Ons Kerkgebou

Argiewe

Die tweede myl

Die wêreld van die onderdrukker en onderdrukte
Romeinse soldate kon Israeliete verplig om hul pakke te dra. Dink aan die vernedering om onder vreemde heerskappy te staan en dan nog gedwing te word tot belastings en die dra van die vyand se bagasie.

Daarby was van die soldate “slegte mense” van wie jy geen genade kon verwag nie.

Dit was nie net die Israeliete wat gehaat het nie. Die Romeine het ook die Jode gehaat – meer nog, verag.

Die situasie – Een myl

Een “milion” (Grieks) is een Romeinse myl van 1000 Romeinse treë.

Dit is glad nie ver nie. Veral as jy daaraan dink hoe ver die Romein dit al teen die tyd self gedra het toe hy by jou uitgekom het!

Maar haat jy elke Romein gaan daardie een myl soos ‘n honderd myl voel. Met elke tree gaan sal jy dan in jou binneste vloek en wraak sweer.

Die bitterheid en vernedering gaan dit ondraaglik maak.

Die ergste is dat die vyand dit weet en lekker kry. Hy verlustig hom in jou magtelose opstand en Lees Verder…

Is daar ‘n God?

Die onderwyser in biologie redeneer logies:

1.   As daar ‘n God is waarom sien ons hom nie?
Waarom toon Hy hom nie aan ons nie?

2.   Ons kan die bestaan van alles uit evolusie verklaar.
Ons weet vandag dat biljoene jare betrokke is – en oor die biljoene jare is alles moontlik!

3.   Daar bestaan net fisiese dinge.
Wat ookal bestaan kan met instrumente gemeet en gesien word – selfs dinge soos strale. Dus: daar bestaan geen geestelike dinge soos ‘n duiwel, engele – en dus ook God nie. Dit is naïewe gedagtes van ons primitiewe voorouers.

Geestelike dinge bestaan nie – net fisiese dinge.

Onder fisiese dinge verstaan ons almal dinge soos die son en maan wat jy kan waarneem en aan fisiese toetse kan onderwerp – en wat volgens natuurwette reageer. So kan byvoorbeeld die son en maan se wentelbane volgens die wette van swaartekrag en spoed verklaar word.

Geestelike en morele wette daarteenoor is gedagtes en begrippe soos reg en verkeerd; liefde en haat; skuldig en onskuldig, heilig en onheilig, goed en sleg of moord en verkragting. Dit Lees Verder…

Kom die Bybel van God?

Die Bybel kom van God:

1.   As ‘n opdrag.
2.   As ‘n openbaring.
3.   As ‘n wonderboek.

1.   As ‘n opdrag

“Daarna het die Here vir Moses gesê: ‘Skryf hierdie woorde op in ‘n boek as ‘n blywende herinnering …’.”

Hoe sou die boek gelyk het?

Beslis nie soos vandag nie. Op daardie stadium was alle inskripsies op klip. So het God dan ook aan Moses by geleentheid beveel. God self het ook die Tien Gebooie op twee tafels van klip geskryf.

Kan u u dit dus indink. Die eerste Bybeldele het uit klip bestaan. Daar was dus seker ook net die een enkele eksemplaar. Dit kon so maklik verlore gaan tydens oorloë, vlug of ‘n volk wat dit as waardeloos begin ag. In die Koningstyd het dit juis gebeur.

Vandag word baie ou klipinskripsies opgespoor deur opgrawings. Nie een daarvan (sover ek weet) het die eeue oorleef nie – behalwe die Bybel!

God sit dus daaragter. Hy het Moses, Jesaja, Jeremia, Esegiël en ander uitdruklik beveel om alles op te skryf.

“So sê die Here: ‘skryf alles wat Ek met jou gepraat het, in Lees Verder…

Neem as arme die inisiatief

Die wêreld van die leners en uitleners

*   Die arme wat onder in die lewe moes begin benodig ‘n donkie, ‘n os, saad …

*   Die rykes was die finansierders of “banke” van daardie tyd. Hulle het geleef van die rente – hulle enigste inkomste.

