Ons Kerkgebou

Argiewe

Die genade om deel van Christus se kerk te wees.-Ef.1:13

Inleiding:

Die kerk is in Suid-Afrika nie gewild vandag nie. Baie verlaat die kerk. Die kerk word ook dikwels aangeval en skerp gekritiseer in Suid-Afrika. Artikels in koerante en tydskrifte en gesprekke oor radio en televisie en tussen mense getuig hiervan.

Mense sê die kerk is uitgedien en pas nie meer by ons moderne lewe nie. Die mense buite die kerk word in Suid-Afrika al meer en die mense binne al minder.

Wat sê God oor die kerk? Ons luister vanoggend na wat Hy vir ons oor die kerk sê in die brief oor die kerk, Efesiërs.

Tema: Die genade om deel van Christus se kerk te weees.

  1. Wie is die kerk?

Ons luister na wat God vir ons oor die kerk sê. Oor die kerk is daar boeke vol geskryf en baie oor gepraat. Vir vanoggend se preek kyk ons na drie vrae oor die kerk en elke keer na die antwoord op die vraag.

Die eerste vraag is: Wie is die kerk?

Die kerk is almal wat in Christus is. “In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël/verseël” (Ef.1:13.) ‘n Seël het in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het bevestig dat iets eg was. Die Heilige Gees maak jou ‘n egte Christengelowige. Die Gees maak jou ‘n egte, ‘n ware Christengelowige deur jou een met Christus te maak. Wanneer jy een met Christus is, is jy in Christus. Hierdie is ‘n baie belangrike waarheid oor die kerk. Die kerk is die mense wat een met Christus is. Lees Verder…

Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk. -Jes.55:12,13

Inleiding:

Moeilike omstandighede in hierdie lewe gebeur nie maar net nie. God het by my doop ‘n belofte aan my gemaak dat Hy ook moeilike omstandighede in my lewe sal beskik tot my beswil. Hy het by my doop ook beloof dat Hy my met al die goeie dinge sal versorg en aan my uitkoms sal gee. Ons verdiep ons tydens hierdie nagmaal diens aan God se beloftes aan ons en ons reaksie op sy beloftes wanneer ons ons in moeilike omstandighede bevind.

Tema: Glo in God – Hy maak sy beloftes waar wat nou onmoontlik lyk.

  1. Omstandighede waar uitkoms onmoontlik lyk

Jes.55 is deel van die profesie wat oor Juda se verlossing uit ballingskap gaan. Mens wil eintlik sê hierdie hoofstukke en veral verse 12 en 13 van Jesaja 55 pas nie hier nie.

Waarom nie? Juda se omstandighede het hopeloos gelyk. Hulle is met geweld na Babel ontvoer. Daar in die heidense Babel is hulle liggaamlik, emosioneel en geestelik verdruk. Die gelowiges is gedwing om die heidense lewe aan te neem. Indien hulle nie wou nie, is hulle doodgemaak. Dink maar aan Sadrag, Mesag en Abednego wat of voor die goue beeld wat Nebukadnesar laat maak het, moes buig of in die vuur gegooi moes word. Dink aan Daniël wat of die koning moes aanbid of in ‘n kuil met honger leeus gegooi moes word om verskeur te word.

In hierdie gebroke wêreld kom daar soms omstandighede waar uitkoms onmootlik lyk. Israel tussen die Rooisee en die aanstormende Egiptiese leër sy omstandighede het hopeloos sonder uitkoms gelyk. Vir die Kleopas en sy vriend wat volgelinge van Jesus was, wat die lyding en kruisiging van Christus beleef het, het uitkoms onmoontlik gelyk.

Lees Verder…

God se lewende Woord laat elkeen wat die Woord hoor, ‘n antwoord gee.-Jes.55:11

Inleiding:

Moses staan in die Farao van Egipte se indrukwekkende paleis. Hy praat met die heidense regeerder. Die Farao hoor by Moses die Here se Woord. Die Here wil hê hy wat Farao is, moet Israel laat trek. Die heidense regeerder steur hom nie aan die Here se Woord nie. Jeremia die Here se profeet praat baie ernstig met Israel. Hulle hoor uit Jeremia se mond die Here se Woord: “As jy jou wil bekeer, Israel, moet jy jou tot My bekeer, sê die Here” (Jer.4:1.) Israel kyk omtrent bo-oor Jeremia en wys na die tempel van die Here daar in Jerusalem wat hulle trots en geestelik veilig laat voel. Hulle hoor nie God se Woord nie.

Dan is daar die anderkant. Die koningin van Ethiopië se minister van finansies hoor van God, maar Hy ken Hom nog nie en glo nog nie regtig in Hom nie. Hy wil meer weet en gaan na Jerusalem om te bid. Die Heilige Gees stuur Filippus na die man toe. Filippus ontmoet die minister waar hy besig is om Jes.53 te lees, maar hy verstaan niks van wat hy lees nie. Filippus vertel hom van Jesus Christus. Hierdie ongelowige uit ‘n heidense land hoor God se Woord. Hy glo onmiddellik met sy hele hart in Jesus Christus, die Seun van God.

