Ons Kerkgebou

Argiewe

Christus se hemelvaart laat my getuig…verwonderd…lewe! -Joh.14:2,3,16-19

Vandag is hemelvaartdag. Met hierdie erediens herdenk ons, soos elke jaar, die wonder en die genade van Christus se hemelvaart.

 

Tema: Christus se hemelvaart laat my getuig…verwonderd…lewe!

 

  1. Die waarheid van Christus se hemelvaart laat my getuig!

 

Die getuienis oor Christus se hemelvaart is gesagvol en waar.

Lees Verder…

God, by Wie lewe is, roep ‘n sondige mens na Hom toe -Gen.3:8,9

God roep jou. Hy roep jou deur sy Woord: Hy roep: Waar is jy? Met hierdie woorde roep Hy jou na Hom toe. Dat Hy roep, beteken daar is nog genadetyd. Antwoord op God se roep. Antwoord elke dag, dat jy kan lewe.

 

Tema: God, by Wie lewe is, roep ‘n sondige mens na Hom toe

 

  1. Sonde verwyder ‘n mens van God af weg

 

Adam en Eva het in die volmaakte wêreld geleef; en al die diere saam met hulle. Die heel beste van hulle volmaakte wêreld, was dat hulle ‘n volmaakte verhouding met God gehad het. Hulle is na God se beeld geskep. Hulle het God reg geken, Hom uit hulle harte liefgehad en was bestem om ewig saam met Hom te leef. Die Here het hulle aangestel om sy skepping te bewerk en te bewaak. Hulle moes oor die hele skepping, oor al die diere en voëls heers.

Lees Verder…

Die Here se wil vir kinders en ouers -Ef.6:1,4

Een van die groot gesinskrisisse van die moderne tyd is die verhouding ouer-kind in die huis. Hierdie krisis maak gesinne seer. Kinders leef verward. Ouers leef bekommerd. Sommige gesinne is in ‘n benarde posisie, omdat ouers en kinders se verhouding baie sleg is. Hierdie situasie kan verander wanneer ouers en kinders die Here se Woord oopmaak en Ef.6:1-4 in die huis toepas.

 

Die Here is die Een wat ouers en kinders vir mekaar gee. Hy laat ouers en kinders nie aan hulleself oor nie. Hy gee sy Woord waarin Hy vir ouers en kinders die weg wys. Hy gee sy Heilige Gees om ouers en kinders te lei om te leef so Hy wil en wat vir ouers en kinders die beste is.

 

Tema: Die Here se wil vir kinders en ouers

 

  1. Die Here maak sy wil aan kinders en ouers bekend

Lees Verder…

Salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het -Eks.14:31

Die Gereformeerde kerk Akasia herdenk hierdie jaar ons veertigste betsaansjaar. Seker almal van ons het twee gevoelens in ons. Die eerste is ‘n gevoel van dankbaarheid oor die Here se genade in hierdie gemeente van Hom se lewe. Die tweede gevoel is ‘n onrustigheid oor die kerk in Suid-Afrika, ook oor hierdie gemeente waaraan ons behoort, omdat dit duidelik is dat Christus se kerk al kleiner word.

 

God praat met ons. Kom ons luister vanoggend na wat ons genadige en getroue Verbondsgod vir ons in Eksodus 14 sê.

Tema: Salig is dié wat nie gesien het nie en tog geglo het

 

  1. Wat Israel gesien het en wat ons sien

Die Rooisee was deel van die Indiese Oseaan wat Afrika en Asië van mekaar geskei het. Op hulle tog na Kanaän het Israel langs die Rooisee kamp opgeslaan. Kort na Israel uit Egipte verlos is het hulle skielik gesien dat die Egiptenaars hulle agternasit. Hulle het die weermag in aantog gesien, seshonderd van Egipte se beste strydwaens. Hulle het die dood gesien aankom – voor hulle die Rooisee…agter hulle die Egiptiese weermag. Israel het hulleself in ‘n doodloopstraat gesien. Hulle het gesien dat self Moses magteloos was om iets te doen. Hulle het reageer op wat hulle gesien het. Hulle was baie bang, en het benoud na die Here geroep en Moses verwyt.