*   Maar hulle het buitensporige rente gevra – van 25% tot 100%. Dit was weens die risiko’s wat hulle moes neem met die uitleen van geld aan die armes!

*   Die meeste van hulle het met die tyd hard en gevoelloos geword – en geen genade betoon nie. Sake is na howe (ou manne in die poort) verwys en hulle het nie geskroom om hulle hande op alles te lê wat die arme lener besit nie.

Die probleem situasie

*   Die arme is in die moeilikheid en kan nie betaal nie.

*   Die ryke of bank “wil” na die hof.

Die reaksie
Wanneer dit gebeur is daar twee maniere waarop die arme kan optree:

1.   Die arme kan hom verset.

As die arme hom verset en nie betaal nie word dit ‘n hofsaak. Die ryke vat dan alles wat hy kan van die Lees Verder…

Pêrels voor die varke

Pêrels voor die varke –
die Koninkryk mag nie goedkoop gemaak word nie

In winkels is daar goedkoop, maar ook baie duursame produkte.

Meubels wat van die goedkoopste materiaal vervaardig is, gaan nie lank hou nie. Daarteenoor sal meubels wat uit kosbare houtsoorte geproduseer is, eeue lank diens lewer.

Dit spreek vanself dat die goeie produk baie duurder gaan kos en dus baie beter opgepas moet word, want dit is ‘n belegging! Sy waarde gaan selfs met die jare vermeerder.

Wat heilig is … pêrels

Wat is die dinge waarna Jesus hier verwys as “wat heilig is”? In kort is dit alles wat met God en dus met die ewige dinge te doen het. God is die Heilige!

Alles wat vir Hom afgesonder is op aarde, is heilig – soos die heilige berg, stad, volk, lewe en geloof

Hierdie heilige of ewige dinge kan op aarde vergelyk word met kosbare pêrels. Ons dink hier veral aan Matteus 13: 45 – 46 waar die koninkryk van die hemele ook met ‘n baie kosbare pêrel vergelyk word. Die handelaar sal Lees Verder…

Moenie oordeel nie

Mag ons oordeel oor:
*   ander mense?
*   ander predikers en kerke?
*   ander godsdienste en ideologië?

Opdrag om wel te oordeel:
*   “Pasop vir die vals profete. Hulle kom in skaapklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.”
*   Toets profesieë, behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is.
*   “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie … maar ondersoek elkeen of sy gees van God afkomstig is.”
*   Owerhede stel regters aan om oor kwaaddoeners te oordeel.

Gevare in uitspreek van oordeel:

1.   Gevaar van ligtelik oordeel
Dink maar maar net aan die vele sensasionele koerantberigte waarin persone veroordeel word voor die feite nagegaan is. Telkens moet die koerante die saak weer in nuwe perspektief plaas. Maar intussen is onherstelbare skade gedoen en in menige geval is mense se toekoms totaal verwoes.

Die “Verlore seun” se ouer broer verwerp hom by sy terugkoms voordat hy nog ‘n woord met hom gepraat het.

Daarom waarsku Jesus: “Moenie oordeel nie”, want die kans is groot jy gaan Lees Verder…

God is die sentrum van alles

1.   Die troon: (Openb 4: 3)

Die woordjie kom 11 maal voor. Vyf maal staan daar “Rondom (die troon)”. In Grieks is dit “kuklos / kukloo” wat ‘n wiel, sirkel of iets ronds beteken. Die son en maan is ‘n “kukloon”.
Ons het dus ‘n ronde troon. Johannes sien hier iets totaal vreemds vir sy tyd. Hy het dit dus nie uitgedink nie – dit is aan hom geopenbaar.
Die kleur van die troon word vergelyk met edelgesteentes waarin rooi domineer. Bybelvertalings stem nie ooreen met watter gesteentes nie.

2.   Die weerligte: (Openb 4: 5)

Reg om die troon is daar weerligte en donderslae.

