Ons Kerkgebou

Argiewe

Groei 10-Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk – 2 Pet.1:10,11

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

Inleiding:

‘n Opregte gelowige is ‘n geestelike aktiewe mens. Vanoggend kom ons by die einde van hierdie reeks oor geestelike groei. Die tema vir vanoggend se preek kan ‘n mens sê, is die samevatting van al nege die vorige preke.

Tema: Wys met jou lewe dat God jou gekies en geroep het vir sy ewige koninkryk

1. God kies en roep jou

Die genade van verkiesing en roeping

Een van die grootste en kosbaarste dinge wat God vir jou kan doen, is om jou te kies om aan Hom te behoort.

Waarom is om gekies te word, of dan God se verkiesing, ook bekend as die uitverkiesing, so ‘n groot genade?

Wel, dit het alles begin in die paradys die dag toe ons eerste voorouers hulle rug op die Here gedraai het en die duiwel as hulle vriend en raadgewer aanvaar het. Eintlik moes God na daardie dag alle mense in die mag van die duiwel, die sonde en die ewige Lees Verder…

Groei 9 – Groei geestelik sodat jy Christus kan ken en lewe – 2 Pet.1:8,9

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

Inleiding:

Vanoggend is ons by die vraag: Wat gebeur met jou indien jy geestelik groei en wat gebeur met jou, indien jy nie geestelik groei soos die Here jou leer in 2 Pet.1:5-7 nie. Die tema van die preek is daarom: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe.

Tema: Groei geestelik, sodat jy Christus kan ken en kan lewe

1. Christus is die lewe

Jesus Christus is die Seun van die lewende God

Die Naam Seun van die lewende God vir Jesus wys daarop dat Jesus Christus self God is. Omdat Christus God is, is Hy lewe en het Hy alle lewe. Dit beteken Christus is die enigste Bron van lewe. Ons lees in Joh.1:3 “Alles het deur Hom tot stand gekom: Ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.”

Hy gee lewe

Christus gee lewe. Hy gee lewe deur sy kruisiging en opstanding. Die mensdom was vasgevang in die greep van die duiwel, sonde en die Lees Verder…

Groei 8 – Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense – 2 Pet.1:7, Lk. 10:37b

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

Inleiding:

Om lief te hê behoort nie ‘n swaar las en verpligting te wees wat mens eintlik nie kan nakom nie. Nee, die Here leer ons dat om liefde te bewys, jou geestelik verryk. Vanoggend se preek, die agtste in die reeks, gaan oor geestelike verryking deur liefde te bewys.

Tema: Verryk jouself geestelik deur liefde vir alle mense

1. Liefde benodig

Watter mens het liefde nodig?

Die wetgeleerdes in die tyd toe Jesus op aarde geleef het, het geglo en geleer dat mens net die Wet nodig het vir jou lewe. Hulle het die Wet daarom opgedeel in 613 (248 positief = moet en 365 negatief = mag nie) verskillende wette wat mens nodig het om verlos te word en die ewige lewe te ontvang. God het reeds in die Ou Testament bekend gemaak en Jesus het in die Nuwe Testament geleer dat liefde die grootste gebod is. Liefde is die grootste gebod, omdat geen mens sonder liefde kan leef nie. Wie het almal Lees Verder…

Groei 7 – Verryk jouself deur medelidmaatliefde – 2 Pet.1:7, 1 Joh.4:21

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde!

Inleiding:

Ons leef in ‘n goddelose tyd (Ef.5:16). Die duiwel hits ongelowiges aan om al meer en al nuwer sondes uit te dink en te doen. Wat kan mens as opregte gelowige doen, om nie deur die sondige wêreld meegesleur te word nie, maar in die hemelryk naby God te leef?

Die Here leer ons dat jy deur geestelik te groei kan keer dat jy soos die wêreld  word. Daarom is ons besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend se preek gaan daaroor dat jy geestelik moet groei deur jouself te verryk met liefde vir medelidmate.