Lees Verder…

Van verleentheid tot verwondering -Lk.24:3,4,10-12

Jesus Christus, ons Here, het regtig opgestaan! Mens kan of in verleentheid wees oor Jesus se opstanding of jy kan vol verwondering daaroor wees. Destyds met Jesus se opstanding was daar verleentheid en daar was verwondering. Vandag is dit steeds so. Kom ons kyk vanoggend in die lig van God se Woord na die Here Jesus se opstanding en ons maak ons geloof en ons getuienis nog vaster oor hierdie baie belangrike waarheid in elkeen van ons se lewe….die waarheid dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood.

 

Tema: Van verleentheid tot verwondering

 

  1. Verleentheid oor Jesus se opstanding

 

Jesus is die Vrydag gekruisig. Die Saterdag was die Joodse Sabbat en almal het die Sabbat onderhou. Vroeg die Sondagoggend, toe die Sabbat verby was, het ‘n groep vroue na Jesus se graf gegaan om soos die gewoonte was, sy liggaam te gaan balsem en te versorg. Op pad het hulle nog gewonder hoe hulle in die graf sal kan inkom, want ‘n groot klip het die ingang van die graf toegemaak (Mk.16:3.)

Lees Verder…

Vergifnis gee aan ons lewe! -Lk.23:34

“Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie”, het Jesus daardie Vrydag aan die kruis gebid (Lk.23:34). Elke mens het daardie gebed nodig. Sonder hierdie gebed van Jesus kan niemand leef nie. Sonder hierdie gebed is daar nie sprake van Goeie Vrydag nie. Kom ons kyk vanoggend dieper na hierdie gebed van ons Verlosser, sy gebed dat sy Vader sondaarmense sal vergewe.

 

Tema: Virgifnis gee aan ons lewe!

 

  1. Die gebed vir vergifnis

 

Vader – Die Seun van die lewende God is aan die Woord. Hy bid. Met hierdie gebed het Hy ook gedoen wat sy Vader Hom opgedra het om te doen. Jesus was die Christus. Hy is deur die Heilige Gees gesalf en openlik aangewys om ook ons enigste Hoëpriester te wees. ‘n Hoëpriester se werk was om te offer en vir die verbondsvolk in te tree. As Hoëpriester het Jesus Homself geoffer en het Hy sy gebed voor sy Vader gebring.

Lees Verder…

Die boodskap van die gekruisigde Christus – onsin en aanstoot of krag van God en en wysheid van God -1 Kor.1:22-24

Dit is Paastyd. Dit is tyd om oor Jesus Christus die gekruisigde te preek. Wie tydens Paastyd oor die gekruisigde Christus preek en na ‘n erediens kom om na ‘n preek oor die gekruisigde Christus luister, moet weet dat jy vir baie in die wêreld aanstoot gee en vir baie ander met onsin besig is. Hierdie is die mening van baie in die wêreld. Teenoor hierdie mening oor die Evangelie van die gekruisigde Christus, staan die Christengelowige. Elke ware gelowige is tydens paastyd in ‘n erediens, juis om na ‘n preek oor die gekruisigde Christus te luister. Vir elke ware gelowige is die Evangelie die krag van God en die wysheid van God.

 

Tema: Die boodskap van die gekruisigde Christus – onsin en aanstoot of krag van God en

en wysheid van God

 

  1. God red sondaars wat glo deur die prediking van Christus wat gekruisig is

 

Timoteus het in ‘n Christelike huis groot geword. Hy was nog maar ‘n klein seuntjie toe het sy ouma en sy ma vir hom al uit die Bybel gelees en van Jesus Christus vertel. Timoteus het gehoor en in Christus geglo. Daarom kon Paulus later in Timoteus se lewe vir hom skryf: “..jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Jesus Christus” (2 Tim.3:15).