Dit toon hoe onaantasbaar die troon is.

3.   Die sewe fakkels: (Openb 4: 5)

Ons plaas die sewe fakkels, wat die Heilige Gees is, as eerste sirkel om die troon. Die Gees se teenwoordigheid word in een asem met die weerligte genoem. Die Gees word afsonderlik genoem net soos die Seun (Lam) in hoofstuk 5. Dit doen niks afbreek aan die Drie-Eenheid nie.

4.   Reënboog van smarag: (Openb 4: 3)

Die kleur van smarag is groen. Lees Verder…

God se verbintenis eis van ons respons (bekering)

Onthou jy nog wat God alles vir jou gedoen het?

In Esegiël 16 laat God sy volk terugkyk na wat hulle eens was en wat God alles vir hulle gedoen het. Om die prentjie goed te kan sien, laat God Esegiël ‘n beeld gebruik wat aan ‘n mens ruk en in kort so lyk:

“Jou pa was ‘n Amoriet en jou ma ‘n Hetiet. By geboorte is jou naelstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad of gesout of in doeke toegedraai nie. Jy is met afsku behandel en in die veld weggegooi. Toe het die Here verbygekom en jou in jou bloed sien spartel. Toe het Hy hom aan jou verbind. Sy verbintenis het beteken dat Hy gesorg het dat jy leef en soos ‘n veldplant groei.

Jy het ‘n pragtige meisie geword, maar was naak soos Eva. Die Here het jou bloed afgewas en jou geklee in ‘n veelkleurige rok van die kosbaarste linne. Hy het jou getooi met juwele, goud en silwer – halsnoere en armbande en ringe. Hy het Lees Verder…

Hoe sal ek weet?

Abram het eers saam met sy mense by Ur gewoon.

God het hom egter daar weggeroep sodat ‘n nuwe en skoon begin – weg van sy ouers en hulle gode – gemaak kon word.

Daarom moes hy na die vreemde trek waar hy ‘n bywoner sou wees. Daar sou Abram geen eie grond of sekuriteit geniet nie. En dit spreek vanself dat hy juis behoefte aan bestendigheid en sekuriteit sou hê. Dit beloof die Here nou aan Abram opnuut. Maar let op dat dit nie dieselfde is as om ‘n plaas of ‘n stukkie grond te ontvang nie.

Nee, God beloof die hele land aan Abram – dit sal tot in die verste toekoms aan Abram se nageslag behoort.

In die Nuwe Testament word die Beloofde land die hemel self. Aan die gelowige beloof God veel meer as aardse grond. Deur sy Seun berei Hy vir ons ‘n plek in die hemel – inwoning in die ewige paradys. Dan word die aardse kortstondige bestaan omskep in ‘n verheerlikte ewige lewe.

Hoe kan ek hiervan seker Lees Verder…

Die evangelie van die groot beloning

Die evangelie van groot beloning

Ons teks lees:
“Hierna het die woord van die Here in ‘n gesig na Abram gekom: ‘Moenie bang wees nie, Abram, Ek beskerm jou! Jou beloning sal baie groot wees‘.”

God kom altyd eerste na die mens. Dit is Hy wat kontak maak. Dit is Hy wat in ‘n gesig na Abram neerdaal.

Die “gesig” beteken dat God in iets soos ‘n visioen na Abram gekom het. Deur die gesig openbaar God Homself – maak Hy dinge bekend wat Abram nooit self kon uitdink of fantaseer nie. Wat hierna volg is wat suiwer van die Here self af kom.

Na ons daal God neer deur sy Woord en Gees. Wanneer ons aan Hom dink, is dit omdat Hy deur sy Gees eerste aan ons gedink het. Ons gebede, kerkbesoek, oopmaak van die Bybel is ons respons op die inwerking van God se Gees in ons.

Hierdie toenadering van God het ‘n heilige doel. Hy doen niks sonder ‘n baie goeie rede nie. Hier in Genesis 15 is Lees Verder…