Wat het hier gebeur? Mense wat hoor en nie glo nie, aan die eenkant. Aan die anderkant iemand wat hoor en met sy hele hart glo! Daar is talle sulke voorbeelde in die Bybel. Kain hoor God met hom praat, maar hy glo nie, Drieduisend mense in Jerusalem hoor God se Woord, kom tot bekering en glo met hulle hele hart in Jesus Christus, die Verlosser van sondaars. Lees Verder…

Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef-Jes.55:7

In Jesaja 55:1-3 het ons gehoor God roep ons. In verse 4 en 5 het ons gehoor en geleer dat die Here ons roep na lewe in sy genade verbond. Vanoggend in Jes 55:6-9 hoor ons uit die Here se Woord wie die mens is vir wie Hy sy wonderlike genade gee.

Tema: Die Here gee sy wonderlike genade vir die gelowige wat ‘n lewe van bekering leef

  1. Die Here is naby en Hy roep ons

Die Here wat ons na Hom toe roep, is die genadige en getroue Verbondsgod. Waar is die Here wat ons roep en hoe hoor ek Hom roep?

Die Here is die almagtige en alomteenwoordige God. Die Here met sy genade is oral. Hy is hier naby ons. Mens hoef nie in die hoogste hemel of in die onderaardse dieptes na God te gaan soek nie. Hy is hier. Hy is oral. Hy is vanoggend hier in hierdie erediens. Waar selfs twee of drie mense in die Here se Naam bymekaar is, daar is Hy. Ons is vanoggend  met niks anders besig, as om in die Here se Naam hier te wees nie. Hy is hier. Hy is by jou. Deur sy Gees is Hy selfs binne-in jou, elke dag oral en altyd.

Hy roep ons na Hom toe. Hy is die God wat ‘n mens nader roep (Gen.3:9 – Adam en Eva, Gen.12:1-2 – Abraham; Eks.3:4 – Moses; 2 Sam.12:7-14 – Dawid; Mt.4:18,19 – Petrus en Andreas; Ha.9:3-6 – Paulus.)

Die Here wil ons by Hom hê. Hy wil ons wat weggedwaal het, terugroep soos Hy Adam, Eva en Dawid nader geroep het. Hy wil ons in sy koninkryk in sy diens gebruik soos Hy Abraham, Moses, sy dissipels en Paulus geroep het. Lees Verder…

HK 1.7-Ek lewe met hart en hande in diens van Christus-Fil.3:14

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

Inleiding:

Jesus Christus verander ‘n mens se lewe heeltemal. Hy doen dit deur Homself vir jou te gee. Wanneer dit gebeur, is jy ‘n antwoord, ‘n “ja” of ‘n “nee” aan Christus verskuldig. In Filippense 3 en Sondag 1 leer ons vanaand oor die “ja” vir Christus!

Tema: Ek lewe met hart en hande in diens van Christus

  1. Gewonde verlede

Die sondeval en die nagevolge van die sondeval

Die sondeval in die paradys en die nagevolge daarvan spook nog steeds in elke mens se lewe. Hierdie nagevolge saai steeds verwoesting onder alle mense. Die sondeval veroorsaak steeds daagliks geestelike, emosionele en fisiese wonde.

Die dwelm- en alkoholafhanklike wie se gesondheid reeds so ‘n knou weg dat daar onherstelbare skade gedoen is aan so ‘n mens se brein, lewer en niere, is ‘n mens wat gewond is as gevolg van die sondeval. Huwelike, gesinsverhoudings en vriendskappe wat opgebreek word, en mense gewond agterlaat, is ook die nadraai van die sondeval.

Die ergste van die sondeval is die Lees Verder…

HK 1.6-God verseker my van die ewige lewe-2 Kor.5:5

Tema: God verseker my van die ewige lewe

Inleiding:

Wat sou jy sê is die belangrikste lewensvraag? Miskien dink mens dat dit vir verskillende mense verskillende vrae sal wees. Wanneer jy na die hele lewensspan van elke mens kyk, kom jy agter dat daar ‘n oomblik kom, wat net een vraag belangrik is. Dit is die oomblik dat jou lewe op aarde tot ‘n einde kom en die vraag is: Wat volgende? Wanneer mens die werklikheid raaksien dat jou aardse lewe tydelik is, besef jy dat die vraag na die ewige lewe die belangrikste lewensvraag is en sekerheid oor die ewige lewe die belangrikste is.

Tema: God verseker my van die ewige lewe

  1. Ons leef in ‘n verganklike bedeling

Ons lewe in hierdie bedeling is tydelik en verganklik

Paulus vergelyk ons lewe op aarde met ‘n tent. Hierdie beeld gebruik hy na aanleiding van Israel se uittog uit Egipte, toe hulle oppad was na Kanaän. Hulle het in tente gebly, terwyl hulle op reis was.

