Ons Kerkgebou

Argiewe

Christus die Seun -Jes.9:5,6 en Lk.1:31,32

Die Here het Jesaja gestuur om vir Juda te vertel dat ‘n kind, ‘n Seun gebore sal word (Jes.9:6). Die engel Gabriël het vir Maria vertel dat sy ‘n seun in die wêreld sou bring (Lk.1:31).

Ons weet dat hierdie Seun Christus is. Ons herdenk gedurende Desember sy geboorte.  Vanoggend kyk ons dieper na die openbaring in Jesaja 9 en Lukas 1 oor Christus, die Seun. As die Here wil en ons leef, kyk ons volgende Sondag na Christus die Lam en die Sondag daarna na Christus die Leeu.

 

Vanoggend dan: Christus die Seun.

 

Tema: Christus die Seun

 

  1. Christus die Seun van die mens

 

Gebore uit die maagd Maria – ‘n wonder!

Lees Verder…

Dit is net met Christus se hulp, dat ons God kan gehoorsaam soos Hy wil hê -1 Sam.15:22,23

Gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid….wat sê die Here vir ons daaroor? Die antwoord op die vraag is die tema vir vanoggend se preek.

 

Tema: Dit is net met Christus se hulp, dat ons God kan gehoorsaam soos Hy wil hê

 

  1. God verwag gehoorsaamheid aan Hom

 

Die Here leer ons in 1 Samuel 15 dat gehoorsaamheid vir Hom baie belangrik is. Wanneer die Here deur Samuel vir Saul opdrag gee om die ongelowige land Amalek met sy koning Agag en alles in die land om die lewe moet bring, omdat die land en al sy mense vriende van die duiwel was en vyande van God, is dit presies wat die Here verwag .

 

Wanneer die Here vir Adam beveel om nie van die vrug van die boom in die middel van die tuin te eet nie, is dit wat die Here wil hê (Gen.2:16,17).

 

Gee Hy vir Moses die opdrag om by Meriba met die rots te praat dan sal daar water uitkom, wil die Here dat Moses met die rots praat en niks anders nie, soos om die rots te slaan nie (Num.20:7,8).

Lees Verder…

Jesus Christus is die Eerste, die Laaste, die Lewende – ons hoef vir niks bang te wees nie -Op.1:17

Vanoggend is ons voorbereidingsdiens met die oog op nagmaal volgende Sondag as die Here wil. Binnekort is dit Kersdag. Ons het juis vanoggend na die diens ons kersprogram.

 

Tydens kersfees herdenk ons nie net die Here Jesus se geboorte en met nagmaal herdenk ons nie net sy dood nie. Daar gebeur baie meer. Met nagmaal en met die erediens op Kersdag, ontmoet ons Jesus Christus! Dit is ‘n geweldige gebeurtenis.

 

Ons leer vanoggend uit Openbaring 1 meer oor ‘n ontmoeting met die Here Jesus Christus en wat dit vir ons inhou.

 

Tema: Jesus Christus is die Eerste, die Laaste, die Lewende – ons hoef vir niks bang te wees nie

 

  1. Om Jesus Christus te ontmoet is oorweldigend.

 

Dit was ‘n Sondag. Johannes, Jesus se een dissipel, was op Patmos, ‘n klein Griekse eilandjie. Die Romeinse regering het Johannes soontoe verban, omdat hy aangehou het om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die Heilige Gees het Johannes daardie dag gelei in ‘n ontmoeting met Jesus Christus.

Lees Verder…

Jesus Christus, die Here bring ware gelowiges in ‘n gemeente bymekaar. -Ha.2:36,41,42

Dit is Hervormingsondag. In vanoggend se preek kry een van die belangrike geloofswaarhede van die Hervorming die aandag. Daardie kernwaarheid is: Christus alleen. Die erediens gaan oor Hom. Die jongmense wat vanoggend belydenis van hulle geloof gaan doen, bely geloof in ons Here Jesus Christus. Lewe in ‘n gemeente gaan oor Hom. Hierdie dag gaan oor Hom. Trouens, die hele lewe gaan oor Christus Jesus ons Here. Ons hoor dit in Paulus se geloofsbelydenis: Ek leef nie meer nie, Christus leef in my!