Lees Verder…

Die boodskap van die kerk -Lk.1:46

In Lk.1:46-56 het ons Maria se loflied toe sy by Elisabet was wat haar eerste seun verwag het. Maria was veel meer as net Jesus se ma. Sy het in haar eerste Seun ook haar Verlosser gesien en in Hom geglo. As gelowige in Christus, was sy deel van sy kerk hier op aarde.

 

In haar lied dra Maria ‘n baie sterk boodskap oor God ons Verlosser uit. Die Here leer ons deur hierdie loflied van Maria dat elke Christengelowige en almal saam, dit is Christus se kerk, ‘n baie sterk verlossingsboodskap het om te vertel.

 

Tema: Die boodskap van Christus se kerk

 

  1. God se verlossing raak my persoonlik

 

Lukas het in die evangelie wat hy geskryf het Maria loflied aan God opgeneem. Hierdie lied is ‘n getuienis van Maria se geloof in Jesus Christus. Haar loflied getuig ook dat God se verlossing haar persoonlik raak.

Lees Verder…

Die kerk van Christus is deur die Heilige Gees ‘n geval van “ons”, en nie van “ek en julle” nie. -1 Kor.12:12,13

Hier is ons vanoggend saam as kerk van Christus, as sy gemeente. Hoe voel en dink jy oor almal wat vanoggend hier saam met jou is? Die vraag moet eintlik anders wees. Wat leer die Here elkeen van ons oor ons verhouding met mekaar en hoe wil Hy hê moet ons oor mekaar dink en voel en met mekaar saamleef? Uit 1 Korintiërs 12:12-31 is die tema van vanoggend se preek:

 

Tema: Die kerk van Christus is deur die Heilige Gees ‘n geval van “ons, en nie van “ek

            en  julle” nie.

 

  1. Daar is net een Heilige Gees

 

Ons is ‘n gemeente van Christus, die Gereformeerde kerk Akasia, deur die Heilige Gees. Onmiddellik moet elkeen van ons besef: Die kerk is geestelik en anders. Trouens, die kerk van Christus is baie anders en baie meer as  ‘n gewone vereniging of organisasie. Ek moet dus heeltemal anders optree as in ‘n ander organisasie.

Lees Verder…

Die wonder van die erediens -Ps.122:1

‘n Baie belangrike deel van Christus se kerk is die erediens. Elke Sondag is daar ‘n erediens. Besef ons nog wat presies in ‘n erediens gebeur? Vanoggend se preek is bedoel dat ons uit Psalm 122 weer sal leer en ook meer sal leer van die wonder van die erediens.

 

Tema: Die wonder van die erediens

 

  1. Die Here wil my Sondag in die erediens by Hom hê

Dit is baie duidelik in Psalm 122, ‘n Psalm van Dawid, dat Dawid gaande oor Jerusalem is. Waarom so? Die stad was indrukwekkend, ja. Maar Dawid praat in Ps.122:1 van “die huis van die Here.” Die huis van die Here is die tempel, of soos in Dawid se tyd, die tabernakel. Die eintlike rede is omdat die tempel daar was. Die tempel, of dan in Dawid se tyd, die tabernakel, die huis van die Here, was in Jerusalem. Die verbondsark was in die tabernakel, die altaar waar die offers gereeld gebring is, was daar, die allerheiligste waar die hoëpriester een keer per jaar op die groot Versoendag, die belangrike offer vir die volk gebring het, was daar. Al hierdie dinge het gewys dat die Here op ‘n baie spesiale en unieke manier by sy volk teenwoordig was.

Al die godsdienstige dinge wat in die tabernakel en later in die tempel gebeur het, kan ons in die Nuwe Testamentiese kerk op die erediens van toepassing maak . Lees Verder…