Ons Kerkgebou

Argiewe

Christus se verhouding met sy kerk en sy kerk se verhouding met Hom is ‘n liefdesverhouding -Joh.15:9

Wanneer ‘n mens oor Christus se kerk dink of praat of preek, kan jy nie anders nie as oor liefde te dink of te praat of te preek nie. Jesus se woorde in Joh.15 getuig van sy liefde vir sy kerk en sy opdrag aan sy kerk om Hom lief te hê. In Joh.15 leer Jesus Christus ons dus dat sy verhouding met sy kerk ‘n liefdesverhouding is en dat Hy van sy kerk verwag om ‘n liefdesverhouding met Hom te hê.

 

Tema: Christus se verhouding met sy kerk en sy kerk se verhouding met Hom is ‘n

liefdesverhouding

 

 1. Christus se verhouding met sy kerk is ‘n liefdesverhouding

 

Christus het sy kerk lief. Die woorde in Joh.15 is deel van Jesus se baie diep gesprek die aand van sy gevangeneming. Jesus het met sy dissipels gepraat. Dit is belangrik om altyd te onthou dat die dissipels nie net twaalf mense was wat Jesus gevolg het nie. Hulle was baie meer. Die dissipels was die begin van die Nuwe Testamentiese kerk. Jesus het in werklikheid daardie aand met sy kerk gepraat. Sy woorde oor liefde is daarom ook vir hierdie gemeente, die Gereformeerde kerk Akasia bedoel. Jesus Christus het hierdie gemeente lief.

Lees Verder…

Christus se kerk – geliefd, geroep, geheilig. -Rom.1:6,7

Ons almal ken die woord kerk baie goed. Die vraag is of ons die regte betekenis van die woord ook baie goed ken. Weet ons wie en hoe die kerk, Christus se kerk regtig is? Vanoggend se preek is bedoel om ons uit Rom.1 meer te leer oor Christus se kerk, sodat elkeen selfondersoek kan doen en seker kan maak dat jy regtig ‘n lewende gelowige lidmaat van Christus se kerk is.

 

Tema: Christus se kerk – geliefd, geroep, geheilig

 

 1. Geliefd – God het sy Seun gegee

 

Liefde is vir God baie belangrik

 

In sy eerste brief skryf Johannes, 1 Joh.4:16“God is liefde”. Hierdie woorde beteken liefde is deel van God se wese. As iemand vra: Hoe is God?, kan jy enige tyd antwoord: God is liefde. Sy hele wese is liefde. Sy hele verlossingsplan getuig van liefde (Joh.3:16). Sy hele wet, dit is sy wil vir ons lewe kan saamgevat word in net een woord: Liefde (Mt.22:37-40). Liefde is vir Hom baie belangrik.

Lees Verder…

Christus vergader sy kerk wêreldwyd en op elke plek wat Hy bepaal -Mt.16:18 en 18:17

Gewoonlik gebruik ons Mt.16 wanneer ons oor die geloofsbelydenis van die kerk praat. Ons sê dat nie Petrus nie, maar die geloof wat Petrus bely het, die rots is waarvan Christus gepraat het. Die ander hoofstuk, Mt.18, gebruik ons gewoonlik as die hoofstuk waar die Here vir ons wys hoe om onenigheid tussen mense op te los.

 

Maar…daar is baie meer in hierdie twee dele in die Bybel as net hierdie twee waarhede. Ons kan byvoorbeeld baie leer oor Christus se kerk.

 

Vanoggend kyk ons na een van die woorde wat Christus by altwee die geleenthede gebruik het. Dit is die woord “gemeente” of dan “kerk”.

 

Die preek is die eerste in ‘n reeks oor Christus se kerk en vanoggend bedoel om:

 • ons nog meer te leer oor Christus se kerk as wat ons reeds weet.
 • waar ons ‘n verkeerde idee van die kerk het, dit reg te maak.
 • wat ons nog nie van Christus se kerk weet nie, te leer en in ons lewe toe te pas.
 • elkeen te laat besef watter wonderlike genade dit is om aan Christus se kerk te behoort.