 

Tema: Jesus Christus, die Here bring ware gelowiges in ‘n gemeente bymekaar.

 

  1. Jesus is Christus en Here

 

Op Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees in Christus se kerk het Petrus onder leiding van die Heilige Gees met die mense daar in Jerusalem gepraat. Sy praat was in werklikheid ‘n preek. Petrus se preek het daardie dag ‘n hoogtepunt bereik met sy slotwoorde.

Lees Verder…

Lewe in die koninkryk van die hemel is lewe deur die Heilige Gees -Gal.5:25

In die vorige preek uit 2 Timoteus 3 het ons gesien en geleer dat die Here se Woord, die Bybel baie belangrik in die koninkryk van die hemel is. Die tema van daardie preek op die 16e September was: In die koninkryk van die hemel het God se Woord ‘n baie belangrike plek.

 

Vanoggend se preek gaan oor ‘n baie belangrike Persoon in die koninkryk van die hemel. Die Persoon is die Heilige Gees.

 

Tema: Lewe in die koninkryk van die hemel is lewe deur die Heilige Gees

 

  1. Jy kom deur die Gees in die koninkryk van die hemel (Gal.5:25)

 

Daar bestaan twee geestelike ryke. Die eerste ryk is ‘n baie slegte en verskriklike bose ryk. Dit is die ryk van die duiwel. Die Here openbaar aan ons in Ef.6:12 dat daar saam met die duiwel in sy ryk elke bose mag en gesag, elke bose gees wat oor hierdie sondige wêreld heers en elke bose gees in die lug is. Dit is ‘n ryk wat geestelik dood is en almal in hierdie ryk is daarop uit en dit is om geestelike verwoesting te wil saai.

Lees Verder…

In die koninkryk van die hemel het God se Woord ‘n baie belangrike plek. -2 Tim.3:16,17

Tot dusver was daar 3 preke in die reeks oor die koninkryk van die hemel. Ons het die volgende belangrike waarhede oor die koninkryk geleer:

Uit Matteus 3 – Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid.

Uit Johannes 3 – Om in die koninkryk van die hemel te kom, moet jy weergebore wees.

Uit Matteus 5 – Ons het niks, maar God gee vir ons alles om in sy koninkryk te kan leef.

 

Vanoggend hoor ons uit verskillende boeke van die Nuwe Testament dat die Bybel in die koninkryk van die hemel baie belangrik is.

 

Tema: In die koninkryk van die hemel het God se Woord ‘n baie belangrike plek.

 

  1. Wat die Bybel is – God wat met ons praat

 

Ons het waarskynlik elkeen een of meer Bybels. Wanneer ‘n mens ‘n Bybel het, gebruik jy die Bybel elke dag. Jy lees die Bybel. Jy ondersoek die Bybel en jy praat oor die Bybel. Ons het verskillende name vir die Bybel. Bybel, die Heilige Skrif of net Skrif en God se Woord is van die name wat ons gebruik wanneer ons van die Boek wat van God af kom, praat.

Lees Verder…

Wie niks voor God is, ontvang alles van Hom om in sy koninkryk te leef -Mt.5:3

Vanoggend se preek gaan oor een van die belangrike geheime van die koninkryk van die hemel. By verre die meeste mense op die aarde ken nie hierdie geheim nie. Dit is in werklikheid baie erg, want wie hierdie geheim van die koninkryk van die hemel nie ken nie, is nie in die koninkryk nie. So ‘n lewe buite die koninkryk stuur op die ergste rampspoed af.

 

Ons het die wondergenade van die Bybel, God se Woord. Die Here maak hierdie belangrike geheim van sy geestelike hemelryk vir ons oop. Ons almal het vanoggend die geleentheid om iets waarsonder ons nie kan klaarkom nie, te leer. Hierdie tyd in die erediens is dus genadetyd. Kom ons elkeen gebruik dit goed.