Tema: Verryk jouself geestelik deur medelidmaatliefde

  1. Medelidmaatliefde bely

Die Here wil dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk

Die Here leer jou in Petrus se preek oor geestelike groei dat jy jou godvrugtige lewe met broederliefde moet verryk.

Om lief te hê, is ‘n opdrag wat mens deur die hele Bybel kry. Die opdrag om lief te hê, kry mens reeds in die Ou Testament (Lev.19:18) en by herhaling in die Nuwe Testament. Lees Verder…

Groei 6 – Leef elke dag vir die Here soos Hy wil – 2 Pet.1:6, Spr.1:7

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

Inleiding:

Om geestelik te groei is baie belangrik en baie noodsaaklik vir elke lidmaat in die gemeente. Ons is die afgelope kwartaal besig met hierdie reeks oor geestelike groei. Vanoggend is die sesde preek oor geestelike groei. Watter effek het die Here se Woord op jou? Anders gestel: Hoe het jy nadat jy die preke gehoor het en dalk weer die Bybel gaan lees het, geestelik gegroei? Dit is nodig vir elkeen om selfondersoek te doen, anders kan dit maklik gebeur dat die duiwel die Woord wegneem uit jou gedagte en jou hart. En dit sal rampspoedige gevolge vir jou hê. Kom ons luister dan vanoggend weer met aandag na wat die Here vir elkeen van ons oor geestelike groei leer.

Tema: Leef elke dag vir die Here soos Hy wil

  1. Dit is die Here voor Wie jy leef

Om die woord “godsvrug” reg te verstaan, is dit nodig om seker te maak jy ken God goed genoeg. Wanneer mens God goed ken, besef jy Lees Verder…

Groei 5 – Hou aan om geestelik te groei – 2 Pet.1:6 en 2 Kor.4:16-18

Tema: Hou aan om geestelik te groei

Inleiding

“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou”, is die woorde van ‘n gelowige man aan die einde van sy lewe – ‘n lewe waarin hy meer as eenkeer moes vlug om nie doodgemaak te word nie, meer as eenkeer ter wille van sy geloof in die gevangenis was en in sy lewe so erg aangeval is, omdat hy ‘n Christen was, dat hy vir dood agtergelaat is.

Ten spyte van al hierdie terugslae kon hy bely: “Ek het die geloof behou.” Om aan te hou glo, is waaroor vanoggend se preek gaan.

Tema: Hou aan om geestelik te groei

1. Ons moeilike omstandighede

Paulus en almal saam met hom

Gelowiges het dit nie maklik hier op aarde nie. Paulus en almal saam met hom, wat in God se koninkryk gewerk het, moes dit onder baie moeilik omstandighede en met sterk teenstand doen.

Paulus skryf daarvan in 2 Kor.4. Luister na sy woorde: Gedurig dra ons die dood van die Here Lees Verder…

Groei 1 – Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk 2 Pet.1:5a

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

Inleiding:

Lewe in die koninkryk van God is lewe teen die wêreld en lewe met God. Hierdie lewe begin by geloof. Maar, geloof bly nie dieselfde nie. Geloof groei. Vanoggend begin die reeks oor geestelike groei as tweede deel van ons geestelike jaartema.

Tema: Geloof is die begin van lewe in God se koninkryk

  1. God regeer sy koninkryk

God regeer sy koninkryk volgens ‘n bepaalde plan

God het Homself aan Abraham bekend gemaak as die Verbondsgod wat sy koninkryk op ‘n bepaalde manier regeer. Hoe lyk hierdie regeerplan?

Hy red mense uit ‘n staat van verlorenheid. Abraham het as sondige mens in Ur tussen die heidene gebly en afgode gedien. God het hom daaruit gehaal. Uit die Nuwe Testament weet ons dat God sondaars deur Jesus Christus uit die mag van die duisternis ruk en in sy koninkryk onder heerskappy van Jesus Christus bring.

