Ons Kerkgebou

Argiewe

God lei die wêreldgeskiedenis deur die gekruisigde Jesus na die einde toe -Op.5:5

Met vanoggend se nagmaal is dit regtig nodig dat elkeen van ons ver verby die kerkgebou en die tafel en die brood en die wyn sal kyk.

 

Elkeen sal geestelik moet konsentreer om die meeste uit vanoggend te kry. Gebeur dit nie, is hierdie nagmaal ‘n gevaarlike geleentheid, want ‘n mens eet en drink ‘n oordeel oor jouself.

 

Aan die anderkant, wie met ‘n gelowige hart vanoggend na God soek, sal deur die Heilige Gees met die Evangelie van die gekruisigde Jesus en deur die brood en wyn die wonderlikste sekerheid ontvang – ‘n sekerheid waarmee die Gees jou geloof dieper en sterker sal maak.

 

Tema: God lei die wêreldgeskiedenis deur die gekruisigde Jesus na die einde toe

 

 1. God beskik die geskiedenis van sy kerk en van die wêreld

Lees Verder…

God se Seun is ons Koning wat vir ewig regeer -Ps.2:6

Kersfees is op hande. Wêreldwyd in baie lande sal mense Kersfees vier. Kerstyd sal hierdie jaar of ‘n nuttelose tyd of ‘n tyd met ‘n diep betekenis wees. ‘n Mens se verhouding met Jesus Christus, God se Seun, bepaal watter een van die twee, die Kersfees sal wees wat jy hierdie jaar vier.

 

Tema: God se Seun is ons Koning wat vir ewig regeer

 

 1. Die wêreld is ‘n kookpot van opstandigheid

 

Die psalm begin met ‘n vraag: Waarom raas die nasies en is hulle so in opstand? (Ps.2:1).

Die psalmdigter gee dadelik in die volgende woorde die antwoord: Dit is die konings van die aarde wat so in opstand is. Dit is die leiers wat saamspan teen die Here en teen sy Gesalfde (Ps.2:2).

Lees Verder…

Moet die swaard dan vir ewig verteer? -2 Sam.2:26,27, 3:1

“Jy mag nie doodslaan nie” (Eks.20:13). So het die lewende God, die Skepper van al wat lewe eeue gelede sy gebod gegee. Deur al die eeue tot vandag maak mense mekaar dood. Die afgelope week was die moord op plaasboere, maar ook moord op ander mense sterk in die kollig in ons land. Die geweld en moord in Suid-Afrika is verskriklik.

Politieke, ekonomiese, etniese en sosiale oplossings teen die doodmaak van mense word in gesprekke aangebied. Vanoggend se preek gaan daaroor dat die oorsaak en die oplossing vir die geweld en moorde in ons land op ‘n ander plek gesoek moet word.

Tema: Moet die swaard dan vir ewige verteer?

 1. Die mislukking van die mens wys in die oortreding van die sesde gebod

Die dag waarvan ons in 2 Sam.2 lees, was ‘n veelbewoë dag. Die leer van Isboset, Saul se seun en die leër van Dawid het teen mekaar oorlog gemaak. Isboset se leër was hoofsaaklik uit die stam van Benjamin en Dawid s’n was uit Juda. Die aanvoerder van Isboset se leër se naam was Abner en die van Dawid, Joab.

Daardie dag was daar net doodmaak in die soldate se gedagtes en harte. Eers het 24 van die twee leërs se beste soldate mekaar doodgemaak. Abner, die aanvoerder van Isboset se leër, het dit ‘n oorlogspel genoem. Lees Verder…

Lewe verloor…is LEWE gekry! -Mk.8:34,35

As ek my lewe goed beplan, as ek die regte dinge doen en ek leef ‘n goeie lewe as lidmaat van die kerk, beteken dit dat ek die ewige lewe sal kry en dat God my in die hemel sal toelaat?

