Ons Kerkgebou

Argiewe

God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus. -Rom.10:1-15

Die Kerkhervorming wat God in die 16e eeu beskik het, het ons baie belangrike lewenswaarhede, geloofswaarhede geleer. Daar was vyf belangrike geloofswaarhede:

Die Skrif alleen
Geloof alleen
Christus alleen
Genade alleen
God se eer alleen

Vanoggend se nagmaal is die nagmaal net voor die dag wat ons as Hervormingsdag elke jaar herdenk, die 31e Oktober. Vanoggend se preek gaan oor twee van hierdie baie belangrike geloofswaarhede: Christus alleen en geloof alleen.

Tema: God spreek net die mens vry met ‘n ware geloof in Christus

 Elke mens het Christus nodig om te kan lewe

 Paulus het nie uit sy eie besluit om drie sendingreise aan te pak en die Evangelie aan die destydse bekende wêreld te verkondig nie. Luister hoe stel hy homself bekend aan die begin  van sy brief aan die gemeente in Rome: “Van Paulus, ‘n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die Evangelie van God” (Rom.1:1.)

Jesus Christus het Paulus tot stilstand geruk daardie dag net voor Damaskus. Hy het Paulus daar geroep om na mense te gaan. Paulus moes God se Evangelie, dit is die boodskap dat God ons uit genade sonder enige verdienste deur Christus verlos. Paulus is gestuur, omdat die mensdom verlore was, Christus dringend nodig gehad het en God hierdie mensdom liefgehad het (Joh.3:16).

Elke mens het Christus nodig om te kan lewe. Elkeen van ons vanoggend hier het Hom nodig. Ons het Hom nodig, weens:

Ons sondeskuld. Ons het sonde van ons eerste ouers, Adam en Eva geërf. Hierdie sondeskuld maak elke mens heeltemal sondig, sodat jy sonder Christus heeltemal verdorwe is, dat jy niks wat goed en mooi en reg is kan dink of sê of doen nie. Buiten ons sondeskuld doen ons elke dag sonde in wat ons dink en sê en doen en ook in wat ons nalaat om te dink en te sê en te doen. Om die verkeerde te doen is sonde. Om die regte wat God wil, nie te doen nie, is ook sonde. Lees Verder…

God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg. -Joh.6:48-71

Vanoggend se preek gaan oor die eerste deel van die wapenrusting wat God gee, die eerste wapen. Hierdie eerste wapen is “die waarheid”. Die Here leer ons in sy Woord wat ons nodig het om te weet wat hierdie geestelike wapen is en hoe om hierdie deel van die wapenrusting ons eie te maak.

Tema: God verwag dat ek met ‘n opregte hart in sy koninkryk teen die bose sal veg

 1. God verwag van my om vir Hom teen die bose te veg

Die lewende en heilige God gee verder opdrag hoe om elke deel van die wapenrusting wat Hy gee, te gebruik.

“Staan dan vas” (53 vert) / “Bly dan op julle pos” (83 vert) – Hierdie woorde kom uit die militêre wêreld. Tydens ‘n geveg het elke soldaat sy pos. Daar moet hy vasstaan. Indien ‘n soldaat sy pos verlaat, verswak hy sy hele eenheid en gee hy die vyandelike magte kans om daar deur te breek.

Elke Christengelowige se pos is om God met volle oorgawe te dien, soos Hy in sy Woord vra. Jou pos waar jy vas moet staan, is met die Bybel in jou hart en in jou hand om te doen wat God van jou vra.

Die eerste wapen wat ‘n Christengelowige nodig het om op jou pos te bly, is:

“julle lendene met die waarheid omgord” (53 vert) / “die waarheid as gordel om julle heupe” (83 vert) – Die mans, die soldate dus ook, het in die outyd rokke gedra wat los om hulle gehang het. Wanneer ‘n soldaat oorlog toe moes gaan, was die eerste wat hy aangetrek het, sy gordel. Met die gordel het hy die los rok om sy lyf vasgemaak, sodat hy maklik kon beweeg en ook sy swaard daar in kon steek. Wanneer ‘n soldaat sy gordel aangehad het, het dit beteken hy was gereed om te gaan veg. Lees Verder…

Vind jou geestelike krag in Christus. -Rom.1:8-17

“Word kragtig in die Here” of dan “Soek julle krag in die Here” is die een groot opdrag wat God in Ef.6:10-20 vir sy kerk gee.

Dit is die lewende God wat hier met sy kerk praat. Sy kerk is elkeen wat opreg in Hom glo. Is jy so ‘n gelowige? Glo jy met jou hele hart in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees?

