Ons Kerkgebou

Argiewe

HK 1.4-My Verlosser bewaar my vir ewig-Joh.10:28

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

Inleiding:

Wanneer mens oor die woord “bewaar” dink, dan dink jy meesal om bewaar te word teen gevare vir jou lewe op aarde. Daar is niks mee fout om so te dink en om daaroor te bid nie. Die fout kom daarby in wanneer ons net vir hierdie lewe bewaar wil word. In ons belydenis gaan dit ook daaroor om bewaar te word vir ons eintlike lewe, dit is ons geloofslewe. Dit gaan dus oor die bewaring van ons geestelike lewe in die eerste plek.

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

1. Jesus Christus gee die ewige lewe

Die ewige lewe is die ware lewe

Lewe wat is lewe? Met hierdie vraag kan mens jou seker baie lank besig hou, indien jy wil. Daarin stel mens nie in ‘n erediens belang nie. In ‘n erediens gaan dit hoofsaaklik oor wat God sê. Wat sê God van lewe?

2 Kor.4:18 “Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, Lees Verder…

HK 1.3-Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag-Joh.8:31-36

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

Inleiding:

Die troos, die goed wat jy wat aan Christus behoort, het, is dat jy ook van al die heerskappy, die mag van die duiwel verlos is. Die duiwel het nie meer mag oor jou nie. Hieroor gaan die preek vanaand.

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

  1. Die duiwel se mag verslaaf

Die duiwel het baie mag

Eintlik moet mens sê: Die duiwel het baie mag gehad, want Christus het dit verander.

Hy het mag oor die dood (Hebr.2:14 – Jesus Christus het gekom om die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig ).

Hy het mag oor sondaars se lewe (Joh.8:34 – Jesus sê: Dit verseker ek julle: Elkeen wat sonde doen is ‘n slaaf van die sonde).

Met hierdie mag vernietig hy mense (1 Pet.5:8 – Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind).

Na die sondeval, het die duiwel hierdie mag ontvang. Dat die duiwel mag Lees Verder…

HK 1.2- Ek weet ek behoort aan my Verlosser – 1 Pet.1:18,19

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

Inleiding:

Indien mens kon vra, sou enigiemand in Haïti na die aardbewings vir jou kon sê niks in die wêreld is vas en seker nie – nie die hoogste berg nie, nie die stewigste fondament nie, nie die vaste grond van die aarde waarop mens staan nie, niks is seker nie.

Aardse sekerheid, dit bestaan nie. Maar sekerheid in die koninkryk van die hemel bestaan wel. Jy kan hierdie sekerheid hê terwyl jy op hierdie onseker aarde leef. Die sekerheid wat jy het is dat jy aan jou Verlosser behoort.

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

1. Ek het geloofsekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid, maar nie sommer enige gewone sekerheid nie, nee, Petrus het hier oor geloofsekerheid geskryf.

Petrus het geskryf aan gelowiges onder baie moeilike omstandighede. Hy het geskryf aan mense wat alles verloor het en in baie onsekere omstandighede geleef het. Geloof word nie bepaal deur omstandighede nie. Jou verhouding met Christus word nie bepaal deur Lees Verder…

HK1.1 – Op die vraag na jou enigste troos, is die enigste antwoord: Christus – Joh.6:66-68

Tema: Op die vraag na jou enigste troos is die enigste antwoord: Jesus Christus

Inleiding:

Wat is die belangrikste in jou lewe? Anders gestel: Wat het die grootste invloed op jou lewe?  Dit is ‘n vraag waaroor mens goed moet nadink. Eintlik is dit maar net die eerste vraag van die Kategismus in ander woorde gesê. Hoe sal jy as Gereformeerde gelowige hierdie vraag beantwoord? Daar is op hierdie vraag in werklikheid net een antwoord en dit is Jesus Christus. Ons kyk vanaand net na die eerste vraag van Sondag 1 en ons kyk daarna in die Lig van Johannes 6.

Tema: Jesus Christus is tot in ewigheid jou enigste Verloosser

  1. “Jou” – jou persoonlike geloofsbelydenis

Die Here praat met jou persoonlik

Die eerste vraag in die Heidelbergse Kategismus is ‘n persoonlike vraag: “Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?” In die Kategismus is die heel eerste vraag ook nie die einde van die persoonlike geloofsvrae nie. Hierdie persoonlike vrae kry mens regdeur hierdie belydenisskrif: “Waaruit ken jy jou ellende?” (Sondag Lees Verder…

Groei 10-Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk – 2 Pet.1:10,11

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

Inleiding:

‘n Opregte gelowige is ‘n geestelike aktiewe mens. Vanoggend kom ons by die einde van hierdie reeks oor geestelike groei. Die tema vir vanoggend se preek kan ‘n mens sê, is die samevatting van al nege die vorige preke.

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

1. God kies en roep jou

Die genade van verkiesing en roeping

Een van die grootste en kosbaarste dinge wat God vir jou kan doen, is om jou te kies om aan Hom te behoort.

Waarom is om gekies te word, of dan God se verkiesing, ook bekend as die uitverkiesing, so ‘n groot genade?