Kom ons kry vanoggend die antwoord op hierdie vraag in die Here se Woord, die Bybel. Die beste Persoon om na te luister is Jesus self. Hy weet alles oor die ewige lewe. Ons luister na wat Hy in Mk.8:34 en 35 sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir My en die Evangelie verloor, sal dit behou.”

Tema: Lewe verloor….is LEWE gekry!

 1. My eie lewe is nie ware egte lewe nie

Ek begin hierdie eerste kerngedagte van die preek met twee werklike gebeurtenisse in twee mense, waarvan ons in die Bybel lees, se lewens.

Daar was ‘n jongman. Sy ouers het hom volgens die Bybel opgevoed. Hy het geweet dat ‘n mens volgens die Bybel moes leef en sy lewe het daarvan getuig. Hierdie jongman, ons weet nie wat sy naam was nie, maar dis ook nie so belangrik nie, was nie op ‘n dwaalspoor soos so baie keer gebeur nie. Nee, hy het geweet waaroor die lewe gaan en van sy kinderdae af volgens die Here se gebooie geleef. Hy was jonk, maar was finansieel reeds baie suksesvol. Lees Verder…

Die Woord is die wapen waarmee jy die Bose oorwin en jou naaste vir Christus wen -Ef.6:17

Die swaard was vir die soldaat in vroeë tye ‘n wapen om mee aan te val en in die oorlog die vyand te oorwin. Waarskynlik het min van ons al ooit ‘n werklike swaard in die hand gehad. Vanoggend hoor ons dat God vir elke Christengelowige ‘n swaard gee om die bose aan te val.

Kom ons leer uit die Here se Woord meer oor hierdie laaste deel van ons geestelike wapenrusting  en hoe die Here wil dat elkeen van ons die wapen sal gebruik.

Tema: Die Woord is die wapen waarmee jy die Bose oorwin en jou naaste vir Christus wen

 1. Die wapen wat God gee – sy Woord

God gee vir elke Christengelowige ‘n swaard, die swaard van die Gees. Hierdie is natuurlik ‘n beeld wat Paulus in sy brief aan die Efesiërs gebruik. Die swaar van die Gees is Die Woord van God.

God gee sy Woord as ‘n geestelike wapen waarmee jy moet aanval. Elkeen van ons moet baie goed verstaan: God gee die opdrag. Hy beveel elkeen van ons om sy Woord te gebruik om die bose aan te val en te beveg.

Kom ons maak net eers baie seker van twee belangrike dinge:

Die Woord as wapen.

Hoe om die wapen te gebruik.

Wat presies is die Woord van God? Lees Verder…

Verlos en nie verlore! -Ef.6:17a

Jesus Christus gaan regtig weer kom as Regter. Wanneer laas het jy gedink oor jou lewe op aarde en hoe jy wanneer Christus weer kom, voor Hom sal staan? Mens staan daardie dag voor Hom of as verloste of as verlorene. Vanoggend se preek wil jou wys hoe dit gebeur dat jy nie as verlore mens nie, maar as verloste mens voor Christus kan staan die dag wanneer Hy weer kom.

Tema: Verlos en nie verlore!

 1. Ek word nie verlos volgens die gewone gang van die lewe nie!

Die skrywer van 2 Samuel vertel ons van Jisbi. Hy het van Nob af gekom. Hy was ‘n reus van ‘n man. Sy spies was van brons gemaak en het byna 4 kg geweeg. Om julle ‘n idee te gee: ‘n Gewone spies waarmee ‘n atleet vandag gooi, weeg 800 g. Jisbi se spies was 5 keer swaarder. Hy was nie bang nie en het op ‘n keer tydens ‘n oorlog tussen die Israeliete en die Filistyne gedink hy kan Dawid sonder moeite doodmaak. Maar een van die soldate van Israe het Dawid gehelp om Jisbi dood te maak. Hierdie reus Jisbi, was uit die geslag, die familie van die Refaïete. Daardie hele geslag was reuse wat in Kanaän gebly het. Lees Verder…

Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen. -Rom.1

Vir ‘n sondige mens is ware geloof die kosbaarste skat. Gedurende die Hervorming het die Gereformeerdes baie gemaak van die noodsaaklikheid van geloof. Kom ons leer vanoggend uit God se Woord, hoe belangrik ware geloof is.