Is jou antwoord: “Ja ek is so ‘n gelowige”, dan is hierdie woorde vir jou bedoel. God sê vir jou, die almagtige God bevel jou: Word kragtig in die Here. Soek jou krag in die Here.

Tema: Vind jou geestelike krag in Christus

 1. Die evangelie is die krag van God

God se opdrag vir jou staan vas. Dis ‘n baie groot en ernstige MOET in jou lewe. Jy het nie ‘n keuse nie. Jy MOET jouk rag in die Here soek.

Die baie belangrike vraag is nou: Waar moet ek soek?  Waar en hoe kry ek my krag in die Here?

Dit klink na baie moeilike vrae, maar dit is nie!

God self wys ons hoe en waar on sons geestelike krag kan kry!

Luister na wat die Here sê in Rom.1:16: Die Evangelie is die krag van God!

Ek kry dus my geestelike krag in die Evangelie. Kom ons kyk hoeveel krag het die Evangelie. Lees Verder…

Die belangrike waarheid wat God ons oor ons geestelike lewe leer. -Ef.6:10-20

Die brief van Paulus aan die Efesiërs is ‘n brief aan die kerk van Christus oor die kerk van Christus. Die eerste drie hoofstukke gaan oor die beginsels van Christus se kerk:

 • Waar die kerk vandaan kom (Ef.1).
 • Die verlossing van die kerk (Ef.2).
 • Ook die heidene word deur die Evangelie deel van die volk van God (Ef.3).

Die laaste drie hoofstukke gaan oor hoe die kerk moet lewe. Ons kan sê die tweede deel van die brief gaan oor die kerk in praktyk:

 • Hoe die kerk wat Christus ken en volg, nuut behoort te leef (Ef.4).
 • ‘n Lewe in die lig van die Evangelie, veral toegepas op ‘n man en vrou se huwelik, die gesin en die werksituasie (Ef.5-6:9).
 • Die kerk is in ‘n geestelike stryd (Ef.6:10-20).

Ons kry eers ‘n oorsig oor die hele deel, voor ons in, as die Here wil, in ‘n reeks preke meer leer van die wapenrusting wat God gee. Vanoggend se preek gaan daarom oor die geestelike lewe van Christus se kerk.

Tema: Die belangrike waarheid wat God ons oor ons geestelike lewe leer

 1. God se opdrag

Die deel oor die geestelike lewe van die kerk, of soos die deel by baie gelowiges bekend is, die wapenrusting van God, bestaan eerstens uit twee groot opdragte van God:

Opdrag 1 – Ef.6:10“Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte” (53 vert) of dan “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag” (83 vert).

Opdrag 2 – Ef.6:11a,13a“Trek die volle wapenrusting aan wat God gee.” Lees Verder…

‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom teruggegee moet word. -1Sam.1

Wanneer mens die Bybel lees, is dit baie belangrik om vas te stel wat God van Homself in hierdie deel van die Bybel sê en hoe wat God sê, my lewe raak.

Veral wanneer ‘n mens ‘n hoofstuk soos 1 Samuel 1 lees, sal jy biddend deur die Heilige Gees moet lees, sodat jy kan hoor en glo wat God vir jou sê. Doen mens dit nie, kan jy maklik vasval in die gedagte dat die hoofstuk in 1 Samuel maar net oor Elkana en Hanna en Samuel gaan en jou nie raak nie.

Luister dan vanoggend na wat God vir elkeen van ons in 1 Samuel 1 sê en glo wat God vir jou in sy Woord sê.

 Tema: ‘n Kind wat van God gebid is, is ‘n kind wat aan Hom terugegee moet word

 1. In die koninkryk van God leef gewone mense

In 1 Samuel 1 ontmoet ons ‘n Israelitiese gesin. Die gesin het bestaan uit ‘n man en twee vrouens. Die man se naam was Elkana en die twee vrouens Hanna en Peninna.  Die gesin was ‘n alledaagse gesin van destyds. Die gesin het bepaalde probleme gehad. Een van die probleme was dat die een vrou, Peninna kinders gehad het, hoeveel word nie gesê nie, terwyl die ander vrou, Hanna, nie kinders gehad het nie. Kinderloosheid was destyds in Israel om baie redes ‘n baie ernstige probleem. Die tweede gesinsprobleem was dat Peninna vir Hanna gespot en verneder het, wat Hanna baie ongelukkig gemaak het. Peninna se gespot het vir Hanna diep hartseer gemaak en haar baie laat huil. Hanna was dikwels so hartseer dat sy nie eers wou eet nie. Elkana het Hanna liefgehad en haar elke keer probeer troos, maar dit het nie regtig gehelp nie.

