Ons Kerkgebou

Gebruik die wapenrusting wat God gee altyd met ‘n gebed in jou hart -Ef.6:18 en Sondag 45

Het julle agter gekom dat gebed nie een van die geestelike wapens is wat God vir ons in ons geestelike stryd gee nie?

 

Gewoonlik is gebed die eerste wat genoem word, wanneer iemand voor ‘n baie ernstige probleem te staan kom. En….die geestelike stryd teen ons magtige en baie slinkse vyand, die duiwel en sy bose magte, is ‘n baie ernstige probleem. Maar…gebed word nie genoem as een van die wapens nie!

 

Waarom nie?

 

Kom ons luister vanoggend na die antwoord wat die Here vir ons oor die plek van gebed in ons geestelike wapenrusting gee.

 

Tema: Gebruik die wapenrusting wat God gee altyd met ‘n gebed in jou hart.

 

  1. God wil dat ons die wapenrusting biddend gebruik

Die kernvers  vir die preek gee die antwoord op die vraag na wat die plek van gebed in ons geestelike wapenrusting is.

 

“Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid…” (Ef.6:18).

 

“Doen dit alles” beteken: “Gebruik die wapenrusting. Gebruik die wapenrusting terwyl jy heeltyd bid. Gebed kan nooit afsonderlik ‘n geestelike wapen wees nie.

 

  • Jy kan nie waarheid as gordel aantrek en opreg aan hierdie geestelike stryd deelneem, sonder gebed in jou hart dat God elke stukkie valsheid in jou sal wegneem nie.
  • Jy kan nie as ‘n vrygespreekte jouself teen die duiwel en sy magte verdedig as jy God nie elke dag dank vir hierdie genade in jou lewe nie.
  • Jy kan nie die bose met die evangelie van vrede weerstaan en oorwin, sonder om te bid dat God jou bereid sal maak om hierdie vrede in ‘n onrustige en sondige wêreld uit te dra nie.
  • Hoe sal jy met ‘n vaste geloof die aanvalle van die duiwel kan afweer, as jy nie elke dag op jou knieë gaan en God dank vir jou ware geloof en ook vir meer geloof vra nie?
  • Jy sal nie voluit aan hierdie geestelike geveg kan deelneem en oorwin, sonder dat dankgebede vir jou verlossing elke dag oor jou lippe rol nie.
  • Jy sal nie weet hoe om met die swaard van die Gees, God se Woord, teen die bose te veg en oorwin, sonder om God altyd te dank dat jy sy Woord het om mee te veg en ook te bid dat die Gees jou sal help om hierdie swaard reg te gebruik nie.

 

Die Here leer ons dat gebed nie ‘n afsonderlike deel van ons geestelike wapenrusting is nie. Gebed hoort by elke wapen. Dit is die rede waarom gebed nie ‘n afsonderlike geestelike wapen is nie.

 

Bid vir jouself. In jou geestelike geveg teen die bose het jy gebed altyd nodig. Sonder gebed sal jy dit nie maak in jou geveg teen die duiwel en die wêreld en jou eie sondigheid nie.

 

Dan leer God ons ‘n baie belangrike waarheid in ons geestelike stryd. Luister na hierdie opdrag: “…bid gedurig vir al die gelowiges” (Ef.6:18).

 

Kyk na die mense vanoggend hier saam met jou in die erediens. Elkeen van hulle is saam met jou in hierdie geestelike stryd teen die bose. Net soos jy, kan nie een van hulle staande bly en oorwin sonder gebed nie. Elkeen hier vanoggend het nodig om self te bid. Maar…elkeen vanoggend hier het ook jou gebed nodig.

 

Die vraag is: Bid jy vir elkeen wat vanoggend hier saam met jou is? Gee jy soveel om dat jy vir die waarheid, vir vryspraak, bereidheid vir die Evangelie, geloof, verlossing en vir God se Woord in elke medegelowige in hierdie gemeente se lewe bid?

 

Elke ware gelowige in hierdie gemeente is saam met jou in hierdie doodsgeveg teen die duiwel en sy bose magte. Elkeen het jou gebede nodig. Die Here weet ons kan nie sonder mekaar se gebede nie. Daarom hierdie opdrag: “Bid gedurig vir al die gelowiges” (Ef.6:18). Bid vir elkeen in elkeen se eie omstandighede in die gemeente – die gelowige kleuter, kind op skool, student, werkende jongmens, ouers wat kinders grootmaak, middeljarige gelowiges en  gelowiges wat al oud geword het in die gemeente.

 

Daar is ook ander ware gelowiges in ander gemeentes in ander dorpe en stede en lande. Bid vir hulle almal.