 Tema: Ek, sondige mens, ontvang God se geregtigheid deur geloof alleen.

 1. Die noodsaaklikheid van God se geregtigheid – my sondeskuld

Wanneer Paulus aan die gemeente in Rome skryf, skryf hy reeds in die begin van sy brief oor God se geregtigheid. Trouens, geregtigheid is deel van die hooftema van die hele brief.

Waarom so?

Kom ons kyk eers wat geregtigheid is. Oor God se geregtigheid kan baie en lank gepreek word. Hier in Rom.1:17 beteken geregtigheid die vryspraak van straf en oordeel wat God gee vir elkeen wat glo.

Elke mens het sondeskuld. Ek het sondeskuld voor die heilige God. Ek is skuldig tot die dood. Dit mag niemand van ons ooit vergeet nie. Daarby maak ek elke dag wanneer ek sondig in wat ek dink en sê en doen, my sondeskuld meer. Elkeen van ons moet baie goed besef: Ek sondig en die heilige God straf sonde met die dood!

Ek mag nooit leef, sonder om te besef hoe ernstig my sondeskuld is nie. Ek mag ook nooit die erns van my sondige gedagtes en woorde en dade van elke dag vergeet nie. Onthou: God se toorn is verskriklik oor my erfsonde, sowel as die sonde wat ek self doen (HK, Sondag 4).

Soos wat ek vanoggend hier voor God in die erediens is, verdien ek, sondige mens, die ewige dood!
Wanneer Christus as Regter kom, moet Hy vir my sê: Gaan weg van my af, Ek het jou nooit geken nie!
Hy moet dan opdrag gee dat ek saam met al die ander mense wat so aanhou sondig het, in die buintenste duisternis gegooi moet word saam met die duiwel, want dis waar ek met my sonde hoort! Lees Verder…

Ware geloof is die wapen wat God gee, sodat ek my teen die bose kan verdedig. -Jak.4

Die wapenrusting wat God gee, is die volmaakte wapenrusting teen die duiwel en al sy magte. Die wapenrusting wat Hy gee, is die enigste wat kan help en wat sal werk in ons geestelike oorlog teen die Bose. Vanoggend kyk ons na geloof as deel van die wapenrusting wat God gee.

 1. Die brandende pyle waarmee die bose aanval

Die beeld. ‘n Pyl en boog was in die vroeë tyd ‘n dodelike wapen. Die skutter het op ‘n afstand gestaan en die pyl geskiet. Soms het die boogskutters agter mure of die skip se wand geskuil. Wanneer die soldate die pyle sien aankom, was dit te laat om te vlug. Soms is die pyle blykbaar aan die brand gesteek. Sulke pyle het dodelike gevolge gehad en kon daartoe lei dat ‘n hele skip of ‘n soldatekamp of selfs ‘n stad vernietig word.

Die werklikheid – Die pyle van die Bose is brandend met vuur, want die pyle kom uit die hel en is bedoel om mens in die hel te laat beland.

Mense in die Bybel wat deur die Bose se pyle getref is:

 • Saul – Saul het die Woord van die Here verwerp, daarom het die Here hom verwerp (1 Sam15:23).
 • Dawid – Dawid het die Here geminag toe Hy owerspel met Batseba gepleeg het (2 Sam.12:10).
 • Petrus – Petrus het sy Verlosser voor ander verloën (Mt.26:75).
 • Ananias en Safira – Hulle het vir die Heilige Gees gelieg toe hulle ‘n vals voorstelling van hulle dankoffer gedoen het (Ha.5:3).

Elkeen van ons vandag wat deur pyle getref word:

Die Bose se pyle tref wanneer wat in die wêreld gebeur, vir my mooier en lekkerder en beter is, as dit wat in die koninkryk van die hemel gebeur.

