Ons Kerkgebou

Argiewe

Die stam van Dan stel eie belange eerste

Die naam beteken iets soos:
“God het in my guns regspraak gelewer”.

Nou wie sou die kind so ‘n naam gee en waarom? Dit lyk of die naamgewer haar op God beroep het vir regspraak – dat sy ‘n stryd/geveg met iemand anders aan het.

Inderdaad. Die naamgewer was Ragel. Sy kon die regsaak in haar gemoed gehad het met die volgende:

1.   Eerstens met Bilha, die slavin, wat die seuntjie Dan gebaar het. God moet in Ragel se guns uitspraak gee dat die kind eintlik aan Ragel behoort – en nie aan Bilha nie.

2.   Tweedens met God wat haar tot voor Dan kinderloos gelaat het. Ragel kon nie wag nie – sy wou dadelik ‘n seun vir Jakob gee. Omdat Lea al 7 jaar met Jakob getroud was, kon sy al vier seuns vir Jakob in die wêreld bring. Ragel se groot behoefte was om nie agter te raak nie. Die jong bruid wou haar suster in alle opsigte uitstof as dit by Lees Verder…

Hoe vind ek geluk – Die stam van Gad

Hoe vind ek geluk – Die stam van Gad

‘n Man verdien ‘n groot salaris, besit ‘n luukse motor, maar is ongelukkig. Daar is te veel stres, onsekerhede, teenstand en goeters wat hom suur maak.  /  Teenoor hom is daar ‘n arm man wat baie min verdien en sukkel met ‘n ou motortjie wat kort-kort gaan staan. Tog vind hy vreugde in die kleinste dingetjies en so geniet hy elke dag voluit!

‘n Vrou is getroud en het ‘n paar pragtige kinders, maar sy maak haar hart met ‘n kombers toe – sê die swart mense van ‘n vrou wat nie gelukkig is nie.  /  Daarteenoor is ‘n ander vrou ongetroud en sonder kinders, maar gelukkig.

Hoe vind ‘n mens geluk?

Die Woord sê vir u: Gaan lees die geskiedenis van die stam van Gad – en jy sal antwoorde kry op hierdie vraag.

Lea het die seuntjie se naam gekies. Wat ‘n kontras met die name van haar eerste kinders wat die volgende was:

*   Ruben: God het my “smart raakgesien”

*   Simeon: God het “gehoor” dat ek nie liefde ontvang nie

*   Levi: Lees Verder…

Jesus se eerste preek

Teksverse
Matt 4: 12 – 17

Jesus se eerste preek

Ons teks is gelaai met drie kragtige onderafdelings:
“Bekering”,
“Koninkryk van God” en
“het naby gekom”.

Die kragtigste onderafdeling van ons teks is nie die eerste twee – soos ‘n mens sou verwag nie – maar die laaste. Die woorde “het naby gekom” druk uit dat iets aan die gebeur is – dat iets dinamies op hande is.

Maar kom ons sê eers iets oor die eerste twee onderafdelings:

1.   “Bekering” beteken om “om te draai”. Dit dui op:
*   ‘n hartsverandering,
*   ‘n omkeer in lewenswyse en
*   ‘n vernuwing van gedagtes.

Dink maar net aan die Verlore Seun of Paulus. Die Verlore seun kom tot inkeer. Hy besef dat sy lewenswyse radikaal verkeerd was. Hy neem ‘n vaste besluit om afskeid te neem daarvan en terug te keer na sy vader met ‘n nuwe hartsingesteldheid.

Dit is bekering.

2.   “Koninkryk van God” kom 68 keer in die Nuwe Testament voor en spel uit wat aan God behoort – soos die heilige stad, -land, -berg en -volk.

Hoewel die hele aarde aan God behoort (omdat Hy Lees Verder…

Is rykdom goed of sleg? – Die stam van Aser

Is rykdom goed of sleg? – Die stam van Aser

Wat lees ons van die stam van Aser?

In kort die volgende: Aser was ‘n seun van Jakob gebore uit Silpa die slavin van Lea.

1.   Die stam van Aser het hul grondgebied in die noorde aan die see ontvang tot teen die internasionale hawestad Tirus.

2.   Ons lees ook dat Aser nie die heidene verdryf het nie, maar tussen hulle gaan woon het.

3.   Uit die monde van Jakob en Moses word geprofeteer dat hierdie stam die rykste in Israel sou word. Vader Jakob het gesê:
“Aser eet ryk kos, hy eet koningskos.”

Moses was hieroor duideliker:
“Aser is meer geseënd as die ander seuns, … hy sal sy voete met olie was. Jou sluitbalke is van yster en brons …”

Uit hierdie verse is dit duidelik dat die Aseriete welvarend was. Dat hulle materieel veel beter daaraan toe was as die ander stamme van Israel.

4.   Die rykdom het Aser in ‘n bevoorregte posisie geplaas, want rykdom gaan met mag en status gepaard. Daarom profeteer Moses
” … Aser is die gunsteling onder Lees Verder…

Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Kern gedagte: Hoe kry ek deel aan Christus se middelaarswerk?

Toe Moses in Egipte arriveer was dit deurslaggewend dat die Israeliete hom moes glo dat God aan hom verskyn en hom gestuur het.

Want dié wat sou glo sou gered word uit die hand van Farao en van slawerny – selfs die wat nie Israeliete was nie.

Maar almal wat sou twyfel en nie die pasga geëet en hulle gereed gemaak het vir die trek nie sou vir altyd agterbly.

Nie ver in die woestyn in nie sou die rooisee oop en toegaan om vir altyd ‘n kloof te bring tussen die wat geglo en die wat nie geglo het nie.

Geloof in God se middelaar, Moses, was dus van uiterse belang.

Veel meer is geloof in God se ewige en laaste Middelaar, Jesus, absoluut bepalend en deurslaggewend vir elkeen van ons. Want, wie glo, kry ewig deel aan sy middelaarswerk, maar wie nie in Hom glo nie bly agter en buitekant die redding wat Hy bewerkstellig het.

Wat Lees Verder…

Laat die Here deur jou werk

Tema: Laat Die Here Deur Jou Werk

Inleiding:

Die Here wou Hy lsrael in Kanaän hê. Om in Kanaän te kom moes lsrael deur die Jordaanrivier. Die rivier was te vol. Om deur te kom, moes die priesters met hulle voete in die water van die Jordaanrivier staan, het die Here gesê. Wanneer hulle voete aan die water raak, sou die rivier se vloei afgesny word, sodat lsrael droogvoets deur die rivier kon gaan (Jos3 :13). Die Here het alles so laat gebeur,omdat Hy deur lsrael wou werk, daardie dag by die Jordaan en ook later in Kanaän.

Die Here wil deur hierdie gemeente van Hom werk. Hy leer ons vanoggend in
Josua 3 hoe dit kan gebeur.

Tema: Laat Die Here Deur Jou Werk

1. Die Here Werk Vir Jou (Israel in Egipte):

Hierdie geskiedenis van lsrael se intog in Kanaän begin in werklikheid met hulle uittog uit Egipte

lsrael was magtelose slawe in Egipte onder die tirannie van die destydse Farao. Israel was in ellende, maar kon vir hulleself niks doen nie. Hulle was slawe in Lees Verder…