekerlik vol van vreugde in haar God.

Het Lea uiteindelik rus gevind en vrede gemaak met haar situasie? Is haar lofprysing hierdie keer eg en suiwer tot haar God gerig – of is daar steeds versluierde motiewe?

Hoor jy in Lees Verder…

Jesus se brief aan Efese

Die brief begin met die woorde:
“Ek ken of weet alles wat julle doen.”

Ja, Jesus, onse Here, ken elke gemeente.

Hy weet presies wat alles in elke gemeente gebeur. Hy weet van die dinge wat hom verheug, maar ook van die dinge wat Hy moet bestraf.

Hierdie briewe aan die sewe gemeentes is bedoel om elke gemeente vandag te lei tot insig in hoe die Koning van die kerk sy gemeentes evalueer. Dit moet weer lei tot dankbaarheid aan die een kant, maar ook tot deeglike selfondersoek en doen wat Hom behaag.

Daar is sewe dinge wat hier genoem word wat Jesus behaag. Dit kan omskryf word in sewe wette vir alle gemeentes. Dit is die volgende:

Eerstens noem Jesus hulle “werke”.

‘n Mens dink hier aan wat in Handelinge 19 staan: hoe hulle vir Christus gekies het en 50,000 silwerstukke se towerboeke verbrand het.

Dit was ‘n grootse daad wat dekades lank effek op die gemeente en stad sou hê. Daar was sekerlik ook ander monumentale dade wat Lees Verder…

Die tweede myl

Die wêreld van die onderdrukker en onderdrukte
Romeinse soldate kon Israeliete verplig om hul pakke te dra. Dink aan die vernedering om onder vreemde heerskappy te staan en dan nog gedwing te word tot belastings en die dra van die vyand se bagasie.

Daarby was van die soldate “slegte mense” van wie jy geen genade kon verwag nie.

Dit was nie net die Israeliete wat gehaat het nie. Die Romeine het ook die Jode gehaat – meer nog, verag.

Die situasie – Een myl

Een “milion” (Grieks) is een Romeinse myl van 1000 Romeinse treë.

Dit is glad nie ver nie. Veral as jy daaraan dink hoe ver die Romein dit al teen die tyd self gedra het toe hy by jou uitgekom het!

Maar haat jy elke Romein gaan daardie een myl soos ‘n honderd myl voel. Met elke tree gaan sal jy dan in jou binneste vloek en wraak sweer.

Die bitterheid en vernedering gaan dit ondraaglik maak.

Die ergste is dat die vyand dit weet en lekker kry. Hy verlustig hom in jou magtelose opstand en Lees Verder…

Is daar ‘n God?

Die onderwyser in biologie redeneer logies:

1.   As daar ‘n God is waarom sien ons hom nie?
Waarom toon Hy hom nie aan ons nie?

2.   Ons kan die bestaan van alles uit evolusie verklaar.
Ons weet vandag dat biljoene jare betrokke is – en oor die biljoene jare is alles moontlik!

3.   Daar bestaan net fisiese dinge.
Wat ookal bestaan kan met instrumente gemeet en gesien word – selfs dinge soos strale. Dus: daar bestaan geen geestelike dinge soos ‘n duiwel, engele – en dus ook God nie. Dit is naïewe gedagtes van ons primitiewe voorouers.

Geestelike dinge bestaan nie – net fisiese dinge.

Onder fisiese dinge verstaan ons almal dinge soos die son en maan wat jy kan waarneem en aan fisiese toetse kan onderwerp – en wat volgens natuurwette reageer. So kan byvoorbeeld die son en maan se wentelbane volgens die wette van swaartekrag en spoed verklaar word.

Geestelike en morele wette daarteenoor is gedagtes en begrippe soos reg en verkeerd; liefde en haat; skuldig en onskuldig, heilig en onheilig, goed en sleg of moord en verkragting. Dit Lees Verder…

Kom die Bybel van God?

Die Bybel kom van God:

1.   As ‘n opdrag.
2.   As ‘n openbaring.
3.   As ‘n wonderboek.

1.   As ‘n opdrag

“Daarna het die Here vir Moses gesê: ‘Skryf hierdie woorde op in ‘n boek as ‘n blywende herinnering …’.”

Hoe sou die boek gelyk het?

Beslis nie soos vandag nie. Op daardie stadium was alle inskripsies op klip. So het God dan ook aan Moses by geleentheid beveel. God self het ook die Tien Gebooie op twee tafels van klip geskryf.

Kan u u dit dus indink. Die eerste Bybeldele het uit klip bestaan. Daar was dus seker ook net die een enkele eksemplaar. Dit kon so maklik verlore gaan tydens oorloë, vlug of ‘n volk wat dit as waardeloos begin ag. In die Koningstyd het dit juis gebeur.

Vandag word baie ou klipinskripsies opgespoor deur opgrawings. Nie een daarvan (sover ek weet) het die eeue oorleef nie – behalwe die Bybel!

God sit dus daaragter. Hy het Moses, Jesaja, Jeremia, Esegiël en ander uitdruklik beveel om alles op te skryf.

“So sê die Here: ‘skryf alles wat Ek met jou gepraat het, in Lees Verder…

Neem as arme die inisiatief

Die wêreld van die leners en uitleners

*   Die arme wat onder in die lewe moes begin benodig ‘n donkie, ‘n os, saad …

*   Die rykes was die finansierders of “banke” van daardie tyd. Hulle het geleef van die rente – hulle enigste inkomste.

*   Maar hulle het buitensporige rente gevra – van 25% tot 100%. Dit was weens die risiko’s wat hulle moes neem met die uitleen van geld aan die armes!

*   Die meeste van hulle het met die tyd hard en gevoelloos geword – en geen genade betoon nie. Sake is na howe (ou manne in die poort) verwys en hulle het nie geskroom om hulle hande op alles te lê wat die arme lener besit nie.

Die probleem situasie

*   Die arme is in die moeilikheid en kan nie betaal nie.

*   Die ryke of bank “wil” na die hof.

Die reaksie
Wanneer dit gebeur is daar twee maniere waarop die arme kan optree:

1.   Die arme kan hom verset.

As die arme hom verset en nie betaal nie word dit ‘n hofsaak. Die ryke vat dan alles wat hy kan van die Lees Verder…