 

Bid veral ook vir die verkondiging van die Evangelie. Bid dat elkeen wat veral die swaard van die Gees, God se Woord gebruik, die Evangelie so sal verkondig dat “God deur hom aan die woord kom” (1 Pet.4:11). Hierdie gebed is so nodig, want die Evangelie word gepreek deur nietige mense en die duiwel sal alles doen om die Evangelie te keer.

 

  1. Dank en loof God vir die wapenrusting wat Hy gee

 

“Waarom is gebed vir die Christene nodig” (HK 45) is die vraag in die Kategismus. Die eerste deel van die antwoord op die vraag klink so: “Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis” (HK 45).

 

Gebed het veral te doen met ‘n Christengelowige se dankbaarheid. Die Here leer ons dit in die Ou Testament: “Lof is die offer wat jy aan God moet bring..” (Ps.50:14). Hy leer ons dieselfde in die Nuwe Testament:”Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydsklap vir julle almal” (Fil.1:3,4).

 

Die eerste woord vir bid in vs 18 is “gebed”. Die woord in Grieks is “proseugomai” en is ‘n algemene woord vir gebed. Die gebed wat die Here vra, is ‘n lofgebed, ‘n dankgebed, skuldbelydenis en voorbidding.

 

Die Here wil dus dat ek Hom loof dat Hy God is wat oor die nodige geestelike wapenrusting beskik. Hy wil dat ek Hom dank vir die genade dat Hy sy wapenrusting aan my gee om teen die bose te veg. Hy wil verder dat ek my skuld voor Hom sal bely, omdat ek die wapenrusting nie gebruik soos Hy verwag nie. Laastens wil Hy dat ek vir medegelowiges sal bid om die wapenrusting te gebruik en reg te gebruik.

 

En….dit is nodig dat ons by God sal leer hoe om te bid. Ouers leer kinders om op die regte manier met volwassenes te praat. Hoeveel te meer moet ons nie op die regte manier met God praat nie. Leer dan by ons Vader in die hemel self hoe om met Hom te praat.

 

Daar is ‘n vraag in die Kategismus: “Hoe moet ‘n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word?(HK 45). In Jakobus se brief sê die Here: “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig” (Jak.4:3).

 

‘n Gelowige kan verkeerd bid, daarom is dit baie belangrik om met geloof en konsentrasie te luister wanneer die Here opdrag gee hoe om te bid, soos hier in Ef.6:18-20.

 

Dank en loof dan die Here vir die wapenrusting wat Hy gee.

 

  1. Smeek Hom vir genade om die wapenrusting reg te gebruik

 

Wanneer jy God gedank en geloof het in jou gebed, is jy nog nie klaar gebid nie. Die Here vra ook van elke Christengelowige ‘n smeekgebed, of dan smeekgebede. Om te smeek, is om kinderlik te vra, omdat jy nie daarsonder kan nie.

 

Gereformeerde gelowiges bely juis in die Kategismus dat “God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en dank” (HK 45).

 

Smeek God dan gedurig met “hartlike versugtinge” om jou deur sy Heilige Gees te lei, sodat jy die wapenrusting reg sal gebruik.

 

Ons smeek baie keer vir aardse behoeftes soos gesondheid, werkgeleehtheid, kos en klere en veiligheid. Al hierdie dinge het ons nodig en kry ons net van God ons Vader. Ons mag en ons moet daarvoor bid.

 

Maar….ons het ook baie geestelike behoeftes. Een daarvan is om die wapenrusting wat God gee reg te kan gebruik, sodat ons die bose kan weerstaan. Die vraag is: Smeek ons dat God ons sal help en lei om die wapenrusting wat Hy gee, reg te gebruik? Smeek ek Hom vir myself? Smeek ek Hom ook vir ander gelowiges?

 

Gebed vir die gebruik van die wapenrusting wat God gee is ‘n opdrag van Hom. Die Here wil dat jy die wapenrusting wat Hy gee, biddend sal gebruik. Bid daarom gedurig. Bid elke dag.

 

Jy het die sekerheid dat jou hemelse Vader jou gebed sal verhoor. Jou sekerheid lê nie in jouself nie. Glad nie! Jou sekerheid is Jesus Christus. Deur sy dood aan die kruis en sy opstanding uit die graf, het Christus vir jou die pad vir gebed na jou Vader oopgemaak. Christus het ook opgevaar na die hemel en aan sy Vader se regterhand gaan sit waar Hy vir jou by sy Vader intree.

 

Gebruik jou wapenrusting dan altyd met ‘n gebed in jou hart, met die sekerheid dat God jou ter wille van Christus sal verhoor.