Ons Kerkgebou

Argiewe

Groei 1 – Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk 2 Pet.1:5a

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

Inleiding:

Lewe in die koninkryk van God is lewe teen die wêreld en lewe met God. Hierdie lewe begin by geloof. Maar, geloof bly nie dieselfde nie. Geloof groei. Vanoggend begin die reeks oor geestelike groei as tweede deel van ons geestelike jaartema.

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

  1. God regeer sy koninkryk

God regeer sy koninkryk volgens ‘n bepaalde plan

God het Homself aan Abraham bekend gemaak as die Verbondsgod wat sy koninkryk op ‘n bepaalde manier regeer. Hoe lyk hierdie regeerplan?

Hy red mense uit ‘n staat van verlorenheid. Abraham het as sondige mens in Ur tussen die heidene gebly en afgode gedien. God het hom daaruit gehaal. Uit die Nuwe Testament weet ons dat God sondaars deur Jesus Christus uit die mag van die duisternis ruk en in sy koninkryk onder heerskappy van Jesus Christus bring.

Hy lei die mens wat hy gered het deur sy Woord en sy Gees in ‘n nuwe lewe met Hom. Die Here Lees Verder…

Groei 3 – Ken die Here meer en meer – 2 Pet.1:5, Ps.1:1-3

Tema: Ken die Here meer en meer

Inleiding:

Ons is besig met die reeks oor geestelike groei uit 2 Pet. 1:5-7. Net sodat elkeen dit weer besef, daardie verse noem nie net ‘n lys belangrike geestelike waardes een na die ander op nie. Nee, die Here beskryf daar geestelike groei wat begin by geloof en groei tot liefde vir alle mense. Hierdie is die derde preek. Vanoggend gaan daaroor dat jy jou deugsaamheid met kennis sal verryk. Daarom is vanoggend se tema: Ken die Here meer en meer.

Tema: Ken die Here meer en meer

  1. Die Bron van kennis

Waar en hoe kry ‘n mens kennis van die Here?

Nie by mense nie

Die eerste wat ons moet weet, is dat jy nie kennis van die Here by mense kry nie. God die Heilige Gees is binne in mense. Hy weet presies wat binne in mense aangaan. Hy het die digter van Psalm 1 laat neerskryf dat mense goddeloos, sondig en ligsinnig is.

Mense is goddeloos. Dit beteken mense lewe eerder sonder God as met Hom. Mense is Lees Verder…

Groei 4 – Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk – 2 Pet.1:5

Tema: Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk

Inleiding:

Hierdie verse in die Bybel oor geestelike groei behoort vir elkeen baie interessant te wees, want die Here leer mens hoe om geestelik te groei. Maar die verse behoort vir elkeen meer as net interessant te wees, dit behoort vir elkeen baie belangrik te wees, want niemand wil tog ‘n dooie geloof hê wat nie groei nie. Die reeks preke is daarom bedoel om elkeen toe te rus om geestelik te groei. Elkeen wat die preke hoor, is veronderstel om dit wat jy gehoor het, deel van jou lewe van elke dag te maak.

Maar die preke is nie net vir ‘n deel van die gemeente bedoel wat gereeld in die erediens is nie. Die hele gemeente is veronderstel om geestelik te groei. So, die van ons wat gehoor het, sal dit moet vertel aan die wat nie gehoor het nie, en ons is veronderstel om ook op mekaar ag te gee, sodat ons almal wel geestelik groei.

Kom ons leer dan vanoggend Lees Verder…

Groei 2 – ‘n Lewe wat pas by geloof in God – 2 Pet.1:5, Jer.17:7,8

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

Inleiding:

Geloof wat groei, is ware lewende geloof. Geloof groei nie vanself nie. Die Here leer ons daarom in 2 Pet. 1:5-7 hoe ‘n mens se geloof groei. Hy leer ons ook wat elkeen, ook jy, kan doen om jou geloof te laat groei. Omdat niemand tog ‘n dooie nuttelose geloof wil hê nie, behoort elkeen van ons, ons in hierdie twee baie belangrike verse te verdiep. Kom ons doen dit nou in die erediens!