Hy lei die mens wat hy gered het deur sy Woord en sy Gees in ‘n nuwe lewe met Hom. Die Here Lees Verder…

Groei 3 – Ken die Here meer en meer – 2 Pet.1:5, Ps.1:1-3

Tema: Ken die Here meer en meer

Inleiding:

Ons is besig met die reeks oor geestelike groei uit 2 Pet. 1:5-7. Net sodat elkeen dit weer besef, daardie verse noem nie net ‘n lys belangrike geestelike waardes een na die ander op nie. Nee, die Here beskryf daar geestelike groei wat begin by geloof en groei tot liefde vir alle mense. Hierdie is die derde preek. Vanoggend gaan daaroor dat jy jou deugsaamheid met kennis sal verryk. Daarom is vanoggend se tema: Ken die Here meer en meer.

Tema: Ken die Here meer en meer

  1. Die Bron van kennis

Waar en hoe kry ‘n mens kennis van die Here?

Nie by mense nie

Die eerste wat ons moet weet, is dat jy nie kennis van die Here by mense kry nie. God die Heilige Gees is binne in mense. Hy weet presies wat binne in mense aangaan. Hy het die digter van Psalm 1 laat neerskryf dat mense goddeloos, sondig en ligsinnig is.

Mense is goddeloos. Dit beteken mense lewe eerder sonder God as met Hom. Mense is Lees Verder…

Groei 4 – Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk – 2 Pet.1:5

Tema: Groei geestelik deur jou geloofskennis met selfbeheersing te verryk

Inleiding:

Hierdie verse in die Bybel oor geestelike groei behoort vir elkeen baie interessant te wees, want die Here leer mens hoe om geestelik te groei. Maar die verse behoort vir elkeen meer as net interessant te wees, dit behoort vir elkeen baie belangrik te wees, want niemand wil tog ‘n dooie geloof hê wat nie groei nie. Die reeks preke is daarom bedoel om elkeen toe te rus om geestelik te groei. Elkeen wat die preke hoor, is veronderstel om dit wat jy gehoor het, deel van jou lewe van elke dag te maak.

Maar die preke is nie net vir ‘n deel van die gemeente bedoel wat gereeld in die erediens is nie. Die hele gemeente is veronderstel om geestelik te groei. So, die van ons wat gehoor het, sal dit moet vertel aan die wat nie gehoor het nie, en ons is veronderstel om ook op mekaar ag te gee, sodat ons almal wel geestelik groei.

Kom ons leer dan vanoggend Lees Verder…

Groei 2 – ‘n Lewe wat pas by geloof in God – 2 Pet.1:5, Jer.17:7,8

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

Inleiding:

Geloof wat groei, is ware lewende geloof. Geloof groei nie vanself nie. Die Here leer ons daarom in 2 Pet. 1:5-7 hoe ‘n mens se geloof groei. Hy leer ons ook wat elkeen, ook jy, kan doen om jou geloof te laat groei. Omdat niemand tog ‘n dooie nuttelose geloof wil hê nie, behoort elkeen van ons, ons in hierdie twee baie belangrike verse te verdiep. Kom ons doen dit nou in die erediens!

Tema: ‘n Lewe wat pas by geloof in God

  1. Geloof is die lewende verhouding met God

Geloof het alles te doen met jou verhouding met God

Waaroor gaan geloof nou eintlik? Gaan dit daaroor dat mens in die hemel kan kom en nie hel toe gaan nie? Gaan dit daaroor dat mens deur geloof gehelp kan word wanneer jy een of ander probleem het? Gaan dit daaroor dat jy ‘n beter mens kan wees wat minder verkeerd doen as iemand wat nie glo nie?

Nee! Geloof beteken om God as volmaak betroubaar te Lees Verder…