Die tente was tydelike wonings, want hulle was elke keer net Lees Verder…

HK 1.4-My Verlosser bewaar my vir ewig-Joh.10:28

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

Inleiding:

Wanneer mens oor die woord “bewaar” dink, dan dink jy meesal om bewaar te word teen gevare vir jou lewe op aarde. Daar is niks mee fout om so te dink en om daaroor te bid nie. Die fout kom daarby in wanneer ons net vir hierdie lewe bewaar wil word. In ons belydenis gaan dit ook daaroor om bewaar te word vir ons eintlike lewe, dit is ons geloofslewe. Dit gaan dus oor die bewaring van ons geestelike lewe in die eerste plek.

Tema: My Verlosser bewaar my vir ewig

1. Jesus Christus gee die ewige lewe

Die ewige lewe is die ware lewe

Lewe wat is lewe? Met hierdie vraag kan mens jou seker baie lank besig hou, indien jy wil. Daarin stel mens nie in ‘n erediens belang nie. In ‘n erediens gaan dit hoofsaaklik oor wat God sê. Wat sê God van lewe?

2 Kor.4:18 “Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, Lees Verder…

HK 1.3-Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag-Joh.8:31-36

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

Inleiding:

Die troos, die goed wat jy wat aan Christus behoort, het, is dat jy ook van al die heerskappy, die mag van die duiwel verlos is. Die duiwel het nie meer mag oor jou nie. Hieroor gaan die preek vanaand.

Tema: Jesus Christus het ons vrygemaak van die duiwel se mag

  1. Die duiwel se mag verslaaf

Die duiwel het baie mag

Eintlik moet mens sê: Die duiwel het baie mag gehad, want Christus het dit verander.

Hy het mag oor die dood (Hebr.2:14 – Jesus Christus het gekom om die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel te vernietig ).

Hy het mag oor sondaars se lewe (Joh.8:34 – Jesus sê: Dit verseker ek julle: Elkeen wat sonde doen is ‘n slaaf van die sonde).

Met hierdie mag vernietig hy mense (1 Pet.5:8 – Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind).

Na die sondeval, het die duiwel hierdie mag ontvang. Dat die duiwel mag Lees Verder…

HK 1.2- Ek weet ek behoort aan my Verlosser – 1 Pet.1:18,19

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

Inleiding:

Indien mens kon vra, sou enigiemand in Haïti na die aardbewings vir jou kon sê niks in die wêreld is vas en seker nie – nie die hoogste berg nie, nie die stewigste fondament nie, nie die vaste grond van die aarde waarop mens staan nie, niks is seker nie.

Aardse sekerheid, dit bestaan nie. Maar sekerheid in die koninkryk van die hemel bestaan wel. Jy kan hierdie sekerheid hê terwyl jy op hierdie onseker aarde leef. Die sekerheid wat jy het is dat jy aan jou Verlosser behoort.

Tema: Ek weet verseker ek behoort aan my Verlosser

1. Ek het geloofsekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid

“Julle weet tog” wys op sekerheid, maar nie sommer enige gewone sekerheid nie, nee, Petrus het hier oor geloofsekerheid geskryf.

Petrus het geskryf aan gelowiges onder baie moeilike omstandighede. Hy het geskryf aan mense wat alles verloor het en in baie onsekere omstandighede geleef het. Geloof word nie bepaal deur omstandighede nie. Jou verhouding met Christus word nie bepaal deur Lees Verder…

HK1.1 – Op die vraag na jou enigste troos, is die enigste antwoord: Christus – Joh.6:66-68

Tema: Op die vraag na jou enigste troos is die enigste antwoord: Jesus Christus

Inleiding:

Wat is die belangrikste in jou lewe? Anders gestel: Wat het die grootste invloed op jou lewe?  Dit is ‘n vraag waaroor mens goed moet nadink. Eintlik is dit maar net die eerste vraag van die Kategismus in ander woorde gesê. Hoe sal jy as Gereformeerde gelowige hierdie vraag beantwoord? Daar is op hierdie vraag in werklikheid net een antwoord en dit is Jesus Christus. Ons kyk vanaand net na die eerste vraag van Sondag 1 en ons kyk daarna in die Lig van Johannes 6.

Tema: Jesus Christus is tot in ewigheid jou enigste Verloosser

  1. “Jou” – jou persoonlike geloofsbelydenis

Die Here praat met jou persoonlik

Die eerste vraag in die Heidelbergse Kategismus is ‘n persoonlike vraag: “Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?” In die Kategismus is die heel eerste vraag ook nie die einde van die persoonlike geloofsvrae nie. Hierdie persoonlike vrae kry mens regdeur hierdie belydenisskrif: “Waaruit ken jy jou ellende?” (Sondag Lees Verder…