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

  1. Geloof is die lewende verhouding met God

Geloof het alles te doen met jou verhouding met God

Waaroor gaan geloof nou eintlik? Gaan dit daaroor dat mens in die hemel kan kom en nie hel toe gaan nie? Gaan dit daaroor dat mens deur geloof gehelp kan word wanneer jy een of ander probleem het? Gaan dit daaroor dat jy ‘n beter mens kan wees wat minder verkeerd doen as iemand wat nie glo nie?

Nee! Geloof beteken om God as volmaak betroubaar te Lees Verder…

1 Tes 5:11 Versterk mekaar

Tema: Versterk mekaar

Inleiding:

Indien die wederkoms van Christus in ‘n mens se hart leef, sal jy daaroor praat, veral met ander gelowiges wat saam met jou in die gemeente leef. Jy sal veral daaroor praat om ander gelowiges te versterk, want ons leef in ‘n gebroke wêreld onder druk van baie kante en ons het almal versterking nodig.

Tema: Versterk mekaar

1. Christus se wederkoms is ‘n werklikheid

Christus kom regtig weer

Christus kom regtig weer. Sy wederkoms is naby en die dag sal heeltemal onverwags aanbreek. Die laaste twee hoofstukke in die eerste brief aan die gemeente in Tessalonika gaan juis oor die wederkoms van Christus. Paulus het geskryf om enige onkunde in die gemeente op te klaar en om die gemeente te herinner dat hulle baie goed weet dat Christus weer sal kom, dat sy    wederkoms onverwags sal wees en dat hulle gereed moet wees vir daardie dag.

Die wêreld om ons maak vir baie dinge gereed. Tans is die groot saak die sokker wêreldbeker. Volgende keer sal die wêreld vir die Olimpiese spele Lees Verder…

Hebr 10:25 Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

Inleiding:

Almal in die kerk van Christus se lewens stuur af op die grootste kerklike byeenkoms van alle tye wanneer ons by Christus en by God in die hemel bymekaarkom. Tot dan, wil Christus dat sy kerk op aarde byeenkomste hou en veral wil Hy dat gelowiges mekaar aanmoedig om daarheen te gaan.

Tema: Moedig mekaar aan na die gemeentebyeenkomste

1. Christus bring gelowiges bymekaar

Die dissipels het bymekaar gekom

Christus het die dissipels se lewens heeltemal verander. Hy het hulle geleer van sy sterwe en opstanding en hemelvaart. Wat Hy gesê het, het Hy alles waar laat word. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding het die dissipels bymekaar gekom. Na sy hemelvaart het hulle steeds bymekaar gekom. Hulle was juis saam toe die Heilige Gees op Pinkster uitgestort is (Hand.2:1).

Die eerste gemeente was daagliks saam

Wat ons by die eerste dissipels gesien het, het presies so in die eerste gemeente gebeur. Diep onder die indruk van Jesus se kruisiging en opstanding en hemelvaart het die Lees Verder…

Gal 6:2 Dra mekaar se laste soos Christus vra

Tema: Dra mekaar se laste soos Christus vra

Inleiding:

Die kerk is Christus se kerk. Hierdie gemeente is Christus se gemeente. Christus het alles vir sy kerk gegee. Hy wil nou dat sy kerk, dat hierdie gemeente op ‘n sekere manier vir Hom en teen die duiwel en die sonde moet lewe. Van oggend leer ons hoe ons volgens Gal.6:2 moet lewe soos Christus van ons verwag.

Tema: Dra mekaar se laste soos Christus vra

  1. Ons laste

Ons dink eerste aan liggaamlike laste

Gal.6:2, “Dra mekaar se laste” is ‘n baie bekende vers onder gelowiges. Die laste waaraan ons gewoonlik dink, is liggaamlike laste. Siekte is seker die liggaamlike las waaraan ons eerste dink. Die tweede las is waarskynlik armoede. Hierdie laste kry dikwels aandag. Dit is belangrik en ook reg so.