Op ‘n keer het Hanna, toe die gesin vir offers by die tempel was, opgestaan om te bid. Terwyl Hanna haar hartseer aan die Here opgedra het, het sy die hele tyd onbedaarlik gehuil. Hanna se optrede het Eli, die priester in die tempel laat dink dat sy dronk was. Hy het na ‘n tyd opgestaan en haar ernstig vermaan. Hanna het vir Eli vertel wat aan die gang was, waarna Eli haar gerus gestel het en haar toegewens het dat God haar gebed sal verhoor. Lees Verder…

Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe! -Ef.5:21-33

Ek glo dit pla elkeen van ons baie wanneer ons hoor ‘n klein dogtertjie of ‘n jong meisie of ‘n vrou is aangerand of verkrag of doodgemaak.

Dink ons as Christengelowiges, as kerk van Christus, net die polisie en maatskaplike werkers of ander organisasies kan iets aan hierdie ernstige probleem doen?

OF

Is ons as kerk bereid om die lig van Jesus Christus ons Here op die ernstige probleem van huislike geweld te laat skyn?

Tema: Christus maak die groot verskil in ‘n gesin se lewe!

 1. Die wêreld aan die woord oor gesinsgeweld

Die afgelope tyd was dit asof die geweld teen vroue en kinders in ons land die hoogte in geskiet het. Hier is ‘n paar statistieke van die afgelope jare: In 2016 is 42 596 verkragtings van vroue aangemeld. Dit is 116 per dag en 4 elke uur. Teen die tyd dat ons erediens verby is, is vier vroue in ons land verkrag. Verder is 1 uit elke vier vroue ‘n slagoffer van huislike geweld. In 2012 het ‘n verslag verskyn oor geweld teen kinders. In daardie jaar was 50 688 kinders slagoffers van geweldsmisdade. Dit is 138 kinders elke dag. Daardie jaar is 793 kinders vermoor en 758 was slagoffers van poging tot moord. Dit is 130 kinders elke maand. Hierdie is skokkende syfers wat jaarliks min verander. Geweld teen vrouens en kinders bly ‘n geweldige probleem in ons land. Lees Verder…

God verlos die mens wat sonde opreg besef en bely – dank Hom daarvoor! -Rom.7:24,25

Inleiding:

Ons sondebesef is nie wat die Here wil hê dit moet wees nie. Ons dankbaarheid is ook nie wat die Here wil hê dit moet wees nie. Die Here praat vanoggend in Romeine 7 met ons oor ons sondebsef en ons dankbaarheid. Luister saam met my na wat God sê, sodat ons ons reg kan voorberei vir nagmaal, as die Here wil volgende Sondag.

Tema: God verlos die mens wat sonde opreg besef en bely – dank Hom daarvoor!

 1. Besef en belydenis van sonde

‘n Christengelowige kan nie sonder ‘n opregte sondebesef en opregte belydenis van sonde leef nie. Jesus, God se Seun het in die gebed wat Hy sy kerk geleer het, een deel juis aan die besef en belydenis van sonde afgestaan: “Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe” (Mt.6:12). In Johannes se eerste brief, leer God ons hoe belangrik dit is om ons sonde te besef en te bely: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid” (1 Joh.1:8,9). Lees Verder…

Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan.-Lk.24

Inleiding:

Twee weke gelede, Sondag die 16e April, het ons die opstanding van die Here Jesus gedenk. Die opstanding van ons Verlosser het ‘n baie groot invloed op ons lewe. Die invloed is so groot, dat Jesus se dissipels op die dag van die week dat Hy opgestaan het, Sondag, begin saamkom het. Na sy opstanding het die dissipels en die vroegste kerk op Sondae begin saamkom. Tot vandag is die dag waarop Christus opgestaan het, die dag dat sy kerk vir eredienste saamkom. Die invloed van Christus se opstanding op ons lewe is nog groter as dat die dag van samekoms verander het. Sy opstanding het ook mense se lewens heeltemal verander. Ons kan sê Christus het deur sy opstanding elkeen wat in Hom glo, se lewe verander van donker na lig, van dood na lewe.