 

Tema: Wie niks voor God is, ontvang alles van Hom om in sy koninkryk te leef

 

  1. Die waarheid: God het alles en ek het niks

 

Die Here ons God het sy Woord aan ons gegee, sodat ons Hom kan ken. Elkeen wat die Bybel oopmaak, moet elke keer die Bybel oopmaak om Hom te leer ken. In die Bergrede van Jesus Christus leer ons God baie goed ken. In Mt.5:3 leer ons Hom ken as God wat alles het om oor sy koninkryk te regeer. Kom ons dink goed na oor wat Hy alles het. Dit is amper onmoontlik om alles te noem wat Hy het. Vir vanoggend se preek kyk ons na die volgende –

Lees Verder…

In die koninkryk van God is daar net wedergebore gelowiges -Joh.3:3

Ons is besig met ‘n reeks oor die koninkryk van God. In Johannes 3 word dit duidelik dat iemand wat nie weergebore of die ouer woord, wedergebore is nie, niks van die koninkryk van God af weet nie en ook nie in die koninkryk is en ‘n preek oor die koninkryk nie sal verstaan nie.

 

Daarom is dit belangrik om in ‘n reeks oor die hemelse koninkryk reeds aan die begin by weergeboorte uit te kom. Vanoggend se preek gaan juis daaroor.

 

Tema: In die koninkryk van die hemel is daar net wedergebore mense

 

  1. Jesus leer ons van die koninkryk van God

 

In Sondag 12 van die Heidelbergse Kategismus bely ons dat Jesus Christus deur sy Vader bestem en aangestel is om ons hoogste Profeet en Leraar te wees wat ons kom leer het van God se raad en wil oor ons verlossing.

Lees Verder…

Met nagmaal bely ek my geloof in Jesus Christus wat vir my aan die kruis gesterf het -1 Kor.11:26

“Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom” (1 Kor.11:26). Hierdie woorde staan in die Bybel in 1 Korintiërs 11. Elkeen wat die brief al gelees het, het op hierdie woorde afgekom. Hierdie woorde kom ook in die Nagmaalformulier voor. Elke gelowige wat gereeld nagmaal gebruik, hoor hierdie woorde dus vier keer ‘n jaar. Die kernvers vir vanoggend se preek, is daarom eintlik bekende woorde. Kom ons maak vanoggend seker dat ons weet wat die vers beteken.

 

Hierdie woorde is in werklikheid ‘n geloofsbelydenis.

 

Tema: Met nagmaal bely ek my geloof in Jesus Christus wat vir my aan die kruis gesterf het

 

  1. My geloof dat Christus het vir my gesterf het, is baie sterk en baie diep

Wanneer ek nagmaal toe kom, op staan en na die tafel toe kom en die brood eet en die wyn drink, verkondig ek die dood van Jesus Christus totdat Hy kom. Nagmaal het alles te doen met Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het.

Lees Verder…

Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid in jou lewe -Mt.3:2

Die uitdrukking “koninkryk van die hemel” of “koninkryk van God” kom gereeld in die Nuwe Testament voor. Ons het almal seker al van die koninkryk van die hemel gehoor. Hoe belangrik is die koninkryk van die hemel? Hoe raak die koninkryk van die hemel my? Wat is die koninkryk van die hemel? In die volgende reeks preke gaan ons, as die Here wil, luister na wat Hy vir ons oor die koninkryk van die hemel leer.

 

Tema: Die koninkryk van die hemel is ‘n werklikheid in jou lewe

 

  1. Die prediking van die koninkryk – Bekeer julle

 

Die Here het Johannes die Doper gestuur om die pad vir die Here gelyk te maak. Johannes se lewe op aarde het ‘n baie bepaalde doel gehad. Die een groot doel van sy lewe, ons kan sê sy een groot roeping in die lewe was om die pad vir die Here gelyk te maak (Mal.3:1).

Lees Verder…