Ons Kerkgebou

Argiewe

Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Kern gedagte: Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Toe Moses in Egipte arriveer was dit deurslaggewend dat die Israeliete hom moes glo dat God aan hom verskyn en hom gestuur het.

Want dié wat sou glo sou gered word uit die hand van Farao en van slawerny – selfs die wat nie Israeliete was nie.

Maar almal wat sou twyfel en nie die pasga geëet en hulle gereed gemaak het vir die trek nie sou vir altyd agterbly.

Nie ver in die woestyn in nie sou die rooisee oop en toegaan om vir altyd ‘n kloof te bring tussen die wat geglo en die wat nie geglo het nie.

Geloof in God se middelaar, Moses, was dus van uiterse belang.

Veel meer is geloof in God se ewige en laaste Middelaar, Jesus, absoluut bepalend en deurslaggewend vir elkeen van ons. Want, wie glo, kry ewig deel aan sy middelaarswerk, maar wie nie in Hom glo nie bly agter en buitekant die redding wat Hy bewerkstellig het.

Wat Lees Verder…

Laat die Here deur jou werk

Tema: Laat Die Here Deur Jou Werk

Inleiding:

Die Here wou Hy lsrael in Kanaän hê. Om in Kanaän te kom moes lsrael deur die Jordaanrivier. Die rivier was te vol. Om deur te kom, moes die priesters met hulle voete in die water van die Jordaanrivier staan, het die Here gesê. Wanneer hulle voete aan die water raak, sou die rivier se vloei afgesny word, sodat lsrael droogvoets deur die rivier kon gaan (Jos3 :13). Die Here het alles so laat gebeur,omdat Hy deur lsrael wou werk, daardie dag by die Jordaan en ook later in Kanaän.

Die Here wil deur hierdie gemeente van Hom werk. Hy leer ons vanoggend in
Josua 3 hoe dit kan gebeur.

Tema: Laat Die Here Deur Jou Werk

1. Die Here Werk Vir Jou (Israel in Egipte):

Hierdie geskiedenis van lsrael se intog in Kanaän begin in werklikheid met hulle uittog uit Egipte

lsrael was magtelose slawe in Egipte onder die tirannie van die destydse Farao. Israel was in ellende, maar kon vir hulleself niks doen nie. Hulle was slawe in Lees Verder…