Christus se opstanding is so belangrik dat mens daarom nie net een dag in ‘n jaar in ‘n preek daaraan aandag kan gee nie. Sy opstanding behoort elke Sondag gepreek te word. Meer nog, sy opstanding behoort elke dag van ons lewe gedenk te word. Vanoggend se preek is bedoel om weereens duidelik te maak hoe belangrik Christus se opstanding vir ons is en hoe sy opstanding ons lewens raak.

Tema: Christus het regtig opgestaan – wees ‘n getuie hiervan

 1. Die werklikheid van Jesus Christus se opstanding

‘n Baie belangrike deel van Jesus Christus se verlossingswerk was sy opstanding uit die dood. As Hy nie uit die dood opgestaan het nie, was daar vir ons geen verlossing nie en is ons geloof tevergeefs en nutteloos (1 Kor.15.) Lees Verder…

Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.-1Kor.15

Inleiding:

‘n Goeie boodskap doen wonders vir ‘n mens en maak ‘n blydskap in jou wakker wat amper nie in woorde gesê kan word nie. Dink maar aan die boodskap dat ‘n baba gebore is, dat jy matriek geslaag het, dat die jongmens sy of haar bestuurderslisensie gekry het, dat jy skoon is van kanker. Daar is soveel ander sulke goeie boodskappe. Hoekom maak hierdie boodskappe mens so bly? Een rede is dat dit so anders kon gewees het. Die baba kon verloor word, jy kon matriek gedruip het, ‘n korrupte toetsbeampte kon jou die lisensietoets nie laat slaag het nie, die kanker kon vererger het om terminaal te wees.

Elkeen van hierdie goeie boodskappe het jou lewe vir altyd verander. Is daar dalk ‘n goeie boodskap wat jou lewe die meeste verander het? ‘n Boodskap wat jou die blyste behoort te maak?

Vanoggend se preek gaan oor God se Goeie Boodskap vir jou. Luister vanoggend saam met my en gaan dink dan diep daaroor na of hierdie Goeie Boodskap nie die heel beste en die heel belangrikste boodskap vir jou is nie en of jy nie oor hierdie boodskap die heel blyste behoort te wees nie.

Tema: Die goeie nuus dat Christus gesterf en opgestaan het, is die Belangrikste Boodskap in die lewe.

 1. Onthou die Evangelie

Die vroegste mensdom, naar ook die mensdom van alle tye, ons vandag is hierby ingesluit, het goeie nuus, ‘n goeie boodskap nodig gehad, want die ganse mensdom, van die eerste twee in die tuin van Eden tot die laaste baba wat gebore sou word, was verlore. Hierdie werklikheid in elkeen van ons se lewe mag ons nooit vergeet nie. Elkeen van ons was deel van die verlore mensdom.

Lees Verder…

Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.-Jos.1

Inleiding:

Lewe in die genadeverbond is in die eerste plek ‘n lewe van genade. Dit is gewoonlik vir ons maklik om die genade van God te ontvang. Ons aanvaar ook graag hierdie genade elke dag. Maar….lewe in die genadeverbond bestaan uit ‘n baie belangrike tweede deel. Hierdie tweede deel is ‘n opdrag wat die Here gee. Sy opdrag is dat ons met opregte geloof en met gehoorsaamheid in die genadeverbond moet leef.

Vanoggend se preek gaan oor ons geloof en gehoorsaamheid in die genadeverbomd.

Tema: Die Here is altyd by my sodat ek met opregte geloof en gehoorsaamheid in sy genadeverbond kan leef.

 1. Ek staan voor ‘n opdrag wat vir my te groot is

Josua se omstandighede

Josua is saam met Israel op die grens van Kanaän. Dit is die tweede keer dat Josua saam met Israel op die grens van Kanaän staan. Die vorige keer het rampspoedig afgeloop. Moses het twaalf verkenners, spioene die land in gestuur om te verken en te kyk hoe dit lyk en te kom vertel, sodat Moses en sy raadgewers kon weet hoe en waar hulle die land kon binneval (Num.13:17-20.)

Maar daar het niks van gekom nie. Tien van die twaalf verkenners het verslag gelewer dat hulle nooit die land sou kon binneval nie. Net twee, Josua was een van die twee, Kaleb was die ander een, het gesê dat hulle met geloof in die Here sy opdrag moes uitvoer en die land inneem. Israel het Josua en Kaleb met die dood gedreig en teen Moses en Aäron in opstand gekom en geweier om die land in te gaan. Die Here het hulle toe terug gestuur om agt-en-dertig jaar in die woestyn te bly. Almal wat uit ongeloof nie wou ingaan nie, het in die woestyn gesterf.

Lees Verder…