 

Tema: Christus vergader sy kerk wêreldwyd en op elke plek wat Hy bepaal.

Lees Verder…

Ons IS nuwe mense….lewe nuut! -Kol.3:1

Nuwejaarsdag is net een dag in ‘n jaar. Kort voor lank praat ons ook nie meer van 2018 as die nuwe jaar nie. Dit is die aardse dinge. Wanneer ons by die geestelike dinge kom, is dit heeltemal anders. Vanoggend leer ons in Kolossense 3 dat ons nuut gemaak is en nuut kan lewe in 2018 en in ewigheid.

 

Tema: Ons IS nuwe mense….lewe nuut!

 

 1. Ons is uit die dood opgewek saam met Christus!

 

“Aangesien julle saam met Christus (uit die dood) opgewek is”, so begin Kolossense 3. Dit is geweldige woorde in hierdie brief.

 

Wie is die “julle” waarvan Paulus hier geskryf het? In die eerste plek is dit die gelowiges in Kolosse. Hulle was gewone mense. Hulle was heidene wat Christus eers nie geken het nie en ook nie in Hom geglo het nie. Hulle was Grieke wat wel baie kennis gehad het. Hulle stad Kolosse was saam met Laodicea bekend vir wolproduksie en die weefindustrie. Van hulle was ook Jode wat die wette van die Ou Testament goed geken het.

Lees Verder…

Ons Verbondsgod se pad met ons in 2018 en hierna -Eks.13:21,22

Die wolkkolom en die vuurkolom kan maklik vir ‘n mens net ‘n verskynsel bly, wat Israel baie gehelp het op hulle pad uit Egipte na Kanaän toe. Dit was ‘n eenmalige, wonderlike en interessante verskynsel wat in die verlede gebeur het, wat nie vir ons vandag nog enigiets beteken nie. So mag ‘n mens dalk dink.

 

Maar….wanneer jy die Bybel lees, lees jy wat God van Homself openbaar. Die eerste wat mens moet agterkom uit wat jy lees, is wat God van Homself sê. In die tweede plek is dit belangrik om agter te kom hoe die woorde wat jy gelees het, jou vandag raak. Daar is baie meer in die wolkkolom en die vuurkolom as wat mens met die eerste oogopslag lees.

 

Kom ons luister vanoggend dan na wat die Here vir ons in die wolkkolom en die vuurkolom van Homself sê en hoe dit ons in 2018 en vir die res van ons lewe raak.

 

Tema: Ons Verbondsgod se pad met ons in 2018 en hierna

 

 1. Die Here is ons Verbondsgod

Lees Verder…

Glo Jesus Christus se getuienis oor die nuwe Jerusalem sodat jy met sy wederkoms in die stad mag ingaan. -Op.22:16

In Lukas 2 en Openbaring 22 het ons met dieselfde Jesus te doen. Die toneel het net heeltemal verander. In Lukas 2 is Jesus die pasgebore baba. In Openbaring 22 is Hy die Regter wat weer kom.

 

Om Kersfees te vier, sodat die kerklike fees vir ‘n mens regtig betekenis het, is dit nodig om te dink aan die geboorte van God se Seun en daaroor baie dankbaar te wees EN om te dink aan God se Seun se wederkoms en ook daaroor baie dankbaar te wees.

 

Hierdie preek vanoggend wil elkeen oproep om tydens hierdie Kerstyd met verlange te dink aan Jesus Christus ons Verlosser wat weer sal kom.