Wel, dit het alles begin in die paradys die dag toe ons eerste voorouers hulle rug op die Here gedraai het en die duiwel as hulle vriend en raadgewer aanvaar het. Eintlik moes God na daardie dag alle mense in die mag van die duiwel, die sonde en die ewige Lees Verder…

Groei 9 – Groei geestelik sodat jy Christus kan ken en lewe – 2 Pet.1:8,9

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

Inleiding:

Vanoggend is ons by die vraag: Wat gebeur met jou indien jy geestelik groei en wat gebeur met jou, indien jy nie geestelik groei soos die Here jou leer in 2 Pet.1:5-7 nie. Die tema van die preek is daarom: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe.

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

1. Christus is die lewe

Jesus Christus is die Seun van die lewende God

Die Naam Seun van die lewende God vir Jesus wys daarop dat Jesus Christus self God is. Omdat Christus God is, is Hy lewe en het Hy alle lewe. Dit beteken Christus is die enigste Bron van lewe. Ons lees in Joh.1:3 “Alles het deur Hom tot stand gekom: Ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.”

Hy gee lewe

Christus gee lewe. Hy gee lewe deur sy kruisiging en opstanding. Die mensdom was vasgevang in die greep van die duiwel, sonde en die Lees Verder…

Groei 8 – Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense – 2 Pet.1:7, Lk. 10:37b

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

Inleiding:

Om lief te hê behoort nie ‘n swaar las en verpligting te wees wat mens eintlik nie kan nakom nie. Nee, die Here leer ons dat om liefde te bewys, jou geestelik verryk. Vanoggend se preek, die agtste in die reeks, gaan oor geestelike verryking deur liefde te bewys.

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

1. Liefde benodig

Watter mens het liefde nodig?

Die wetgeleerdes in die tyd toe Jesus op aarde geleef het, het geglo en geleer dat mens net die Wet nodig het vir jou lewe. Hulle het die Wet daarom opgedeel in 613 (248 positief = moet en 365 negatief = mag nie) verskillende wette wat mens nodig het om verlos te word en die ewige lewe te ontvang. God het reeds in die Ou Testament bekend gemaak en Jesus het in die Nuwe Testament geleer dat liefde die grootste gebod is. Liefde is die grootste gebod, omdat geen mens sonder liefde kan leef nie. Wie het almal Lees Verder…

Groei 7 – Verryk jouself deur medelidmaatliefde – 2 Pet.1:7, 1 Joh.4:21

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde!

Inleiding:

Ons leef in ‘n goddelose tyd (Ef.5:16). Die duiwel hits ongelowiges aan om al meer en al nuwer sondes uit te dink en te doen. Wat kan mens as opregte gelowige doen, om nie deur die sondige wêreld meegesleur te word nie, maar in die hemelryk naby God te leef?

Die Here leer ons dat jy deur geestelik te groei kan keer dat jy soos die wêreld  word. Daarom is ons besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend se preek gaan daaroor dat jy geestelik moet groei deur jouself te verryk met liefde vir medelidmate.

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde

  1. Medelidmaatliefde bely

Die Here wil dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk

Die Here leer jou in Petrus se preek oor geestelike groei dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk.

Om lief te hê, is ‘n opdrag wat mens deur die hele Bybel kry. Die opdrag om lief te hê, kry mens reeds in die Ou Testament (Lev.19:18) en by herhaling in die Nuwe Testament. Lees Verder…

Groei 6 – Leef elke dag vir die Here soos Hy wil – 2 Pet.1:6, Spr.1:7

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

Inleiding:

Om geestelik te groei is baie belangrik en baie noodsaaklik vir elke lidmaat in die gemeente. Ons is die afgelope kwartaal besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend is die sesde preek oor geestelike groei. Watter effek het die Here se Woord op jou? Anders gestel: Hoe het jy nadat jy die preke gehoor het en dalk weer die Bybel gaan lees het, geestelik gegroei? Dit is nodig vir elkeen om selfondersoek te doen, anders kan dit maklik gebeur dat die duiwel die Woord wegneem uit jou gedagte en jou hart. En dit sal rampspoedige gevolge vir jou hê. Kom ons luister dan vanoggend weer met aandag na wat die Here vir elkeen van ons oor geestelike groei leer.

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

  1. Dit is die Here voor Wie jy leef

Om die woord “godsvrug” reg te verstaan, is dit nodig om seker te maak jy ken God goed genoeg. Wanneer mens God goed ken, besef jy Lees Verder…

Groei 5 – Hou aan om geestelik te groei – 2 Pet.1:6 en 2 Kor.4:16-18

Tema: Hou aan om geestelik te groei

Inleiding

“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou”, is die woorde van ‘n gelowige man aan die einde van sy lewe – ‘n lewe waarin hy meer as eenkeer moes vlug om nie doodgemaak te word nie, meer as eenkeer ter wille van sy geloof in die gevangenis was en in sy lewe so erg aangeval is, omdat hy ‘n Christen was, dat hy vir dood agtergelaat is.

Ten spyte van al hierdie terugslae kon hy bely: “Ek het die geloof behou.” Om aan te hou glo, is waaroor vanoggend se preek gaan.

Tema: Hou aan om geestelik te groei

1. Ons moeilike omstandighede

Paulus en almal saam met hom

Gelowiges het dit nie maklik hier op aarde nie. Paulus en almal saam met hom, wat in God se koninkryk gewerk het, moes dit onder baie moeilik omstandighede en met sterk teenstand doen.

Paulus skryf daarvan in 2 Kor.4. Luister na sy woorde: Gedurig dra ons die dood van die Here Lees Verder…