 • Om op ‘n Sondag na ‘n oord toe te ry of by vriende te kuier of laat te lê, is lekkerder as om in ‘n erediens in die Here se geselsskap te wees.
 • Om ‘n film te kyk of ‘n boek te lees of al die interessante dinge op die selfoon te sien, is baie mooier en baie meer interessant as die Bybel.
 • Om allerhande duur artikels soos die beste televisie of nuutste rekenaar of selfoon te koop, is baie beter as om daardie geld aan die Here af te staan.
 • Om van iemand anders agter daardie persoon se rug te praat, het ‘n gewoonte geword, waaraan baie gelowiges deelneem en dit geniet, al is dit sonde teen die negende gebod.

Hierdie is die pyle waarmee die Bose na jou toe skiet. Lees Verder…

Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting. -1Pet.2:1-10

Die Evangelie van vrede….nog ‘n deel van die wapenrusting wat God gee. Vanoggend leer ons uit die Here se Woord hoe om hierdie baie belangrike wapen deel van ons geestelike wapenrusting te maak.

 Tema: Maak die ware Evangelie van ware vrede deel van jou geestelike wapenrusting

 1. Die terrein van die geestelike geveg waarin jy jou bevind

Ons weet nou reeds dat die Here in Ef.6:12 vir ons gesê het dat elkeen van ons ons in ‘n geestelike stryd bevind. Selfs die mees vredeliewende mens moet weet: Jy is in ‘n hewige geestelike geveg teen die duiwel en al sy bose magte gewikkel. Die duiwel is reeds ewig veroordeel en hy wil jou en al die Christengelowiges saam met hom in die ewige verderf hê.

Die vraag is nou: Waar vind hierdie hewige geveg plaas? Dit kan tog nie wees nie, dink ‘n mens, dat die geveg in jou huis plaasvind nie. As jy kyk na alles wat julle in julle huis doen, lyk dit of daar hierdie geweldige stryd teen die duiwel is? Hoe lyk dit by jou werk? Is elke dag by die werk vir jou ‘n stryd teen die duiwel en al sy bose magte wat jou van God af wil wegtrek? Wat van die plek waar jy vakansie hou of die gemeente waarvan jy lidmaat is? Is julle vakansie vir jou ;n tyd van geestelike stryd? Of veg jy in die kerk teen die duiwel?

Mens sal seker “nee” antwoord, ons huis is nie ‘n gevegsterrein teen die duiwel nie, by die werk gee mense probleme, maar dit is ook nie die plek vir ‘n geestelike geveg nie. Vakansietyd is ook glad nie ‘n tyd vir veg nie. Eredienste en aktiwiteite in gemeente is vir geloofsopbou en nie vir veg nie. As nie jou huis, of jou werk, of die plek waar julle vakansie hou of die kerk die terrein vir hierdie hewige geestelike geveg is nie, waar dan?

Waar veg jy teen die duiwel ter wille van jou geloof in God en die ewige lewe met Hom? Waar gebruik jy die wapenrusting wat God gee om jou teen die bose te verdedig of die duiwel en sy magte aan te val?

Waar jy is, daar is jy in hierdie hewige geestelike geveg. Waar jou oë sien, jou ore hoor, jou verstand dink, jou mond praat en jou hart glo, daar is die terrein van jou geestelike geveg.

Jou huis is dus een van die plekke waar hierdie geestelike geveg plaasvind. Hoe gebeur dit?  Wanneer jy in jou huis radio luister of tv kyk en ‘n geestelike gesprek hoor dat ons in hierdie moderne tyd inklusief moet wees en nie vandag meer kan sê dat net Christene wat in Jesus Christus glo, gered word nie, dan is die duiwel binne in julle huis besig om jou weg te wil trek van Christus en sy woorde in Joh.14:6“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur My nie”. Lees Verder…

‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig. -Rom.14:13-23

Geregtigheid is ‘n woord wat die politici graag gebruik. Ons hoor gereeld van politieke, ekonomiese en sosiale geregtigheid. Baie in ons land werk vir hierdie geregtigheid. Van geestelike geregtigheid hoor mens in Suid-Afrika omtrent niks.