 

Tema: Glo Jesus Christus se getuienis oor die nuwe Jerusalem, sodat jy met sy wederkoms in die stad mag ingaan

 

 1. Die nuwe Jerusalem is ‘n werklikheid

Lees Verder…

Die Kind wat gebore is, is die Bruidegom wat onverwags weer sal kom – wees gereed! -Mt.25:13

Christus leer ons met hierdie gelykenis dat daar binne sy koninkryk en dus binne sy kerk mense is wat opreg glo en mense wat net lyk of hulle opreg glo. Hierdie onderskeid sal by Christus se wederkoms duidelik wys. Die opregte gelowiges in die kerk sal gereed wees om Hom te ontmoet. Die ander lidmate sal deur Christus weggestuur word van Hom af om ewig verlore te gaan. Daarom word elkeen vanoggend met God se Woord opgeroep om hierdie Kerstyd opreg gelowig gereed te wees om Hom te ontmoet.

 

Tema: Die Kind wat gebore is, is die Bruidegom wat onverwags weer sal kom – wees gereed!

 

 1. ‘n Seun is vir ons gebore

 

Dit is Kerstyd. Ons herdenk die geboorte van die Seun van God, ons Verlosser. Onthou: Ons herdenk nie sy geboortedag nie. Jesus Christus is nie op die 25e Desember gebore nie.

Lees Verder…

God sonder ons uit genade van die sondige en verlore mensdom af, om ons te red -Gen.6:16(b)

Ons het die Kerstyd betree. Vanoggend is die Here se Woord oop by die Ou Testament, by die openbaringsgeskiedenis van die ark en die vloed. Pas die ark en die vloed by Kerstyd? Die antwoord op hierdie vraag is “ja”. Vir vanoggend se preek wys ek op twee redes waarom die ark en die geboorte van Christus baie goed bymekaar pas.

 

Die een rede is Christus lees mens reeds oral in die Ou Testament. Waar God sy genade bewys, is dit in werklikheid ‘n heenwyse na sy wondergenade in Christus. Die volgende rede is dat Petrus het in sy eerste brief geskryf het dat die redding van mense deur die water heen, na die doop gewys het, wat die teken is van verlossing deur Christus (1 Pet.3:20,21).

 

Tema: God sonder ons uit genade van die sondige verlore mensdom af, om ons te red

  Lees Verder…

Christus het gekom om die lewe wat ons gehad het….maar verloor het, terug te gee. -Gen.3:15,20

Ons betree Kerstyd 2017. Die kerk wat naby God leef en die wêreld wat ver van Hom af leef vier albei Kersfees. Die groot verskil is die plek wat Christus in jou lewe het. Kom ons kyk dieper na Genesis 2 en 3 en ons pas dit wat God vir ons sê toe op ons lewens en hoe ons Kersfees in 2017 behoort te vier.

 

Tema: Christus het gekom om die lewe wat ons gehad het….maar verloor het, terug te

            gee.

 

 1. Lewe binne die tuin van Eden – by God

 

Nadat God alles geskep het, het Hy vir Adam ‘n deel gegee waar hy kon bly. Die eerste mens se blyplek was nie ‘n gewone blyplek soos ‘n huis nie. Die Here het tuin geplant. Die tuin van Eden was, soos alles wat God geskep het, ook baie goed.

Lees Verder…

Gebruik die wapenrusting wat God gee altyd met ‘n gebed in jou hart -Ef.6:18 en Sondag 45

Het julle agter gekom dat gebed nie een van die geestelike wapens is wat God vir ons in ons geestelike stryd gee nie?

 

Gewoonlik is gebed die eerste wat genoem word, wanneer iemand voor ‘n baie ernstige probleem te staan kom. En….die geestelike stryd teen ons magtige en baie slinkse vyand, die duiwel en sy bose magte, is ‘n baie ernstige probleem. Maar…gebed word nie genoem as een van die wapens nie!

 

Waarom nie?

 

Kom ons luister vanoggend na die antwoord wat die Here vir ons oor die plek van gebed in ons geestelike wapenrusting gee.

 

Tema: Gebruik die wapenrusting wat God gee altyd met ‘n gebed in jou hart.

 

 1. God wil dat ons die wapenrusting biddend gebruik

Lees Verder…