Ons Kerkgebou

Argiewe

Ek doen goeie werke om my naaste vir Christus te wen, want ek is uit genade gered. -1 Pet 2:12 en 3:18

Ons word almal geraak deur die mense wat by die robotte met ‘n plakkaat wat vir hulp vra of met ‘n bakkie waarin hulle sonder woorde vra dat jy iets moet ingooi. Mens voel ongemaklik en jy wonder of jy moet help of nie.

 

In elke Gereformeerde gemeente is daar ‘n Diakonie. Baie diakens kan getuig dat daar net gevra moet word vir hulp met kos, klere, huisvesting of ander behoeftes en lidmate gee in oorvloed.

 

Wat is die beste wat jy vir die mens by die robot of die medegelowige in die gemeente kan doen? Vanoggend se preek is bedoel om God se Woord te verklaar waarin Hy ons leer om goed aan ander te doen, sodat dit nie net oor uiterlike dinge gaan nie, maar juis sodat daardie mens aan wie ek goed doen, Christus in my kan raaksien en vir Hom gewen kan word, of in die geval van iemand wat reeds ‘n Christen is, nog dieper en meer in Christus kan glo.

 

Tema: Ek doen goeie werke om my naaste vir Christus te wen, want ek is uit genade gered.

 

  1. Die opdrag – Doen goeie werke

Lees Verder…

Ek is een met Christus, daarom doen ek goeie werke waardeur ek geloofsekerheid kry -Joh.15:5

Elke mens wil graag sekerheid oor die belangrike dinge in jou lewe hê. My werk en my gesondheid is belangrik. Daarom wil ‘n mens sekerheid oor jou werk en jou gesondheid hê. Onsekerheid bring twyfel mee en breek ‘n mens af. Vra maar vir iemand wat vir ‘n hele ruk onseker was of jy nog ‘n werk gaan hê of nie. Vra maar vir die mens wat nie weet of jy gaan gesond word en of jy siker gaan word en sterf nie. Onsekerheid is vir ‘n mens baie sleg en breek jou af.

 

Die Here wil nie dat sy gelowige kinders in onsekerheid en twyfel leef nie. Hy wil veral nie dat sy gelowige kinders oor hulle geloof en verlossing onseker sal wees nie. Daarom gee die Here op verskillende maniere geloofsekerheid aan elke gelowige kind van Hom. Vanoggend leer ons dat God die goeie werke wat ek as Christen doen, gebruik om aan my geloofsekerheid te gee.

 

Tema: Ek is een met Christus, daarom doen ek goeie werke waardeur ek geloofsekerheid

kry

 

  1. Ek is uit genade een met Christus deur die Gees

Lees Verder…

Christus het ons lig vir die wêreld gemaak (verlos), deur ons goeie werke prys ons God vir sy genade -Mt.5:14-16

Goeie werke is baie belangrik vir elke ware gelowige, want deur my goeie werke word God geprys. Hy moet geprys word, want Hy het ons uit louter genade, sonder dat ons enigiets verdien het, deur sy Seun, Jesus Christus verlos.

 

Tema: Christus het ons lig vir die wêreld gemaak (verlos), deur ons goeie werke

prys ons God vir sy genade

 

  1. Jesus Christus is die Lig van die wêreld – Verlosser

 

“Julle is die lig vir die wêreld” (Mt.5:14). Aan die woord is Jesus Christus, tydens sy preek oor die koninkryk van die hemel op een van die berge in die omgewing van Kapernaum. Hy kon daardie woorde sê, want as Seun van God en Verlosser van sondaars, is Hy self die Lig vir die wêreld.

Lees Verder…

God het my uit genade verlos, daarom dank ek Hom met my goeie werke -Ps.40:9

Een van die eerste dinge wat ‘n ouer ‘n kind leer is om dankie te sê. Ouers verwag van kinders om altyd dankie te sê en sal nie huiwer om ‘n kind aan te spreek daaroor nie. Ons is grootgemaak om selfs vir die kleinste dingetjie soos ‘n sny brood of ‘n suikerpotjie dankie te sê en ons doen dit.

 

God is ook ‘n Ouer. Hy is ons hemelse Vader. Ons Vader in die hemel het wonderlike en eintlik onbeskryflike genade aan ons bewys. Hy verwag dat ek met my lewe dankbaarheid aan Hom sal bewys. Hy leer my in sy Woord dat ek Hom deur goeie werke vir sy genade moet dank.

 

Tema: God het my uit genade verlos, daarom dank ek Hom met my goeie werke

 

  1. God het my uit genade verlos

Lees Verder…

Die Heilige Gees maak my nuwer na God se beeld, daarom doen ek goeie werke -Ef.4:20,21,24

Die volgende aantal preke gaan oor twee baie belangrike geestelike waarhede in elke ware gelowige se lewe. Die twee waarhede kry ons in die vraag in Sondag 32: “Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is?” Die twee waarhede is verlossing deur Christus net uit genade en goeie werke en waarom ons steeds goeie werke moet doen.