Vanoggend se preek gaan juis oor geestelike geregtigheid, die geregtigheid wat God gee. Hierdie is die belangrikste geregtigheid, want dit is ons wapen wat God vir ons gee om ons geestelik teen ons grootste vyand te verdedig.

Tema: ‘n Lewe van geregtigheid is die wapen wat God gee om jou teen die bose te verdedig

 1. Jy bevind jou in ‘n geweldige geestelike geveg

In hierdie deel van die brief aan die Efesiërs praat God met sy kerk, met ons oor die wapenrusting wat Hy vir ons gee om in ons geestelike geveg staande te kan bly en te oorwin.

Die Here leer ons dat elke Christengelowige afsonderlik en saam met al die ander Christengelowiges in ‘n geweldige geestelike geveg is. Die Here praat van ‘n stryd om lewe en dood. Hy is alwetend. Hy weet hoe geweldig hierdie geestelike geveg is.

In die Heidelbergse Kategismus bely ons dat hierdie geveg teen ons drie doodsvyande is: Die duiwel, die wêreld en ons eie sondigheid (Sondag 52).

Elke Christengelowige moet weet: Die duiwel en almal by hom het net een doel in hierdie geestelike stryd. Hulle wil jou weg van God verlei, sodat jy saam met hulle ewig in die hel sal beland. Hulle wil jou saam met hulle ewig dood hê.

Die bose magte gebruik ‘n baie slinkse strategie. Hulle gebruik alledaagse situasies om jou weg van God te lei.

 • Die bose gebruik jou besige program, sodat jy dink jy het nie tyd om Bybel te lees en te bid nie. So hou jou doodsvyande jou weg van God af. Jy hoor Hom nie met jou praat nie en jy praat ook nie met Hom nie. Sonder die Bybel en gebed is daar ‘n baie groot afstand tussen jou en God. As jy aanhou om nie daagliks Bybel te lees en te bid nie, sal die afstand al groter en groter word. Die volgende deel van hierdie plan is om jou so min as moontlik eredienste toe te laat kom. As jy jou kom kry, lees jy nie Bybel nie, bid jy glad nie of baie min en jy is min of nooit in die erediens nie. Wanneer jou lewe so lyk, is jou doodsvyande se plan besig om baie goed te werk.
 • Jou doodsvyande gebruik tans die omstandighede in die land, die korrupsie, die geweld, die politiek en die ekonomie om ons gedagtes daarmee vol te maak. Elke koerant, elke nuusberig oor die televisie en die internet praat net hieroor. Ons volg die media. Ons praat ook hoofsaaklik net hieroor. Sonder dat jy agterkom, praat jy vir ‘n hele dag en ‘n hele week nie eenkeer oor God nie. Jy, Christengelowige is dan glad nie ‘n getuie vir Christus nie! Jy praat net oor wêreldse dinge en niks oor geestelike dinge nie. Wanneer dit gebeur, is jou doodsvyande besig om die oorwinnng te behaal.
 • Jou doodsvyande gebruik ook jou vrees vir mense om jou stil te laat bly, wanneer jy eintlik moet praat. Sonde word vandag of geïgnoreer of oor stil gebly of ons ontken dat iets sonde is. Dit gebeur in ons huise, tussen ons familie of vriende en in die kerk. Christengelowiges bly stil oor sonde, want ons is bang wat ander sal sê as ons praat.

Omdat daar so min Bybel gelees word of so min in diepte ondersoek word en omdat die Christengelowiges so baie oor die land se omstandighede en so min oor God praat en soveel keer maar net stilbly oor sonde, word God en sy Woord in werklikheid op die agtergrond geskuif. Wanneer dit gebeur, kom sonde op die voorgrond. Kerklidmate se lewe lyk dan net soos ongelowige en goddelose wêreldmense se lewe. Lees Verder…