Maar, hoe belangrik liggaamlike laste ook mag wees, praat die Here hier nie van liggaamlike laste nie, maar in werklikheid van geestelike laste.

Die Here praat van geestelike laste

Waarom kan mens sê dat die Here hier van geestelike laste praat? Kom ons kyk eers na die Lees Verder…

Kol 3:16 Leer mekaar van Christus

Tema: Leer mekaar van Christus

Inleiding:

Paulus was in die gevangenis toe hy die brief aan die Kolossense geskryf het. Die gemeente in Kolosse was ‘n sterk gemeente van Christus met al die bedrywighede wat die gemeentes destyds gehad het.

Wat is die belangrikste wanneer mens in die gevangenis is? Waaroor skryf Paulus sy brief aan die gemeente in Kolosse? Hy skryf oor Christus! Wat was die boodskap wat die gemeente moes hoor? Christus!

Die belangrikste in jou lewe, die belangrikste in ‘n ware Gereformeerde gemeente is Christus! Daarom is die tema uit Kolossense 3: Leer mekaar van Christus!

Tema: Leer mekaar van Christus

1. Die boodskap van Christus is vir jou

God het ‘n dringende boodskap vir alle mense

Die wêreld sonder Christus is ‘n wêreld wat verlore gaan. Die mens wat net van Christus weet, al is dit selfs baie van Christus weet, maar in wie se hart Christus nie leef nie, is ook ‘n mens wat verlore gaan. Verlore gaan beteken jy is in die mag van die duiwel en die sonde en die dood. Lees Verder…

Gal.5:13 Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

Tema: Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

Inleiding:

‘n Lewende lidmaat in die ware kerk van Christus is ‘n lidmaat wat besig is met dit wat Christus wil. Vanoggend hoor ons dat Jesus Christus wil dat gelowige lidmate wat deur Hom vrygemaak is, mekaar moet dien.

Tema: Benut julle vryheid in Christus deur mekaar te dien

1. Christus het julle vrygemaak

Jesus het sy hemelse vryheid prysgegee

Jesus Christus, Seun van die lewende God het sy lewe in die hemel verlaat en Homself laat inperk as mens hier op aarde. Die Seun van die lewende God wat in hemelse majesteit geleef het, het alles prysgegee en Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem (Fil.2:7).

Hy Homself ook oorgee om gevangene te wees

Hy het Homself gewillig oorgegee om gevange geneem te word, asof Hy ‘n misdadiger was. Hy het Homself oorgegee om onskuldig veroordeel te word en saam met die ergste misdadigers op Golgota gekruisig te word. Jesus Christus het sy volkome vryheid prysgegee om ‘n gevange te word van Lees Verder…

1 Pet.4:7,9 Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Tema: Wees gasvry teenoor mekaar, want Jesus kom amper weer

Inleiding:

Almal van ons weet wat dit is om gereed te maak. Ons het dit die afgelope twee maande gedoen. Ons het gereed gemaak vir die einde van die jaar se vakansie. Ons het gereed gemaak om weer te begin werk. Gesinne het gereed gemaak vir studente wat universiteit of kollege toe moes gaan of vir jongmense wat die eerste keer moes gaan werk. Wanneer jy gereed maak vir iets, is jy hoofsaaklik daarmee besig. Jy dink daaroor, jy praat daaroor, jy doen iets daaraan.

Die preek uit 1 Pet.4 gaan oor ‘n baie groot geleentheid waarvoor omtrent niemand gereed maak nie. Die groot geleentheid is Christus se wederkoms. Hoe vreemd is dit nie, dat omtrent niemand dink of praat oor Christus wat weer kom nie en dat omtrent niemand iets daaraan doen nie.

Vanoggend se preek is bedoel om ons ernstig aan te spreek hieroor en om toe te rus, sodat ons sal begin gereed maak vir die belangrikste dag in die geskiedenis Lees Verder…