 

Tema: Die Heilige Gees maak my nuwer na God se beeld, daarom doen ek goeie werke

 

  1. Ek is ‘n nuwe mens uit genade deur Christus

Lees Verder…

Dit gaan dit baie goed met jou, omdat die Here ‘n geestelike band met jou het -Ps.1:1,2,6

Verlossing uit genade is ‘n wonder in elke gelowige se lewe. In die volgende preekreeks gaan ons leer dat dit baie belangrik is dat ‘n ware gelowige hierdie genade in jou lewe moet wys. Ons gaan almal uit verskillende dele van die Here se Woord en uit Sondag 32 leer dat ons nie die Here se genade in ons lewe mag misbruik en op ons louere kan rus asof ons geestelik niks of min het om te doen nie. Die Here sal ons in sy Woord wys dat sy genade ‘n ware gelowige juis aanspoor, eintlik aanvuur om hierdie genade met alles wat jy het, uit te leef.

Tema: Dit gaan dit baie goed met jou, omdat die Here ‘n geestelike band met jou het

 

  1. Die band wat die Here met jou het

 

“Die Here lei die regverdiges op hulle pad” (Ps.1:6) is die woorde waarmee die eerste Psalm eindig. In die Hebreeus, die oorspronklike taal waarin die Psalm geskryf is, staan daar in werklikheid “die Here ken die weg van die regverdiges”.

Lees Verder…

Christus se kerk het ‘n ewige hemelse bestemming -Op.7:9

Hierdie is die laaste preek in die reeks oor die kerk van Christus. Die preek is uit Openbaring. God het die boek Openbaring laat skryf om sy kerk wat baie keer baie swaar in hierdie wêreld kry, moed in te praat, sodat die kerk, dit is die gelowiges, nie moedeloos word nie.

 

Luister dan vanoggend na die preek uit Openbaring, neem die Here se Woord ter harte, onthou wat jy gehoor het en gebruik die Here se Woord dat jy nie moedeloos en bekommerd en negatief word nie.

 

Tema: Christus se kerk het ‘n ewige hemelse bestemming

 

  1. ‘n Groot menigte – die kerk van Christus

Lees Verder…

Christus verwag dat gelowiges in sy kerk sy tug aan mekaar sal bedien -Mt.18:15 en 1 Tim.5:20

Elke gelowige wil tog graag deel van die ware kerk en nie deel van die vals kerk wees nie. Hoe weet mens jy is deel van die ware kerk van Christus. Daar is drie dinge wat duidelik wys of ‘n kerk waar of vals is. Vanoggend leer ons meer oor een van die dinge wat noodsaaklik is om ‘n ware kerk te wees, naamlik die tug wat Christus vir sy kerk gegee het.

 

Tema: Christus verwag dat gelowiges in sy kerk sy tug aan mekaar sal bedien

 

  1. Christus se kerk is die ware kerk

 

Christus het sy kerk losgekoop. Die prys wat Hy vir sy kerk betaal het, is oneindig veel meer werd as die suiwerste goud of die duurste silwer.  Die prys wat Jesus Christus vir sy kerk betaal het, was sy kosbare bloed (1 Pet.1:19). Christus het sy bloed en sy liggaam aan die kruis geoffer vir sy kerk. Sy kerk is nou nie meer gevangenes in die mag van die duiwel nie. Nee, Christus se kerk is nou die nuwe mensdom wat verlos en vrygespreek is en die ewige lewe het.

Lees Verder…

Nagmaal – Deur lewensverlies kry ek lewe terug -Eks.12:13

Het Israel se laaste nag in Egipte enige boodskap vir ons? Wat van die paaslam wat geslag is en die bloed van die lam wat aan elke huis van Israel se deurkosyne gesmeer is – wat sê die Here vir ons wat vanoggend nagmaal gebruik?

 

Tema: Nagmaal – Deur lewensverlies kry ek lewe terug

 

  1. Sonde bring die dood

 

Die nag van die veertiende dag van die maand wat Israel in die tcoekoms as die eerste maand beskou moes word, het die dood Egipte getref. Die Here het self deur Egipte gegaan. Hy het al die eersgeborenes, die oudste kinders laat sterf. Die Here het ook die diere met die dood getref.

Lees Verder…

Elkeen wat in Christus glo, het die genade ontvang om ‘n kind van God te wees -Joh.1:12

Vanoggend se erediens is ‘n voorbereidingsdiens. Ons het die genadetyd dat ons onsself geestelik kan ondersoek en diep oor ons geloof kan nadink, sodat elkeen van ons met ‘n opreg gelowige hart nagmaal kan gebruik, volgende Sondag as die Here wil en ons leef.

 

Tema: Elkeen wat in Christus glo, het die genade ontvang om ‘n kind van God te wees

 

  1. Jesus Christus het gekom om mense aan God te bind

 

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God” (Joh.1:1). So begin God se openbaring oor Homself aan die begin van die Evangelie van Johannes. Die openbaring hier in Joh.1:1-18 gaan hoofsaaklik oor die Woord, dit is die Seun van God, Jesus Christus. Die Here maak in hierdie hoofstuk aan ons bekend dat Jesus Christus God is.

Lees Verder…